El Programa d'horts urbans té com a finalitat impulsar i facilitar la creació d'una xarxa ciutadana d'espais verds productius, socialment i agronòmicament sostenibles, mitjançant el desenvolupament d'experiències pràctiques d'horts urbans dins la ciutat de Terrassa

Els horts urbans són espais d'ús hortícola per a l'autoconsum ubicats al sistema urbà. Els espais destinats a hort urbà poden ser:

  • de propietat privada: solars, espais lliures, centres educatius, balcons, terrats, jardins i teulades o bé
  • de propietat pública: solars, espais lliures o centres educatius, i poden ser gestionats per entitats de caire social i/o ambiental sense ànim de lucre o per particulars.

Més informació sobre el programa Conreant Terrassa