La Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans és el resultat d'un treball tècnic d'unificació conceptual i de coneixement  mutu entre els diferents serveis municipals i una representació dels agents de la ciutat vinculats a l'àmbit de les persones grans, impulsat des dels Serveis de Promoció de la Gent Gran i de Serveis Socials, amb el suport de la Diputació de Barcelona, de la ma de la consultora EIMA. 

Aquest treball ha suposat una gran oportunitat per articular l'abordatge d'aquesta problemàtica des d'una perspectiva de ciutat, incorporant la mirada interseccional, contemplant aspectes relacionats amb les violències masclistes i LGBTIfòbia, la diversitat d'origen o de capacitats de les persones de més de 65 anys, recollint situacions que som conscients que malauradament també es produeixen, sovint es silencien.

Aquesta guia ens servirà de marc de referencia per continuar treballant en la construcció del Protocol que recollirà com fer les derivacions, el traspàs d'informació i l'actuació coordinada davant de les possibles situacions de maltractament a les persones grans de Terrassa, amb l'objectiu de poder donar una resposta efectiva i respectuosa davant aquesta problemàtica tan complexa.

Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans