La reforma d'habitatges i la rehabilitació de façanes centren les consultes del ‘Qüestionari d'obres'

La guia digital, creada el 2018, orienta les persones usuàries sobre el permís que necessiten 

L'Ajuntament de Terrassa va implantar el febrer de 2018 una eina online per ajudar a determinar el tipus de permís que cal per fer petites reformes o grans construccions. El ‘Qüestionari d'Obres', compatible amb Google Chrome i accessible des de la Seu Electrònica, permet descobrir-ho contestant a les preguntes formulades triant una de les tres, quatre o cinc opcions plantejades a cada qüestió. Al final del procés, s'obté la resposta desitjada, amb el tipus de permís, el preu de la taxa i la documentació tècnica requerida. El 96% de les persones usuàries que l'han utilitzat reconeixen el seu desconeixement sobre el permís que necessiten, i el 44,4% li han atorgat la màxima puntuació (un 10) a aquesta eina online en la seva valoració final. El 92% del total de 364 consultes realitzades fins al passat mes de desembre van ser per fer treballs de reforma: un 72% per rehabilitar habitatges i un 24,8% per fer obres en locals i/o naus industrials.

Actualment, hi ha sis procediments diferents: llicències d'obres majors, llicències d'obres menors, llicències d'obres menors de serveis i instal·lacions, comunicacions prèvies d'obra, comunicacions prèvies d'obra de reforma o adequació de locals, així com del muntatge d'antenes de telefonia i comunicacions prèvies d'obres de serveis i instal·lacions. Des del mateix web, les persones usuàries poden fer directament la sol·licitud de llicència o la comunicació, o bé descarregar-se els impresos, com formularis de sol·licitud, models de declaració responsable o de nomenament de contractista, el qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge o bé el full informatiu de detalls constructius d'escomesa, vorera i calçada, entre d'altres.

El ‘Qüestionari d'obres' és una eina a la qual hi poden accedir empreses constructores i particulars, companyies de serveis i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin d'efectuar o legalitzar obres.

 

Interior i exterior dels habitatges

El 52% de les consultes registrades per reformar l'interior dels habitatges afectaven a la distribució: un 69% eren per substituir sanitaris, mobles de cuina o safareigs; un 15%, per arrebossar o pintar i un 12%, per substituir o reparar paviments o falsos sostres. Pel que fa a l'exterior dels immobles, quasi el 70% de les peticions tramitades eren per rehabilitar les façanes. Pel que fa als treballs a les cobertes, el 25% afirmava que les obres afectarien l'estructura, perquè eren arranjaments i/o substitució de cobertes i terrats.

 

Locals comercials i naus industrials

Les consultes realitzades per fer reformes en locals i naus amb activitat vigent van representar el 46%, de les quals més de la meitat eren per fer treballs que afectaven a la distribució i/o estructura interna de l'immoble, perquè havien de fer enderrocs, desmuntatges o bé construir envans. En canvi, el 80% de les reformes que no implicaven cap afectació a l'immoble eren per fer instal·lacions i només el 20% per fer revestiments.

En relació a les obres per fer en terrenys, solars i jardins, els permisos que més es van sol·licitar van ser per anivellar terrenys i per fer tancaments de parcel·les i, en menor mesura, per reparar tanques i per talar més de tres arbres.