L'esforç d'integració social de les persones estrangeres, que tenen una autorització de residència temporal, és el reconeixement i valoració dels cursos, activitats i accions, degudament acreditats, que hagin fet per conèixer el català, el castellà, la societat catalana i el seu mercat de treball, així com la seva participació en xarxes socials.

Informe d'integració social per renovar/modificar la residència temporal (o informe d'esforç d'integració)

Per acreditar el grau d'esforç d'integració cal sol·licitar l'Informe d'integració social (renovació de residència temporal) – INF03, que es tracta d'un informe recomanable per a la renovació o modificació de les autoritzacions de residència temporal en cas que la persona sol·licitant no compleixi algun dels requisits necessaris. El Departament d'Igualtat i Feminismes, mitjançant la Secretaria d'Igualtatsgestiona aquest informe a partir d'una proposta realitzada per l'ajuntament del municipi on resideix la persona sol·licitant.

Quan la persona sol·licita l'Informe d'integració social a Catalunya1, des de l'Ajuntament de Terrassa s'analitza la documentació requerida i es fa una entrevista de forma presencial a les oficines del servei de ciutadania, a la persona interessada, per tal de determinar el compliment dels requisits.  

  1. S'aconsella la presentació d'un pen drive amb tota la documentació d'aquest tràmit que serà descarregada i digitalitzada pel personal de l'oficina d'atenció al ciutadà al mateix moment.

Imprés 03 per descarregar i emplenar en línia (tot i que surti el següent missatge "Please wait... If this message is not eventually replaced" es pot descarregar l'informe).

Imprés 03 per imprimir i emplenar a mà

Qui pot sol·licitar l'Informe d'integració social per renovar/modificar la residència temporal?

Les persones estrangeres no comunitàries, empadronades a Terrassa, majors d'edat o majors de 16 anys (amb l'autorització del seu representant legal) i que disposin de l'autorització de residència temporal pendent de renovar (entre els 60 dies anteriors i els 90 posteriors a la seva caducitat).

Com es pot sol·licitar l'Informe d'integració social (renovació de residència temporal)?

On es pot trobar més informació?

  • Des del Servei de Ciutadania s'ofereixen sessions grupals d'assessorament especialitzat sobre aquest procediment en col·laboració amb CITE i AMIC. Per més informació, podeu contactar amb el Servei de Ciutadania.
  • Assessorament individual a càrrec de 

                CITE  - CCOO

  • Carrer Unió 23, 08221 Terrassa
  • Tlf. 93 780 75 62
  • Correu electrònic: [email protected]

                AMIC - UGT

  • Carrer Unió 23, 08221 Terrassa
  • Tlf. 93 780 93 66 
  • Correu electrònic: [email protected]