Mesures fiscals vinculades a la covid-19

 • Decret de mesures fiscals del Pla d'Emergència Municipal (Decret d'alcaldia número 2565 de 16 de març)
 • Flexibilitacació del calendari de pagaments
 • Taxa sobre la gestió de residus: Reducció de la taxa proporcional al període de tancament de l'activitat económica i/o comercial, derivat de les restriccions aplicades per evitar la propagació i contagi de la Covid-19
 • Taxa sobre l'ocupació del domini públic amb terrasses: Exempció del 100%
 • Escoles i ensenyament: Exempció del pagament proporcional al periode de tancament derivat de les restriccions aplicades per evitar la propagació i contagi de la Covid-19.
 • Mercats i fires: Exempció del pagament proporcional al periode de tancament derivat de les restriccions aplicades per evitar la propagació i contagi de la Covid-19.
 • Instal·lacions Esportives: Adequació dels preus a la possibilitat de prestació del servei . A les piscines municipals s'aplica l'entrada gratuïta per a les persones menors de 14 anys, una entrada de 2 euros a partir dels 14 anys, d'1,5 euros per a esplais i col·lectius i també es posa a disposició de les persones usuàries una targeta multibany de 10 entrades a un preu de 15 euros.
 • Concessions administratives: Exempció del pagament proporcional al periode de tancament derivat de les restriccions aplicades per evitar la propagació i contagi de la Covid-19.

Les principals novetats de les Ordenances Fiscals de l'any 2021 són:

Les ordenances fiscals contemplen un important nombre de bonificacions i exempcions vinculades a la capacitat económica. També es contemplen de caràcter social, vinculades al bon comportament ambiental i orientades al foment de l'activitat econòmica.

Consulta i sol·licitud de les bonificacions

Es poden consultar i sol·licitar les bonificacions existents:

 

Mesures per a la indústria i l'emprenedoria

 • Preu públic per la utilització dels espais d'edificis i dels vivers d'empreses: Incorporació d'una nova bonificació de fins el 10% del preu del lloguer a partir del primer any d'allotjament, destinat a fomentar la responsabilitat social corporativa. Es considera Responsabilitat Social corporativa:
  • Incorporació de paritat i/o igualtat de gènere en els òrgans de govern: 2%
  • Participació en projectes de ciutat, tot cedint "talent" per reptes de ciutat: 2%
  • Incorporació de millores en els l'àmbit de: Recursos Humans (horaris, flexibilitat, mesures de conciliació..) i d'impacte o millora mediambiental ( reducció CO2, ús de productes de proximitat, residus...): 2%
  • Participació amb temes de voluntariat o d'altres en beneficis a la ciutat : 2%
  • Participació en tallers i formació per a directius i personal en aquests àmbits realitzats o amb participació dels serveis municipals: 2%
 • Impost sobre Béns Immobles (IBI)
  • Ampliació de les bonificacions per nova construcció, ampliació o millora d'immobles industrials. Aquestes bonificacicons estan vinculades a la creació d'ocupació (mínim 3 llocs de treball).
  • Bonificacció del 65% per la nova construcció en polígons industrials nous i del 30% en polígons industrials existents.
  • Bonificació del 20% per la millora d'immobles industrials en trama urbana.
 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).
  • Millora dels incentius per la renovació del parc industrial reemplaçant les naus antigues per naus noves o amb la reconstrucció /rehabilitació d'immobles industrials obsolets. La reducció variarà en funció dels anys d'antiguitat de la nau: 95% per antiguitat superior als 35 anys, 70% per antiguitat de 25 a 35 anys i 40% si l'antiguitat és de 15 a 25 anys.
 • Taxa sobre la gestió de residus.
  • Reducció de la taxa de residus amb bonificació d'un 10% per mes de tancament derivat de les restriccions aplicades per evitar la propagació i contagi de la Covid-19, fins al 100% de l'import.

Més informació d'utilitat aquí

Torna a l'índex

Mesures per al comerç i l'hosteleria

 • Taxa sobre l'ocupació del domini públic amb terrasses.
  • Es manté la suspensió de la taxa aplicada al 2020.
 • Taxa sobre la gestió de residus.
  • Reducció de la taxa de residus amb bonificació d'un 10% per mes de tancament derivat de les restriccions aplicades per evitar la propagació i contagi de la Covid-19, fins al 100% de l'import.


Més informació d'utilitat aquí

Torna a l'índex

Mesures per a la cultura

 • Preu públic d'entrades als espectacles i concerts de la temporada municipal d'arts escèniques.
  • Incorporació de la possibilitat d'oferir promocions especials si es realitzen actuacions i representacions d'interès especial o campanyes de foment de nous públics per a sectors determinats de la població on es podrà establir una reducció que anirà del 50% fins a la gratuïtat.

Torna a l'índex