Què és Nexes?

És un programa de la Diputació de Barcelona que intenta detectar persones grans que es troben en situació de soledat no desitjada i els facilita suport per canviar aquesta situació i/o millorar el seu benestar. 

A través  d'una atenció individualitzada, i de la implicació de serveis municipals i comunitaris, entitats, comerços i veïnat, es busca la manera de canviar aquesta situació no desitjada i que comporta patiment per a qui la viu.

A Terrassa, al barri de Sant Pere Nord, es posa en funcionament a partir del mes de juny del 2023 amb l'objectiu de contactar amb aquelles persones grans del barri de més de 75 anys, que viuen soles, per tal d'informar de forma personalitzada dels serveis i recursos del seu voltant i que puguin ser del seu interès. També per acompanyar si cal en aquest procés de fer 'nexes' amb l'entorn.

Díptic del programa

Per a més Informació:

 93 739 70 95 - Oficina d'Informació a la Gent Gran

 [email protected]