Aquest espai recull mensualment l'actualitat del treball en xarxa realitzat per les entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat i entre serveis municipals.

Juliol

Dijous 25: Cicle de xerrades "Quan estic malalt, escolta'm"

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu i continguts: Presentar el cicle de xerrades "Quan estic malalt, escolta'm" a MútuaTerrassa, amb l'objectiu de dur-lo a terme als seus centres sanitaris durant el curs 2019-2020. Les sessions aborden com tractar de manera adequada les persones amb discapacitat intel·lectual en l'àmbit sanitari.
 • Participants: MútuaTerrassa, DKV Integralia, Fupar, Prodis i Oficina de Capacitats Diverses.

Dimarts 23: Comissió Dona i disCapacitats

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: Posar en comú la proposta de programa per la Jornada de Dones Diverses que es realitzarà el 5 de desembre. La jornada té com a objectiu fer visibles les aportacions de les dones amb capacitats diverses a través de, entre altres, conferències, taules rodones i tallers participatius.
 • Participants: Apesote, Prou Barreres, Servei Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 16: Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat de juliol de 2019

 • Format: Sessió plenària.
 • Objectiu i continguts: 
  • Presentació de la nova Regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Lluïsa Melgares.
  • Presentació de l'informe del seminari "Repensant l'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat a Terrassa", realitzat el passat mes de gener.
  • Presentació de l'informe de seguiment del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020, que recull diferents propostes acordades a partir de les reunions realitzades per la Comissió de Seguiment del Pla.
  • Entre altres qüestions, també fa proposta de transformar la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat a Consell Municipal. 
 • Participants: Una vintena d'entitats vinculades a l'àmbit de la discapacitat, grups municipals, serveis municipals, Oficina de Capacitats Diverses i de Promoció de l'Accessibilitat, i Regidoria de Capacitats Diverses i d'Accessibilitat.

Dijous 11: Comissió del Dia internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: Avançar en l'organització de la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2019, que tindrà lloc el diumenge 1 de desembre a la Plaça 1 de Maig amb diferents propostes d'activitats, entre altres, ball, castells, circ, batucada, desfilada de moda inclusiva i butifarrada.
 • Participants:  Fupar, Apesote, Club Social Egara, ONCE Terrassa, APUP La Pineda, Diswork.

Dijous 11: Comissió integració sociolaboral

Comissió d'integració sociolaboral de juliol de 2019

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: Entre altres, s'identifiquen experiències municipals on els  processos públics de selecció han tingut en compte no només la reserva de places per a persones amb discapacitat, sinó la seva accessibilitat. S'acorda realitzar una proposta a l'administració local que garanteixi i faciliti l'accés de les persones amb discapacitat a aquests processos. S'incorpora a la comissió el SIL Ecom de Terrassa. 
 • Participants: Fupar, l'Heura, SIL Ecom, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses. 

Dijous 11: Accessibilitat cognitiva a Dincat

 • Format: Sessió tècnica de coordinació.
 • Objectiu i continguts: Conèixer l'experiència de la Federació Dincat-Plena Inclusió sobre avaluació de l'accessibilitat cognitiva d'entorns i establir-hi sinergies pel que fa a formació i assessorament .
 • Participants: Federació Dincat, Xarxa Arquitectes en la Comunitat de Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses. 

Dimarts 9: Terraoasi

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu i continguts: Posar en comú el projecte d'art i educació Terraoasi, impulsat de manera transversal pels serveis municipals d'Educació, Cultura i Joventut de Terrassa, i buscar sinergies en matèria d'orígens i capacitats diverses.
 • Participants: Serveis municipals de Cultura, Joventut i Lleure, Educació, Ciutadania i Oficina de Capacitats Diverses. 

Dilluns 8: Exposició itinerant de dibuixos de l'activitat "Conviure en un món de diferències"

 • Format: Visites tècniques als espais expositius.
 • Objectiu i continguts: Presentar l'exposició de dibuixos sobre valors realitzats per nens i nenes dins de l'activitat "Conviure en un món de diferències", que han dinamitzat persones el Casal Municipal de Gent Gran Anna Murià i de Fupar de gener a juny.  L'exposició, formada per una vintena d'il·lustracions, itinerarà per diferents casals cívics i casals de Gent Gran de Terrassa abans de reprendre la segona edició de l'activitat a partir de 2020.
 • Participants: Casal de Gent Gran de Ca n'Anglada, Casal de Gent Gran de Sant Pere Nord, Casal Cívic Terrassa Centre, Casal Cívic Ca n'Aurell, Fupar, Oficina de Capacitats Diverses.

 

Juny

Dimecres 26: Xarxa Arquitectes en la comunitat de Terrassa

 • Format: Sessió de treball en xarxa i comunitari.
 • Objectiu i continguts: Sisena trobada de la nova xarxa comunitària "Arquitectes en la comunitat de Terrassa", nascuda arran de la formació "Arquitectes en la comunitat" del cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible". Neix com a projecte innovador, facilitador d'eines i espais per afavorir la inclusió i la transformació social a través del treball comunitari.  Es segueixen concretant els dos projectes inicials: Creació de grup d'avaluadors cognitius per adaptar espais de la ciutat a nivell cognitiu, i foment del voluntariat inclusiu de les persones amb discapacitat.
 • Participants: Persones de EEE Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, Fupar,  Teràpia Ocupacional i  Prodis.

Dijous 20: Activitat i exposició "Conviure en un món de diferències" 

Sessió cloenda i valoració activitat Conviure en un món de diferències al Casal Municipal de Gent Gran Anna Murià

 • Format: Sessió de cloenda i valoració de l'activitat "Conviure en un món de diferències" al Casal Municipal de Gent Gran Anna Murià.
 • Objectiu i continguts: Fer valoració conjunta de l'activitat d'educació en valors "Conviure en un món de diferències", dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. Entre gener i maig de 2019 s'han realitzat un total de 8 sessions per a més de 200 alumnes d'escoles de primària de la ciutat. S'acorda continuar amb l'activitat durant el curs 2019-2020 i organitzar una mostra itinerant amb els dibuixos sobre valors elaborats pels nens i nenes en el transcurs de les sessions.
 • Participants: Fupar, Casal de Gent Gran Anna Murià, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dijous 20: Grup Comunitat Pla de Promoció Salut Emocional Joves Terrassa

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: Es reflexiona sobre com millorar la Detecció Precoç de problemes de salut emocional entre la població jove. La sessió s'emmarca en el procés de disseny del Pla de promoció de la salut i el benestar emocional de la població jove i adolescent de la ciutat.
 • Participants: B-SENCE, EAIA, Fiscalia, Policia Municipal, Serveis Socials i OCDiA.

Dimarts 18: Grup de treball sobre discapacitats sobrevingudes

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: Definir objectius comuns com a grup de treball al voltant de l'abordatge de les discapacitats sobrevingudes a Terrassa. Es consensua adoptar el concepte Discapacitats adquirides enlloc de sobrevingudes i es proposa realitzar projecte pilot per avaluar les necessitats de les persones afectades.
 • Participants: Teràpia Ocupacional a casa, Fundació AVAN, Ortopèdia La Llar, Escola Universitària de Teràpia Ocupacional i Oficina Capacitats Diverses.

