Espais de biodiversitat
La nostra ciutat compta amb diversos espais de biodiversitat, zones tancades on es deixa créixer la vegetació autòctona del nostre municipi. Aquests espais són una riquesa mediambiental que posen verd enmig de l'asfalt, ens fan més agradable la passejada i afavoreixen una millor qualitat de l'aire.

Pla per millorar l'arbrat de la ciutat
L'Ajuntament impulsa des de fa anys un pla de millora de l'arbrat a la ciutat, que s'està efectuant de manera progressiva. Aquest projecte contempla substituir anualment una seixantena d'arbres vells (que s'han mort o bé han emmalaltit) per noves espècies d'arbres que generen unes millors condicions mediambiental. Així, en molts casos canviem els tradicionals plataners per altres tipus d'arbrat que no acullin plagues o que tinguin un fullatge més perenne.

Sega diferenciada
Terrassa està aplicant el que s'anomena «sega diferenciada», una modalitat de jardineria que consisteix a segar per sectors, de manera que dins del prat o de la zona, es combinin espais on l'herba es talla baixa i permet la circulació de persones caminant i animals domèstics, i altres zones on es deixa créixer l'herba fins a completar el cicle biològic, obtenint els beneficis que això suposa per a la fauna.

Naturalitzem els escocells
Els escocells són un element urbà per limitar l'espai natural en un entorn pavimentat per condicionar un espai per a la plantació d'un arbre o arbust.

Seguint els objectius marcats en la revolució verda, treballem per naturalitzar els escocells existents i per fer-ne de nous a la ciutat. Així doncs, promovem en aquests espais el creixement de les plantes herbàcies autòctones, ja que la seva presència ens ajuda a controlar les plagues dels arbres i és beneficiosa pel medi ambient.