Lleure i cultura popular de Terrassa (festa de capgrossos)

Totes les persones tenen dret a gaudir del seu temps de lleure i accedir a una oferta de qualitat. És un aspecte clau per a la seva inclusió social i la seva qualitat de vida de les persones.

Aquesta Guia de recursos de lleure per a persones amb capacitats diverses recull l'oferta disponible a la ciutat per a persones amb capacitats diverses. Inclou propostes de lleure de cap de setmana, activitats entre setmana i també en períodes de vacances. 

Per una banda, inclou el lleure adaptat en grups especialitzat, i per altra banda, recull també recursos de lleure normalitzats i accessibles visitables per compte propi.

La informació inclosa en aquesta guia és només orientativa i no té validesa legal. Sempre caldrà contrastar la informació amb les entitats organitzadores per conèixer les condicions exactes de cada activitat.

Més informació