Dilluns 17: Comissió TEA

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats. 
 • Objectiu i continguts: Posar en comú el mapa de recursos i serveis adreçats a les persones amb TEA. a Terrassa de cadascun dels serveis i entitats  participants.
 • Participants: Entitats, recursos i serveis que atenen a població amb TEA a la ciutat des dels diferents àmbits (salut, educació, lleure, laboral i associatiu), incloent , EEE Crespinell, CDIAP Magroc, MútuaTerrassa, Prodis, TEAcció i TEA Vallès

Dilluns 17: Comissió de Sortides escolars

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: La comissió agrupa agents que vetllen per la correcta transició de l'alumnat que finalitza l'escolaritat en centres d'educació especial i han d'accedir a recursos especialitzats (centres ocupacionals i/o centres d'atenció diürna). Entre altres temes, es fa seguiment i s'identifiquen les incidències i dificultats en les sortides escolars d'aquest curs 2018/19 i d'altres que probablement esdevindran durant els propers cursos. També es posen de manifest els desajustos entre oferta i demanda al centre de dia, així com la limitació de recursos per a altres perfils, com ara SOI (Servei Ocupacional d'Inserció.
 • Participants: Prodis, EMEE Fàtima, Coordinadora Capaç, l'Heura, Fupar, EMEE El Pi, Escola d'Educació Especial Crespinell,  Centre de Dia i Residència La Pineda, Servei d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 13: Grup educació i joventut del  Pla de Promoció Salut Emocional Joves de Terrassa

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: Es reflexiona sobre com millorar la Detecció Precoç en els àmbits escolar i de lleure. La sessió s'emmarca en el procés de disseny del Pla de promoció de la salut i el benestar emocional de la població jove i adolescent de la ciutat.
 • Participants: B-SENCE, Fundació Main, Servei de Joventut, EAP, centres educatius, Servei de Salut i Comunitat i OCDiA.

Dijous 13: Guia per incorporar la interseccionalitat a les polítiques locals

 • Format: Acte de presentació pública del document per a personal tècnic municipal (matí) i per a entitats i ciutadania (tarda).
 • Objectius i continguts: Presentació de la Guia que recull els principals resultats del projecte Igualtats Connectades i que inclou recomanacions i eines pràctiques per a l'aplicació de la interseccionalitat en els diferents àmbits. Des de l'Oficina de Capacitats Diverses, s'ha contribuit al projecte aportant la visió de les capacitats diverses i donant suport en l'accessibilitat dels documents i dels actes.
 • Participants:  Professionals de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, CEPS Projectes Socials, entitats locals i ciutadania no associada.

Dimecres 12: Comissió de seguiment Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020. Eix 4 (Salut, ocupació, habitatge, lleure i autonomia)

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats. 
 •  Objectiu i continguts: Fer seguiment detallat de les accions desenvolupades d'acord amb el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat (2016-2020). Es valora el grau d'assoliment de les diferents accions de la línia estratègica 4 : Salut (àmbit 5), Treball i integració sociolaboral (àmbit 6); Habitatge (àmbit 7), Oci, temps lliure, cultura i esports (àmbit 8) i Autonomia Personal i Social (àmbit 9). També es fan propostes i, si escau, compromisos de tasques per completar-les.
 • Participants: FAVT (Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa), Prou Barreres, Prodis, Fupar, Coordinadora Capaç, l'Heura, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 6: Sessió informativa: "Què necessito conèixer sobre la Llei de Dependència?"

Cartell de difusió de la sessió informativa sobre Llei de Dependència

 • Format: Xerrada adreçada a persones amb capacitats diverses i les seves famílies, així com a professionals i tècnics de l'àmbit social.
 • Objectiu i continguts: Informar sobre les prestacions, requisits i procediments de la Llei de Dependència. Organitzada per l'Oficina de Capacitats Diverses, la xerrada corre a càrrec de la Referent Tècnica Comunitària i de la Cap del Servei de Dependència (Serveis Socials) de l'Ajuntament de Terrassa.
 • Participants: Serveis Socials, Oficina de Capacitats Diverses, Biblioteca Central de Terrassa. Hi assisteixen 82 ciutadans i ciutadanes.

 

Maig

Divendres 31: Exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a l'Escola Ponent

Exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a l'Escola Ponent

 • Format: Muntatge de l'exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu a l'Escola Ponent de Terrassa per sensibilitzar sobre diversitat entre l'alumnat, professorat i famílies.
 • Participants: Escola Ponent i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dijous 30: Grup educació i joventut del  Pla de Promoció Salut Emocional Joves de Terrassa

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: Es reflexiona sobre com millorar la Detecció Precoç en els àmbits escolar i de lleure. La sessió s'emmarca en el procés de disseny del Pla de promoció de la salut i el benestar emocional de la població jove i adolescent de la ciutat.
 • Participants: B-SENCE, Fundació Main, Servei de Joventut, EAP, centres educatius concertats i OCDiA.

Dimarts 29: Comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu i continguts: Seguir avançant en l'organització de la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2019 a Terrassa. Es decideix fer una activitat que doni tot el protagonisme a la celebració del Dia Internacional de les persones amb Discapacitat, que tingui lloc el diumenge 1 de desembre al matí a la Plaça 1 de Maig. Es fan diferents propostes d'activitats: ball, castells, circ, batucada, desfilada de moda...
 • Participants:  Fupar, Prodis, Fundació AVAN, Associació La Oka, Club Social Egara, APUP La Pineda, ONCE Terrassa, Apesote i OCDiA.

Dimarts 29: Xarxa Arquitectes en la comunitat de Terrassa

 • Format: Sessió de treball en xarxa i comunitari.
 • Objectiu i continguts: Cinquena trobada de la nova xarxa comunitària "Arquitectes en la comunitat de Terrassa", nascuda arran de la formació "Arquitectes en la comunitat" del cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible". Neix com a projecte innovador, facilitador d'eines i espais per afavorir la inclusió i la transformació social a través del treball comunitari.  Es segueixen concretant els dos projectes inicials: Creació de grup d'avaluadors cognitius per adaptar espais de la ciutat a nivell cognitiu, i foment del voluntariat inclusiu de les persones amb discapacitat.
 • Participants: Persones de EEE Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, Fupar,  Estudiant Teràpia Ocupacional,  Prodis, Agència NUMA.

