A Terrassa hi ha diferents serveis que ofereixen informació i atenció a persones amb capacitats diverses:

Perquè les persones amb discapacitat sensorial puguin accedir a la informació, es disposa de:

 

Oficina de Capacitats Diverses

Logotip "Terrassa capacitats" de l'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat de l'Ajuntament de Terrassa

  • Què és? L'Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat (OCDiA) és el servei específic de l'Ajuntament de Terrassa responsable de promoure la inclusió i els drets de les persones amb capacitats diverses a la ciutat.
  • Més informació: Oficina de Capacitats Diverses 

Torna a l'índex

Oficina tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat 

Logotip "Terrassa accessible" de l'Oficina tècnica per a la Promoció de l'Accessibilitat Universal

Torna a l'índex

Centre d'Atenció a la Discapacitat (CAD)

Centre d'atenció a les persones amb discapacitat

  • Què és? És el servei encarregat de la informació, valoració i orientació de persones (infants i adults) amb discapacitat. Entre altres, atorga el certificat amb el reconeixement del grau de discapacitat.
  • Més informació:   CAD Terrassa

Torna a l'índex

Punts d'orientació social

  • Què són? Són nou  Punts que l'Ajuntament ha instal·lat a diferents llocs de  la ciutat per donar atenció a totes aquelles persones que necessitin fer un tràmit telemàtic específic i no tinguin recursos digitals per poder fer-lo, o que necessitin ajuda per a realitzar-lo.

Aquesta iniciativa, impulsada per la regidoria de Serveis Socials en coordinació amb diferents entitats socials de la ciutat, pretén contribuir a reduir la bretxa digital que s'ha evidenciat arran de la crisi provocada per la Covid-19.

Torna a l'índex

Servei d'intèrpret per a persones sordes en tramitacions municipals

Interpret en llengüa de signes

  • Què és? L'Ajuntament de Terrassa, a petició de la persona que ho requereixi, tramitarà de manera gratuïta la sol·licitud d'un/a intèrpret en llengua de signes a la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).  L'objecte del servei és que la persona interessada pugui adreçar-se personalment a qualsevol dels serveis i/o oficines de l'Ajuntament per tal de resoldre gestions municipals. 

Torna a l'índex

 

Bucles magnètics a diferents equipaments municipals:

  • Què és un  bucle magnètic? És un aparell que millora l'audició de les persones que utilitzen audíòfons o tenen implant cloclear. Permet reduir el soroll de fons i amplificar el so de la veu.
  • On estan instal·lats? 

A diferents espais culturals i turístics: Casa Alegre de Sagrera, Casa Soler i Palet, Seu d'Ègara, Castell Cartoixa i Masia Freixa.

A les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC): Districte 2, Districte 4, Districte 5, Districte 6, OAC de l'Àrea de Drets Socials i OAC de Plaça Didó.

Altres oficines municipals: Àrea de Territori i Sostenibilitat, Oficina d'Habitatge i Edifici Els Telers. 

Els bucles són portàtils i fàcils d'usar. Per això, l'Oficina de Promoció de l'Accessibilitat tindrà 2 bucles per prestar a qui ho necessiti.

Torna a l'índex

Alternativa digital accessible als fulletons impresos municipals

  • Què és? L'Ajuntament es compromet a facilitar sota demanda una alternativa digital accessible per correu electrònic als fulletons impresos realitzats pels serveis municipals. L'objectiu és que la ciutadania amb discapacitat visual usuària de lectors de pantalla pugui accedir a la informació.
  • Més informació: Oficina tècnica de Promoció de l'Accessibilitat

Torna a l'índex