Tens dret als ajuts socials de l'aigua?

Cartell ajuts socials de l'aigua

L'Ajuntament facilita l'accés als ajuts socials de l'aigua. És a dir, que l'aigua de casa costi menys.

Què és?

L'empresa municipal TAIGUA ens cobra la factura de l'aigua cada 3 mesos. La factura té diferents parts, incloent: 

  1. Quota de servei. És una quantitat fixa de 16,65 euros al trimestre,
  2. Consum. És una quantitat que varia cada trimestre, depenent de quanta aigua hem consumit. 
  3. Cànon. És un impost de l'Agència Catalana de l'Aigua (Generalitat).

Els ajuts socials de l'aigua ens permeten estalviar les parts del Cànon i la Quota de servei, però la part del Consum l'hem de pagar sempre.

Abans calia fer dos tràmits, un amb l'Agència Catalana de l'Aigua per estalviar-nos el Cànon i un amb l'Ajuntament per estalviar-nos la Quota de servei.  Ara només cal fer un tràmit, el de l'Agència Catalana de l'Aigua. Un cop fet, l'Ajuntament descomptarà la Quota de servei de manera automàtica.

Qui ho pot demanar?

  • Persones o famílies amb dificultats econòmiques o en risc d'exclusió residencial (RER). Han de demanar un informe a Serveis Socials.
  • Persones que cobren una pensió no contributiva, o pensió contributiva fins a un límit d'ingressos.
  • Llars on totes les persones estiguin a l'atur i cobrin poc atur.

Podem gaudir dels descomptes a l'aigua fins a un límit de consum (100 litres per persona i dia). Si la llar malbarata i excedeix aquest límit, l'aigua deixa de tenir bonificació (descomptes).

Com es demana?

Campanya informativa

  • D'una banda, l'Ajuntament ha fet un fulletó perquè potser hi ha gent que té dret a demanar els ajuts socials de l'aigua i no ho sap.  
  • D'altra banda, l'Observatori de l'Aigua de Terrassa ha creat una calculadora per ajudar-nos a esbrinar si tenim dret als ajuts o no i quant estalviem. 

Més informació