Dimecres 29: Activitat i exposició "Conviure en un món de diferències" 

Sessió de valoració de l'activitat Conviure en un món de diferències a Fupar

 • Format: Sessió de cloenda i valoració de l'activitat "Conviure en un món de diferències" durant el curs escolar 2018-2019.
 • Objectiu i continguts: Fer valoració conjunta de l'activitat d'educació en valors "Conviure en un món de diferències", dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. Entre gener i maig de 2019 s'han realitzat un total de 8 sessions per a més de 200 alumnes d'escoles de primària de la ciutat. S'acorda continuar amb l'activitat durant el curs 2019-2020 i organitzar una mostra itinerant amb els dibuixos sobre valors elaborats pels nens i nenes en el transcurs de les sessions.
 • Participants: Fupar, Casal de Gent Gran Anna Murià, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 28: Comissió de seguiment Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020. Eix 2: accessibilitat universal

Trobada de la Comissió de seguiment Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020. Eix 2: accessibilitat universal

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats. 
 •  Objectiu i continguts: Fer seguiment detallat de les accions desenvolupades d'acord amb el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat (2016-2020). Es valora el grau d'assoliment de les diferents accions de la línia estratègica 2  "Accessibilitat universal", i també es fan propostes i, si escau, compromisos de tasques per completar-les.
 • Participants: Apesote, Prou Barreres, EEE Crespinell, Coordinadora Capaç, FAVT (Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa), ONCE Terrassa i oficines de Promoció de l'Accessibilitat i de Capacitats Diverses.

Dilluns 27: Comissió TEA

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats. 
 • Objectiu i continguts: Posar en comú el mapa de recursos i serveis adreçats a les persones amb TEA a Terrassa.  S'acorda fer un breu repàs de la descripció de cada servei per las propera reunió.
 • Participants: Entitats, recursos i serveis que atenen a població amb TEA a la ciutat des dels diferents àmbits (salut, educació, lleure, laboral i associatiu), incloent TEAcció, TEA Vallès, EEE Crespinell, CDIAP Magroc, Centre Can Pau, Centre de Lleure Tu Tries, Prodis, Fupar, MútuaTerrassa, Equip d'Atenció Psicopedagògic (EAP), Servei de Salut i Comunitat, Oficina de Capacitats Diverses, Grup Municipal Ciutadans.

Dijous 23: Grup Comunitat Pla de Promoció Salut Emocional Joves Terrassa

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: Es reflexiona sobre com millorar la Detecció Precoç de problemes de salut emocional entre la població jove. La sessió s'emmarca en el procés de disseny del Pla de promoció de la salut i el benestar emocional de la població jove i adolescent de la ciutat.
 • Participants: B-SENCE, EAIA, Fiscalia, Policia Municipal, Serveis Socials i OCDiA.

Dimecres 22: Gravació del programa "La nit dels savis" de Canal Terrassa

Participants al programa La Nit dels Savis de Canal Terrassa dedicat a l'activitat Conviure en un món de diferències

 • Format: Participació en programa de televisió
 • Objectius i contingut: Participació en el programa "La nit dels savis" de Canal Terrassa dedicat a l'activitat "Conviure en un món de diferències", organitzada per Fupar, el Casal de Gent Gran Anna Murià i l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
 • Participants: Fupar, Casal de Gent Gran Anna Murià, Servei de Gent Gran, Escola Tecnos, Canal Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 22: Activitat Conviure en un món de diferències

 • Format: Activitat d'educació en valors per a escoles.
 • Objectiu i continguts: Vuitena sessió de l'activitat escolar "Conviure en un món de diferències", que complementa l'exposició del mateix títol, i dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. L'activitat i la mostra aporten una visió positiva sobre les diferents diversitats existents a la societat, com ara edat, capacitats, sexualitat, gènere, origen o religiosa.
 • Participants: Casal de Gent Gran Anna Murià, Fupar, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i Escola Tecnos.

Dimarts 21: Grup de treball sobre discapacitats sobrevingudes

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: Definir objectius comuns com a grup de treball al voltant de l'abordatge de les discapacitats sobrevingudes a Terrassa. Es consensua la necessitat d'avançar en el coneixement de la situació de les persones amb discapacitats sobrevingudes i s'acorda fer recerca sobre instruments de valoració de les seves necessitats en els diferents àmbits en els que poden tenir afectacions  (qualitat de vida, seqüeles físiques i/o psíquiques, comunicació, relació amb l'entorn...)
 • Participants: Teràpia Ocupacional a casa, Fundació AVAN, Ortopèdia La Llar, Escola Universitària de Teràpia Ocupacional i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dilluns 20: Comissió de seguiment Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020. Eix 3: Participació social i Eix 4: Autonomia Personal (educació i formació) 

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats. 
 •  Objectiu i continguts: Fer seguiment detallat de les accions desenvolupades d'acord amb el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat (2016-2020). Es valora el grau d'assoliment de les diferents accions de la línia estratègica 3 "Participació Social" i línia estratègica 4 "Educació i formació", i també es fan propostes i, si escau, compromisos de tasques per completar-les.
 • Participants: Fundació AVAN, Fupar, Residència i Centre de Dia La Pineda, Prou Barreres, Prodis, Coordinadora Capaç, FAVT (Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa), Servei d'Educació i OCDiA. 

Dijous 16: Formació "Com puc millorar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?"

 • Format: Quarta sessió presencial de la formació "Com puc millorar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?", que s'emmarca en el nou cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per promoure l'accessibilitat i el tracte inclusiu en el dia a dia de les seves organitzacions. És la tercera proposta formativa del cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible", després del Curs de tècniques per elaborar textos de lectura fàcil i Arquitectes en la comunitat, desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn.
 • Participants: entitats i serveis de diferents àmbits (joventut, centres cívics, persones amb capacitats diverses, cultura, biblioteques...), Àgils Comunicació, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimecres 15: Xerrada "Discapacitats sobrevingudes: característiques, necessitats i abordatge" a la BCT

Xerrada sobre discapacitats sobrevingudes a la BCT de maig de 2019

 • Format: Tercera xerrada oberta a ciutadania i professionals del cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Objectiu i continguts:  Xerrada a càrrec de Cristina Bonet, terapeuta ocupacional de l'Institut Guttmann, i Sergio Guzmán, terapeuta ocupacional del Parc de Salut Mar. S'analitzen els recursos rehabilitadors i assistencials existents i esreflexiona sobre la importància d'una tornada inclusiva a la comunitat un cop donada l'alta mèdica. 
 • Participants: ciutadania, entitats, Biblioteca Central de Terrassa, regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat. 

Dimarts 14: Formació "Com puc millorar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?"

Tercera sessió de la formació "Com puc fomentar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?" al Servei d'Ocupació

 • Format: Tercera sessió presencial de la formació "Com puc millorar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?", que s'emmarca en el nou cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per promoure l'accessibilitat i el tracte inclusiu en el dia a dia de les seves organitzacions. És la tercera proposta formativa del cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible", després del Curs de tècniques per elaborar textos de lectura fàcil i Arquitectes en la comunitat, desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn.
 • Participants: entitats i serveis de diferents àmbits (joventut, centres cívics, persones amb capacitats diverses, cultura, biblioteques...), Àgils Comunicació, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dilluns 13: Comissió de seguiment Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020. Eix 1: informació, sensibilització i formació 

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats. 
 • Objectiu i continguts: Fer seguiment detallat de les accions desenvolupades d'acord amb el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat (2016-2020). Es valora el grau d'assoliment de les diferents accions de la línia estratègica 10 "Sensibilització", i també es fan propostes i, si escau, compromisos de tasques per completar-les.
 • Participants: Prou Barreres, Prodis, Coordinadora Capaç, FAVT (Federació d'Associacions Veïnals de Terrassa) i OCDiA. 

