Prohibits el patinet elèctric i la bicicleta a més carrers del centre

Senyal horitzontal de circular a peu

Cada cop hi ha més persones que circulen en bicicleta i patinet elèctric. Això té coses bones, com reduir la contaminació. Però cal posar normes perquè convisquin bé amb els vianants. 

Què canvia?

Fins ara, les bicicletes i patinets elèctrics tenien prohibit circular per 10 carrers de vianants del centre. Ara, la prohibició suma 15 carrers més i s'estén a tota l'illa de vianants del centre. 

En aquests carrers, cal baixar del patinet elèctric o bicicleta i anar a peu.

Quan comença la nova prohibició?

Com a molt tard, a partir del setembre. Fins llavors, l'Ajuntament instal·larà les senyals de prohibició i informarà de les sancions. 

Llista de carrers

Fins ara, Sant Pere, un tram del passatge Gaudí, Font Vella, Cremat, Vilanova, Joan Coromines, Jaume Cantarer, Mosterol, l'Església i del Racó.

Ara, també Raval de Montserrat, Vall, Major, Gaudí, Unió, Plaça Vella, Major fins a Unió, passeig Comte d'Ègara, Cardaire, Palla, Gavardina, de les Parres, Iscle Soler, Baix, passeig Bastard i passatge de Tete Montoliu. 

I fora del centre?

Les bicicletes i patinets elèctrics sí que hi poden circular, però amb unes normes. 

D'una banda, en àrees de vianants, han de fer-ho a poc a poc i a 1 metre i mig de vianants i edificis. D'altra banda, en carrers d'un carril per sentit, han d'anar per la calçada dels cotxes i no per les voreres.

Més informació