Si voleu posar en marxa un negoci i necessiteu ajuda, aquesta és la base per desenvolupar el vostre projecte.

Una vegada concretada la idea de negoci, s'ha de desenvolupar per analitzar la seva viabilitat. És recomanable elaborar un pla d'empresa per posar ordre a la idea i analitzar-ne la viabilitat economicofinancera.

Així doncs, per a la posada en marxa s'hauran de tenir en compte els següents passos:

  • Definir la idea de negoci
  • Elaborar el pla d'empresa
  • Escollir una forma jurídica
  • Estimar el cost de creació de l'empresa