Dissabte 11 i diumenge 12: Suport a la inclusió i a l'accessibilitat a la Fira Modernista 

Itinerari infantil Na Teranyines a la Fira Modernista 2019

 • Format: Participació a la Fira Modernista 
 • Objectiu i continguts: Donar suport a activitats inclusives i accessibles obertes a nous públics, incloent l'itinerari infantil "Na Teranyines en escena", activitat inclusiva i accessible per a infants amb TEA, i les rutes guiades accessibles per a persones amb deficiències auditives a través de dispositius de so amplificat i bucles magnètics individuals. 
 • Participants: Servei de Turisme, Fira Modernista, Arqueolític, Aprenem, ciutadania i OCDiA.  

Dijous 9: Formació "Com puc millorar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?"

 • Format: Segona sessió presencial de la formació "Com puc millorar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?", que s'emmarca en el nou cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per promoure l'accessibilitat i el tracte inclusiu en el dia a dia de les seves organitzacions. És la tercera proposta formativa del cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible", després del Curs de tècniques per elaborar textos de lectura fàcil i Arquitectes en la comunitat, desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn.
 • Participants: entitats i serveis de diferents àmbits (joventut, centres cívics, persones amb capacitats diverses, cultura, biblioteques...), Àgils Comunicació, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dijous 9: Formació "La diversitat religiosa: com abordar el Ramadà"

 • Format: Sessió formativa adreçada a professionals de diferents serveis municipals.
 • Objectiu i continguts: Formació organitzada pel Servei de Ciutadania i impartida per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu d'aportar eines conceptuals i pràctiques per poder abordar situacions relacionades amb el Ramadà.
 • Assisteix:  OCDiA

Dimecres 8: Activitat Conviure en un món de diferències

Activitat Conviure en un món de diferències al Claustre del Convent de Sant Francesc

 • Format: Activitat d'educació en valors per a escoles.
 • Objectiu i continguts: Setena sessió de l'activitat escolar "Conviure en un món de diferències", que complementa l'exposició del mateix títol, i dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. L'activitat i la mostra aporten una visió positiva sobre les diferents diversitats existents a la societat, com ara edat, capacitats, sexualitat, gènere, origen o religiosa.
 • Participants: Casal de Gent Gran Anna Murià, Fupar, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i Escola Tecnos.

Dimarts 7: Formació "Com puc millorar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?"

 • Format: Primera sessió presencial de la formació "Com puc millorar l'accessibilitat i el tracte inclusiu a la meva organització?", que s'emmarca en el nou cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per promoure l'accessibilitat i el tracte inclusiu en el dia a dia de les seves organitzacions. És la tercera proposta formativa del cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible", després del Curs de tècniques per elaborar textos de lectura fàcil i Arquitectes en la comunitat, desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn.
 • Participants: entitats i serveis de diferents àmbits (joventut, centres cívics, persones amb capacitats diverses, cultura, biblioteques...), Àgils Comunicació, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimarts 7: Coordinació amb Servei d'Educació

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu i continguts: Continuar treballant de manera coordinada dins de la línia estratègica del Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat "Educació i Formació". Es posa de manifest la manca de competències de l'administració municipal a l'hora d'abordar diverses accions contemplades al Pla.
 • Participants: Servei d'Educació i OCDiA

Dilluns 6: Taula del Pacte DASIG

 • Format: Espai de participació deliberatiu i de treball conjunt sobre polítiques LGTBIQ a la ciutat de Terrassa.
 • Objectiu i continguts: Treballar sobre diferents aspectes relacionats amb les polítiques LGTBIQ a Terrassa, tot aportant-hi la visió de les capacitats diverses.
 • Participants: Servei LGTBIQ, regidoria LGTBIQ, grups polítics municipals, entitats, Oficina de Capacitats Diverses i altres serveis municipals.

Diumenge 5: 15a Distrobada

 • Format: Assistència a la 15a edició de la Distrobada, jornada festiva i reivindicativa organitzada per la Coordinadora Capaç.
 • Objectiu i continguts: Reconeixement i visibilització del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, així com de les seves demandes.
 • Participants: Coordinadora Capaç, entitats de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat, OCDiA, Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, alcaldia i famílies i ciutadania.

 

Abril

Dimarts 30: Comissió de seguiment Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat 2016-2020. Eix 1: informació, sensibilització i formació

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats. 
 •  Objectiu i continguts: Fer seguiment detallat de les accions desenvolupades d'acord amb el Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat (2016-2020). Es valora el grau d'assoliment de les diferents accions de la línia estratègica 1 "Informació i Formació", i també es fan propostes i, si escau, compromisos de tasques per completar-les.
 • Participants: Prou Barreres, Prodis, Associació La Oka, ONCE Terrassa, Grup Municipal CUP i Oficina de Capacitats Diverses.  

Dijous 25:  Xarxa Arquitectes en la comunitat de Terrassa

 • Format: Sessió de treball en xarxa i comunitari.
 • Objectiu i continguts: Quarta trobada de la nova xarxa comunitària "Arquitectes en la comunitat de Terrassa", nascuda arran de la formació "Arquitectes en la comunitat" del cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible". Neix com a projecte innovador, facilitador d'eines i espais per afavorir la inclusió i la transformació social a través del treball comunitari.  Es plantegen dos projectes inicials: Creació de grup d'avaluadors cognitius per adaptar espais de la ciutat a nivell cognitiu, i foment del voluntariat inclusiu de les persones amb discapacitat.
 • Participants: Persones de EEE Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, Fupar,  Centre de Lleure Tu Tries,  Prodis, Servei Estructura territorial

Dimecres 24: Reunió amb APSOCECAT (Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa)

 • Format: Sessió tècnica treball.
 • Objectiu i continguts: Reunió, sol·licitada per APSOCECAT, per compartir informació sobre els diferents programes i recursos de l'entitat per  a persones amb sordceguesa, tant els ja existents com els projectats.
 • Participants:  President APSOCECAT, professional vinculada a l'àmbit de la sordesa i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Divendres 12: Protocol per a uns espais lliures de sexisme i LGTBIfòbia

 • Format: Sessió tècnica de treball
 • Objectiu i continguts: Seguir treballant en l'elaboració a Terrassa del "Protocol per un espai públic d'oci lliure de sexisme, assetjament i agressions sexuals vers les dones i d'LGTBIfòbia". Aquesta sessió recull la contribució de diferents serveis municipals relacionats amb l'espai públic, de manera directa o indirecta.
 • Participants: Servei de Polítiques de Gènere, LGTBIQ, altres serveis municipals (incloent Oficina de Capacitats Diverses), entitat Creación Positiva.

