L'Ajuntament invertirà enguany 740.000 euros en el manteniment i la millora de les escoles

El programa d'actuació inclou diferents accions en escoles bressol, municipals, d'educació infantil i primària, d'educació especial i d'adults

Visita obres Marquès i Casals

L'Ajuntament de Terrassa invertirà al llarg del 2015 un total de 740.000 euros en el manteniment i la millora dels centres educatius públics de la ciutat. Aquest pressupost contempla les accions de manteniment ordinari realitzades amb els recursos propis de l'Ajuntament (personal propi del servei, plans d'ocupació, etc), les realitzades a través d'empreses externes (ascensors, biomassa, alarmes, etc) i les obres o actuacions de major envergadura, algunes de les quals es concentren als mesos d'estiu aprofitant les vacances escolars.

El programa d'actuació inclou diferents accions en escoles bressol, municipals, d'educació infantil i primària, d'educació especial i d'adults, destacant l'actuació per resoldre els problemes d'accessibilitat de l'Escola La Llar, que s'està efectuant aquest estiu i que concentra gran part dels esforços econòmics, arribant als 214.000 euros entre les dues fases de l'obra: la instal·lació d'un ascensor i l'adequació de les plantes a aquest nou element, i l'adequació dels lavabos per a compliment de la llei d'accesibilitat.

Entre les intervencions que s'han dut a terme durant el període d'estiu destaquen els treballs desenvolupats a través de la brigada d'obres del Servei d'Ocupació i dels plans d'ocupació.

Per part dels primers, s'han portat a terme reformes importants a les instal·lacions de calefacció d'algunes escoles, incloent la substitució de les calderes de l'Escola Municipal d'Educació Especial El Pi i de l'Escola Bressol Municipal Giravolt i la substitució d'una part de la instal·lació de calefacció elèctrica, per radiadors alimentats per la caldera de biomassa a l'Escola Pere Viver. També s'ha aprofitat per fer les revisions elèctriques normatives a les instal·lacions i altres petites actuacions que han de millorar la seguretat als edificis.

Pel que fa als plans d'ocupació, actualment el servei disposa de 26 persones treballant-hi. D'aquestes, vint conformen un pla d'ocupació municipal, mentre que sis formen part d'un equip de treball als barris al Districte 2. Les actuacions realitzades són majoritàriament de pintura i treballs d'obra, tot i que alguns recursos s'han destinat a donar suport a la brigada per fer tasques de jardineria, rec i vigilància durant el període de tancament de les escoles. El pressupost que es destina en aquest cas correspon principalment a la compra de materials. Així, s'ha pogut dur a terme actuacions de pintura integral a diversos centres, com les escoles Lanaspa, La Roda i Agustí Bartra, sense perjudici d'accions de tipus més puntual a altres centres que es duran a terme un cop finalitzin aquestes. També s'han fet feines d'obra, com les actuacions de millora dels patis de les escoles Joan Marquès Casals i Antoni Ubach, o la reforma dels serveis sanitaris del Centre de Formació d'Adults Ca n'Anglada. Atès que el programa finalitza el mes de novembre, aquests recursos seguiran portant a terme petites accions de manteniment a centres diversos, amb especial atenció a la millora de patis.

Pel que fa a les inversions de major envergadura fetes amb recursos externs, subcontractes, durant les vacances escolar s'estan desenvolupant les següents: 

  • Tancament d'un espai de la Devesa Sud del parc de Vallparadís com a espai de pati de l'Escola Sala i Badrinas, atès el creixement d'aquest centre i la no planificació de la seva construcció definitiva.
  • Reparació de la pista esportiva superior del pati de l'Escola Joan Marquès Casals.
  • Impermeabilització de la coberta del Centre de Formació d'Adults Ca n'Anglada, que comparteix edifici amb l'Escola Bressol Municipal Soleia.

El gruix de les actuacions d'inversió previstes a les escoles de primària per a aquest any queda pendent de la formalització d'un conveni amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que les reguli i que s'espera que estigui resolt durant el mes de setembre. Atès que no han pogut ser efectuades durant el període de vacances escolars, es planificaran per minimitzar l'impacte sobre el centre. Aquestes actuacions serien les següents:

  • Reparació del pati d'educació infantil de l'Escola Marià Galí.
  • Substitució de la coberta de fibrociment de l'Escola Josep Ventalló.
  • Reparació de les pistes esportives de l'Escola Josep Ventalló.
  • Reforma i adequació del gimnàs de l'Escola Joan XXIII.
  • Substitució del paviment del gimnàs de l'Escola Ramón y Cajal, sempre que les possibilitats pressupostàries ho permetin.

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya efectuarà les ampliacions necessàries en mòduls a l'Escola Sala i Badrinas i a l'Institut Can Roca, així com actuacions puntuals en alguns centres.