Dimecres 10: Activitat Conviure en un món de diferències

 • Format: Activitat d'educació en valors per a escoles.
 • Objectiu i continguts: Sisena sessió de l'activitat escolar "Conviure en un món de diferències", que complementa l'exposició del mateix títol, i dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. L'activitat i la mostra aporten una visió positiva sobre les diferents diversitats existents a la societat, com ara edat, capacitats, sexualitat, gènere, origen o religiosa.
 • Participants: Casal de Gent Gran Anna Murià, Fupar, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i escola local.

Dimarts 9: Coordinació amb Fira Modernista

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectius i contingut: Adaptar l'oferta de visites guiades de la Fira Modernista per incloure també nous públics, com ara els infants amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) i les seves famílies, o les persones sordes oralistes.
 • Participants: Fira Modernista, Servei de Turisme, Associació Aprenem, Arqueolític, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Dimarts 9:  Xerrada: El nostre fill/a té TEA, i ara què?,

 • Format: Actes de commemoració del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme
 • Objectius i contingut: Xerrada a càrrec de CDIAP Magroc per informar i orientar les famílies d'infants amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista)
 • Participants: Comissió TEA Terrassa, Servei de Salut i Comunitat iOficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat          

Dimarts 9: Comissió TEA

 • Format: Sessió tècnica de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: Posar en comú el mapa de recursos i serveis adreçats a les persones amb TEA (Trastorn de l'Espectre Autista) a Terrassa.
 • Participants: Entitats i serveis de Terrassa que atenen a població amb TEA (àmbit salut, educació, lleure, laboral, associatiu...), Oficina de Capacitats Diverses i Servei de Salut i Comunitat

Dimarts 9: Coordinació amb el Punt de Voluntariat

 • Format: Sessió tècnica de treball.
 • Objectiu i continguts: Treballar proposta per realitzar una taula rodona que visibilitzi experiències de voluntariat inclusiu en què persones amb discapacitat exerceixen un rol proactiu, en contraposició al rol més tradicional que les situa merament com a receptores de serveis.  
 • Participants: Punt de Voluntariat, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dilluns 8: Comissió d'Integració Sociolaboral

 • Format: Sessió tècnica de treball i coordinació amb entitats.
 • Objectiu i continguts: Trobada inaugural d'aquesta nova comissió de treball, que neix amb l'objectiu de generar un espai de coordinació i treball en xarxa entre serveis i entitats que desenvolupen projectes i serveis d'integració sociolaboral al territori. Entre altres, es fa repàs dels diferents agents del territori, es proposa crear eina que permeti un major coneixement i derivació als diferents recursos, i s'identifiquen les dificultats de les persones amb discapacitat per accedir a les borses de treball de l'administració pública
 • Participants: Fupar, L'Heura, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dijous 4: Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Sessió plenària de la Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat d'abril de 2019

 • Format: Sessió plenària
 • Objectiu i continguts: Entre altres:
  • Es presenta document de valoració del desenvolupament del 3r any del Pla local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat.
  • Es proposa crear una Comissió de Seguiment per fer seguiment detallat dels diferents accions i eixos del Pla
  • Es valora el Seminari "Repensant l'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat a Terrassa", realitzat els dies 22 i 23 de gener.
  • S'informa de les darreres accions previstes per la Comissió Dona i Capacitats.
 • Participants:  Entitats vinculades a discapacitat, grups municipals, serveis municipals, regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat i  oficines de Capacitats Diverses i de Promoció de l'Accessibilitat

Dimecres 3: Activitat Conviure en un món de diferències

 • Format: Activitat d'educació en valors per a escoles.
 • Objectiu i continguts: Cinquena sessió de l'activitat escolar "Conviure en un món de diferències", que complementa l'exposició del mateix títol, i dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. L'activitat i la mostra aporten una visió positiva sobre les diferents diversitats existents a la societat, com ara edat, capacitats, sexualitat, gènere, origen o religiosa.
 • Participants: Casal de Gent Gran Anna Murià, Fupar, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i escola local.

Dimarts 2: Dia mundial conscienciació sobre l'autisme

Acte central a l'atri de l'Ajuntament del Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme 2019 (fotografia de Diari de Terrassa)

 • Format: Actes de commemoració del dia mundial de conscienciació sobre l'autisme a Terrassa
 • Objectiu i continguts: Commemorar el dia mundial de conscienciació sobre l'autisme a Terrassa, organitzat des de la Comissió TEA. Inclou:
  • Exposició "Autisme i educació", a càrrec de l'Escola d'Educació Especial Crespinell
  • Conferència "Autisme i actualitat. Cap a on anem?", a càrrec de Sergio Boda, de la Unitat d'Hospitalització Especialitzada TEA de CSMIJ MútuaTerrassa.
  • Encesa de blau de la façana de l'Ajuntament i lectura de manifest, a càrrec d'Àngel Amador, representant alumnat d'escoles d'educació especial al Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència de Terrassa. 
 • Participants: Entitats de la Comissió TEA Terrassa, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat i Servei de Salut i Comunitat.

Dimarts 2: Acte "Dones, disCapacitat i interseccionalitat: cap a on anem?"

 • Format: Xerrada i taula rodona
 • Objectiu i continguts: L'acte, organitzat per la Comissió Dona i Capacitats i l'Ajuntament de Terrassa (Servei de Polítiques de Gènere i Oficina de Capacitats Diverses) i emmarcat en la Campanya del Dia Internacional de les Dones 2019,  va incloure la conferència:  "Dones, Discapacitat i interseccionalitat: cap a on anem?", a càrrec de Montse Garcia Blasco, membre de la Junta Directiva de la Federació ECOM. A continuació, va haver-hi una taula rodona amb la participació de cinc dones terrassenques amb capacitats diverses que van realitzar aportacions en primera persona.
 • Participants: Comissió Dona i Capacitats, Servei de Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Biblioteca Central de Terrassa, Regidoria de Polítiques de Gènere, Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, ciutadania.

Dimarts 2: Comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

 • Format: Sessió de coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: Seguir avançant en l'organització de la commemoració del Dia internacional de les persones amb discapacitat 2019 a Terrassa. Entre altres, es decideix fer una activitat que doni tot el protagonisme a la celebració del Dia Internacional de les persones amb Discapacitat i es proposa fer l'activitat en cap de setmana, el diumenge 1 de desembre.
 • Participants:  Fupar, Prodis, EEE Crespinell, Diswork , Apesote i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat

Dimarts 2: Cicle de xerrades "Quan estic malalt, escolta'm"

 • Format: Sessió tècnica de treball
 • Continguts: Valorar la realització de les xerrades "Quan estic malalt, escolta'm" als CAP i dispositius sanitaris de MútuaTerrassa. Les sessions, dirigides a personal sanitari i no sanitari de centres de salut, tenen com a objectiu millorar l'atenció en l'àmbit de la salut de les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • Participants: MútuaTerrassa, DKV Integralia, Fupar, Prodis, Federació Dincat-Plena Inclusió, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dilluns 1: Coordinació amb Fira Modernista

 • Format: Sessió de coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: Consensuar amb les entitats socials que participen a la Fira Modernista el lloc on ubicaran les seves parades i activitats.
 • Participants: Fira Modernista, Associació La Oka, TEAcció, Prou Barreres, Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat

 

Març

Divendres 29: Coordinació amb el Servei d'Ocupació

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: Continuar treballant de manera coordinada amb el Servei d'Ocupació en les diferents accions comunes que dins l'àmbit Treball i Integració Laboral del Pla local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Es valora generar un espai de treball en xarxa amb diferents serveis i entitats que treballen la inserció sociolaboral. També es proposa planificar una acció que involucri empreses del territori per a la contractació de persones amb discapacitat.
 • Participants: Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses.

Dijous 28: Xarxa Arquitectes en la comunitat de Terrassa

 • Format: Sessió de treball en xarxa i comunitari.
 • Objectiu i continguts: Tercera trobada de la nova xarxa comunitària "Arquitectes en la comunitat de Terrassa", nascuda arran de la formació "Arquitectes en la comunitat" del cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible". Neix com a projecte innovador, facilitador d'eines i espais per afavorir la inclusió i la transformació social a través del treball comunitari.  Es consensua una proposta d'argumentari per a la xarxa, es defineix un model de pla d'acció, i es comença a treballar per consensuar un marc teòric comú
 • Participants: EEE Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses,  estudiant Teràpia Ocupacional, Centre de Lleure Tu Tries,  Prodis, Agència NUMA

Dijous 28: Grup de treball Comunitat del Pla de promoció de la salut emocional joves de Terrassa

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: S'identifiquen les línies de treball existents en matèria de prevenció i sensibilització sobre salut emocional juvenil i es fa proposta de possibles accions a realitzar. La sessió s'emmarca en el procés de disseny del Pla de promoció de la salut i el benestar emocional de la població jove i adolescent de la ciutat.
 • Participants: B-Sence, EAIA, Fiscalia, Mossos d'Esquadra, Policia Municipal, AIDE, serveis municipals LGTBIQ, Joventut, Serveis Socials i Capacitats Diverses.

Dijous 21: Grup de treball Educació i Joventut del Pla de promoció de la salut emocional joves de Terrassa  

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: S'identifiquen els recursos i iniciatives existents a la ciutat en l'àmbit de la prevenció dels problemes de salut emocional en els diferents àmbits on participa la població juvenil (educació, esports, joventut), posant de manifest la diversitat i dispersió dels recursos existents. La sessió s'emmarca en el procés de disseny del Pla de promoció de la salut i el benestar emocional de la població jove i adolescent de la ciutat.
 • Participants: B-Sence, Fundació Main i serveis municipals d'Educació, Joventut, Esports, Salut i Capacitats Diverses.

Dimecres 13: Xarxa Arquitectes en la comunitat de Terrassa

 • Format: Sessió de treball en xarxa i comunitari.
 • Objectiu i continguts: Segona trobada de la nova xarxa comunitària "Arquitectes en la comunitat de Terrassa", nascuda arran de la formació "Arquitectes en la comunitat" del cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible". Neix com a projecte innovador, facilitador d'eines i espais per afavorir la inclusió i la transformació social a través del treball comunitari.  S'acorda començar a treballar i definir dos projectes: grup d'avaluació de l'accessibilitat cognitiva i voluntariat inclusiu
 • Participants: EEE Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses,  estudiant Teràpia Ocupacional, Centre de Lleure Tu Tries,  Prodis, Agència NUMA

Dimarts 12: Grup de treball discapacitats sobrevingudes

 • Format: Sessió tècnica  de treball
 • Objectiu i continguts: Definir objectius comuns i línies de treball compartides que articulin un nou grup de treball interdisciplinar al voltant de l'abordatge de les discapacitats sobrevingudes a Terrassa.
 • Participants: Escola Universitària d'Infermeria i Teràpia Ocupacional, Teràpia Ocupacional a casa, Fundació AVAN, La Llar Fundació i Oficina Capacitats Diverses.

Dimarts 12: Consell Municipal de Salut

 • Format: Reunió plenària del Consell Municipal de Salut
 • Objectiu i continguts: Aportar punts de vista i demandes relacionades amb les capacitats diverses. Entre altres, es proposen els següents temes per treballar des de l'espai participatiu: tractament des d'una visió rehabilitadora de les malalties cròniques per part de la seguretat social, foment de l'accessibilitat en els diferents serveis sanitaris, millor ús de la Targeta Cuida'm, i reducció dels terminis en l'obtenció d'ajudes tècniques per a persones amb discapacitat.
 • Participants: Operadors sanitaris, CATSalut, col·legis professionals de l'àmbit de la salut, entitats, representants de la Comissió de Salut de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat (Prou Barreres i Oficina de Capacitats Diverses).

Dilluns 11: Grup de discussió sobre interseccionalitat del Pla DASIG

 • Format: Sessió de tècnica de treball.
 •  Objectiu i continguts: Participar a la fase diagnòstica, en l'àmbit de la interseccionalitat, del procés l'elaboració del proper Pla local per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere (Pla DASIG), que actualitzarà el vigent Pacte DASIG.
 • Participants: Associació Conexus, LGTB Terrassa, Servei LBTBIQ, Serveis Socials, Servei de Ciutadania, Servei de Suport a Comunitats Veïnals, Servei de Polítiques de Gènere, sindicats i Oficina de Capacitats Diverses.

Dilluns 11: Comissió de Salut  

Reunió de la comissió de salut de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat de març de 2019

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Grup de treball en xarxa on es treballa la manera de dur a terme les accions definides dins la línia estratègia de la Salut contemplada al Pla Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat
 • Objectiu i continguts: Es valoren propostes i necessitats no cobertes per desenvolupar al grup de treball d'Accessibilitat i Salut Comunitària del Consell Municipal de Salut i s'identifiquen temes a aportar a la reunió del Consell Municipal de Salut del 12 de març.
 • Participants: Once Terrassa, Prou Barreres, Coordinadora Capaç, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 6: Comissió de lleure

Reunió de la Comissió de Lleure de la Taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat de març de 2019

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: Es presenten diferents projectes i es fixen les bases de treball per a l'any 2019. Entre altres, l'entitat Casa de la Música de Terrassa presenta el seu projecte i s'ofereix a noves col·laboracions per afavorir unes propostes culturals més inclusives i accessibles; i es plantegen possibles accions que donin resposta a les necessitats detectades dins l'àmbit del lliure per a persones amb capacitats diverses.
 • Participants: Fundació Goel, Associació La Oka, Servei de Lleure i Joventut, Centre de Lleure Tu Tries, Coordinadora Capaç, Associació l'Estel, Fupar, Oficina de Capacitats Diverses i Casa de la Música de Terrassa.

Dimecres 6 i dijous 7: Congrés Dona, Ciència i Tecnologia

Representants de la Comissió de Dona i Capacitats al Congrés Dona, Ciència i Tecnologia

 • Format: Congrés divulgatiu
 • Objectiu i continguts: Posar de relleu la tasca desenvolupada per les dones en el camp de la ciència, la tecnologia i la salut i incorporar-hi la perspectiva de gènere. La Comissió Dona i Capacitats de la Taula Local de Capacitats Diverses hi presenta un pòster divulgatiu per visibilitzar la tasca i els punts de vista de les dones amb capacitats diverses. L'Oficina de Capacitats Diverses dóna suport també en la implantació de mesures d'accessibilitat a la comunicació durant el congrés.
 • Participants: Ajuntament de Terrassa, universitats, Comissió Dona i Capacitats, Servei de Polítiques de Gènere, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 6: Activitat Conviure en un món de diferències

 • Format: Activitat d'educació en valors per a escoles.
 • Objectiu i continguts: Quarta sessió de l'activitat escolar "Conviure en un món de diferències", que complementa l'exposició del mateix títol, i dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. L'activitat i la mostra aporten una visió positiva sobre les diferents diversitats existents a la societat, com ara edat, capacitats, sexualitat, gènere, origen o religiosa.
 • Participants: Casal de Gent Gran Anna Murià, Fupar, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i escola local.

Febrer 

Dijous 28: Presentació de la campanya de sensibilització "Trenquem Barreres"

Roda de premsa de presentació de la campanya de sensibilització Trenquem Barreres

 • Format: Roda de premsa
 • Objectius i contingut: Donar a conèixer la campanya de sensibilització "Trenquem Barreres". Té com a objectiu donar a conèixer diferents suports d'accessibilitat en àmbits com la cultura, el turisme o el transport i visibilitzar com, a través d'ells, les persones amb capacitats diverses poden participar en la vida comunitària amb la resta de ciutadania.  Les accions comunicatives s'estenen entre el març i el maig de 2019 i inclouen la col·locació de missatges a diferents equipaments i serveis, així com a ubicacions de la via pública. 
 • Participants: Regidoria de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Oficina de Capacitats Diverses i de Promoció de l'Accessibilitat, Xoo Studio, entitats de la Comissió d'Accessibilitat, Servei de Premsa de l'Ajuntament i mitjans de comunicació.

Dijous 28: Comissió de sortides escolars

 • Format: Sessió de treball i coordinació amb entitats
 • Objectiu i continguts: La comissió agrupa agents que vetllen per la correcta transició de l'alumnat que finalitza l'escolaritat en centres d'educació especial i han d'accedir a recursos especialitzats (centres ocupacionals i/o centres d'atenció diürna). Entre altres temes, es proposa realitzar una sessió informativa sobre la Llei de Dependència adreçada a famílies; s'informa del calendari de visites als diferents recursos especialitzats, adreçades als alumnes de les escoles d'educació especial de Terrassa i organitzades per la Coordinadora Capaç; i es posen en comú les dificultats de finançament actuals dels recursos assistencials.
 • Participants: Prodis, EMEE Fàtima, Coordinadora Capaç, l'Heura, Fupar, EAP Terrassa, EMEE El Pi, Centre de Dia i Residència La Pineda, Oficina de Capacitats Diverses.

Dilluns 25: Xerrada "Quan estic malalt, escolta'm" al CAP Doctor Joan Planas de Castellbisbal

 • Format: Xerrada de sensibilització a professionals dels serveis de salut.
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines i sensibilitzar els professionals dels serveis de salut, tant sanitaris com no sanitaris, pel que fa a l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. La sessió és a càrrec de la Fundació Prodis. S'emmarca en les xerrades i materials divulgatius sobre salut de Dincat i en el cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Participants: Federació Dincat-Plena Inclusió, Consorci Sanitari de Terrassa (CST), CAP Doctor Joan Planas (Castellbisbal), Fupar, Prodis, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 20: Xarxa Arquitectes en la comunitat de Terrassa

 • Format: Sessió de treball en xarxa i comunitari.
 • Objectiu i continguts: Trobada inaugural de la nova xarxa comunitària "Arquitectes en la comunitat de Terrassa", nascuda arran de la formació "Arquitectes en la comunitat" del cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible". Neix com a projecte innovador, facilitador d'eines i espais per afavorir la inclusió i la transformació social a través del treball comunitari. 
 • Participants: Persones de Servei Estructura territorial, Fupar, EEE Crespinell, Oficina de Capacitats Diverses, Diswork, estudiant Teràpia Ocupacional, Centre de Lleure Tu Tries, Fundació Catalunya la Pedrera, Prodis, Agència NUMA

Dimecres 20: Activitat Conviure en un món de diferències

 • Format: Activitat d'educació en valors per a escoles.
 • Objectiu i continguts: Tercera sessió de l'activitat escolar "Conviure en un món de diferències", que complementa l'exposició del mateix títol, i dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. L'activitat i la mostra aporten una visió positiva sobre les diferents diversitats existents a la societat, com ara edat, capacitats, sexualitat, gènere, origen o religiosa.
 • Participants: Casal de Gent Gran Anna Murià, Fupar, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i escola local.

Dimarts 19: Xerrada "Quan estic malalt, escolta'm" al CAP Terrassa Nord

Xerrada

 • Participants: Federació Dincat-Plena Inclusió, Consorci Sanitari de Terrassa (CST), CAP Terrassa Nord (Rubí), Fupar, Prodis, Oficina de Capacitats Diverses.

 

Dilluns 18: Taula del Pacte DASIG

 • Format: Espai de participació deliberatiu i de treball conjunt sobre polítiques LGTBIQ a la ciutat de Terrassa
 • Objectiu i continguts: Treballar sobre diferents aspectes relacionats amb les polítiques LGTBIQ a Terrassa, tot aportant-hi la visió de les capacitats diverses.
 • Participants: Servei LGTBIQ, regidoria LGTBIQ, , grups polítics municipals, entitats, Oficina de Capacitats Diverses i altres serveis municipals

Dimecres 13: Congrés europeu Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats

Auditori municipal durant Congrés europeu Interseccionalitat a les polítiques locals: experiències, eines i debats

 • Format: Congrés internacional sobre interseccionalitat
 • Objectiu i continguts: Compartir, aprendre i debatre entorn a la interseccionalitat a través de ponències, taules rodones i tallers aplicats. Des de l'Oficina de Capacitats Diverses, es col·labora aportant la visió de les capacitats diverses i donant suport en l'accessibilitat de la jornada.
 • Participants: Ajuntament de Terrassa, Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, CEPS Projectes Socials.

Gener

Dijous 31: Xerrada "Quan estic malalt, escolta'm" al CAP Sant Genís de Rubí

Xerrada "Quan estic malalt, escolta'm" al CAP Sant Genís de Rubí, a càrrec de Fupar

 • Format: Xerrada de sensibilització a professionals dels serveis de salut.
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines i sensibilitzar els professionals dels serveis de salut, tant sanitaris com no sanitaris, pel que fa a l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. La sessió és a càrrec de la Federació Dincat-Plena inclusió i l'Observatori de Drets de Dincat. S'emmarca en les xerrades i materials divulgatius sobre salut de Dincat i en el cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Participants: Federació Dincat-Plena Inclusió, Consorci Sanitari de Terrassa (CST), CAP Sant Genís (Rubí), Fupar, Prodis, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 30: Projecte "Relaciona't al centre"

 • Format: Ruta per valorar l'accessibilitat dels comerços del centre de Terrassa.
 • Objectius i contingut: Validar de manera pràctica l'efectivitat de la nova fitxa per recollir informació d'accessibilitat dels comerços treballada conjuntament per les oficines de Promoció de l'Accessibilitat, de Capacitats Diverses i l'escola Joaquima Vedruna. Aquest document actualitza l'eina de recollida d'informació d'accessibilitat emprada per "Relaciona't al centre",  un Projecte d'Aprenentatge Servei entre l'Escola Joaquima Vedruna de Terrassa i l'Escola d'Educació Especial El Pi, iniciat per acostar la diversitat funcional realitzant activitats compartides, i que ha derivat en un projecte d'identificació de l'accessibilitat als comerços del centre de la ciutat.
 • Participants: Escola Joaquima Vedruna, EMEE El Pi, Oficina de Capacitats Diverses, Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat.

Dimarts 29: Formació: "Arquitectes en la comunitat: desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn"

 • Format: Tercera sessió presencial de la formació "Arquitectes en la comunitat: desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn ", que s'emmarca en el nou cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per afavorir el seu treball en xarxa, potenciar un enfocament centrat en la persona i enriquir el seu dia  a dia amb els recursos de la comunitat. És la segona proposta formativa del cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible", després del Curs de tècniques per elaborar textos de lectura fàcil.
 • Participants: entitats i serveis de diferents àmbits (joventut, gent gran, persones amb capacitats diverses, biblioteques...), Agència d'innovació social NUMA, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimecres 23: Activitat Conviure en un món de diferències

 • Format: Activitat d'educació en valors per a escoles.
 • Objectius i continguts: Sessió inaugural de l'activitat escolar "Conviure en un món de diferències", que complementa l'exposició del mateix títol, i dinamitzada per persones del Casal de Gent Gran Anna Murià i Fupar. L'activitat i la mostra aporten una visió positiva sobre les diferents diversitats existents a la societat, com ara edat, capacitats, sexualitat, gènere, origen o religiosa.
 • Participants: Casal de Gent Gran Anna Murià, Fupar, Servei de Gent Gran, Oficina de Capacitats Diverses i escola Sagrat Cor de Jesús.

Dimarts 22 i dimecres 23: Seminari participatiu "Repensant l'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat a la ciutat"

Seminari participatiu "Repensant l'Atenció a les Capacitats Diverses i l'Accessibilitat a la ciutat"

 • Format: Jornades de treball i coordinació amb serveis i entitats
 • Objectiu i continguts: Seminari participatiu de dos dies de duració al Teatre Principal, per analitzar la trajectòria, estat actual, futur desitjat i contribucions potencials de cada participant en la millora de  l'atenció a les persones amb discapacitat i l'accessibilitat a la ciutat. Té com a objectiu ajudar a definir el futur de l'acció municipal en inclusió i accessibilitat.
 • Participants: Entitats de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, federacions, associacions, serveis municipals, Oficina Capacitats Diverses i de Promoció  Accessibilitat, Regidoria, Agència Innova.

Dimarts 22: Xerrada "Quan estic malalt, escolta'm" al CAP Anton de Borja de Rubí

 • Format: Xerrada de sensibilització a professionals dels serveis de salut.
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines i sensibilitzar els professionals dels serveis de salut, tant sanitaris com no sanitaris, pel que fa a l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. La sessió és a càrrec de la Federació Dincat-Plena inclusió i l'Observatori de Drets de Dincat. S'emmarca en les xerrades i materials divulgatius sobre salut de Dincat i en el cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Participants: Federació Dincat-Plena Inclusió, Consorci Sanitari de Terrassa (CST), CAP Anton de Borja (Rubí), Fupar, Prodis, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimarts 22: Formació: "Arquitectes en la comunitat: desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn"

 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per afavorir el seu treball en xarxa, potenciar un enfocament centrat en la persona i enriquir el seu dia  a dia amb els recursos de la comunitat. És la segona proposta formativa del cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible", després del Curs de tècniques per elaborar textos de lectura fàcil.
 • Participants: entitats i serveis de diferents àmbits (joventut, gent gran, persones amb capacitats diverses, biblioteques...), Agència d'innovació social NUMA, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Divendres 18: Coordinació amb Cultura i Casa de la Música

 • Format: Sessió tècnica de treball
 • Objectiu i continguts: Trobada, a petició de la Casa de la Música, per treballar vies de col·laboració per potenciar la inclusió i accessibilitat de les propostes culturals de l'equipament.
 • Participants: Casa de la Música de Terrassa, Servei de Cultura, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimecres 16: Xerrada "Quan estic malalt, escolta'm" al CAP Terrassa Est

Xerrada "Quan estic malalt, escolta'm" al CAP Terrassa Est, a càrrec de Dincat i l'Observatori de Drets Dincat

 • Format: Xerrada de sensibilització a professionals dels serveis de salut.
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines i sensibilitzar els professionals dels serveis de salut, tant sanitaris com no sanitaris, pel que fa a l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual. La sessió és a càrrec de la Federació Dincat-Plena inclusió i l'Observatori de Drets de Dincat. S'emmarca en les xerrades i materials divulgatius sobre salut de Dincat i en el cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Participants: Federació Dincat-Plena Inclusió, Consorci Sanitari de Terrassa (CST), CAP Terrassa Est, Fupar, Prodis, Oficina de Capacitats Diverses.

Dimarts 15: Formació: "Arquitectes en la comunitat: desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn"

 • Format: Primera sessió presencial de la formació "Arquitectes en la comunitat: desdibuixant els límits entre els serveis i l'entorn ", que s'emmarca en el nou cicle anual "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible".
 • Objectiu i continguts: Dotar d'eines les entitats i serveis que treballen amb persones per afavorir el seu treball en xarxa, potenciar un enfocament centrat en la persona i enriquir el seu dia  a dia amb els recursos de la comunitat. És la segona proposta formativa del cicle "Terrassa, ciutat inclusiva i accessible", després del Curs de tècniques per elaborar textos de lectura fàcil.
 • Participants: entitats i serveis de diferents àmbits (joventut, gent gran, persones amb capacitats diverses, biblioteques...), Agència d'innovació social NUMA, Servei d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

Dimecres 9: Exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu al Claustre del Convent de Sant Francesc

Exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu al Claustre del Convent de Sant Francesc

 • Format: Muntatge de l'exposició itinerant "Conviure en un món de diferències" de Joan Turu al Claustre del Convent de Sant Francesc.
 • Objectius i contingut: Sensibilitzar sobre diversitat entre ciutadania i visitants. Acollir l'activitat per a escoles "Conviure en un món de diferències".
 • Participants: Museu de Terrassa, Associació Alba i OCDiA.