Acord de tots els grups polítics de l'Ajuntament per a un futur Pacte de Ciutat per l'impuls econòmic i social de Terrassa

Han signat les bases d'un pacte per definir i coordinar la resposta de la ciutat a la nova etapa que s'obrirà després de la crisi sanitària de la Covid-19

Reunió alcalde i portaveus Pacte de CiutatTots els grups polítics municipals de l'Ajuntament han signat un Acord Polític de Bases per a un futur Pacte de Ciutat per l'impuls econòmic i social de Terrassa. Aquest pacte polític és el tret de sortida a un procés que ha de permetre construir conjuntament un pacte ciutadà el més ampli i representatiu possible, que coordini la resposta de la ciutat a la nova etapa que s'obrirà amb la finalització de l'estat d'alarma, que uneixi la ciutat al voltant d'uns objectius compartits, i que generi l'energia i l'esperit de cooperació i solidaritat necessari per afrontar aquesta nova etapa post-crisi sanitària causada pel coronavirus.

El pacte polític es fonamenta en la voluntat de tots els Grups municipals (Tot per Terrassa, PSC, ERC-MES, Ciutadans i Junts per Terrassa) de fer aportacions al Pacte de Ciutat a través dels mecanismes que es determinin, enriquint el procés de reflexió i debat i consens i amb el màxim respecte a la pluralitat ideològica del Consistori, per tal d'assolir, amb el lideratge del Govern municipal, un acord tan ampli i majoritari com sigui possible a la ciutat. El procés que ara s'inicia es fonamentarà en els valors del respecte mutu, la lleialtat i la col·laboració, així com l'esperit de servei a la ciutat de Terrassa.

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, posa en relleu "la rellevància d'aquest pacte polític tan necessari en aquests moments, que demostra que tot el Consistori està unit per treballar en un objectiu comú: que Terrassa encari bé la recuperació. Estem assentant les bases del futur que construirem per a la nostra ciutat. La situació és i serà enormement complexa, i requereix que tots i totes ens coordinem per afrontar-ho. Tots els grups polítics municipals han demostrat una enorme generositat i voluntat de servei a la ciutat i ara hem de continuar treballant sense pausa, unitàriament i de la mà dels agents socials i econòmics i la ciutadania, perquè la ciutat es recuperi de la manera més consensuada i efectiva possible".

La portaveu del grup municipal de Tot per Terrassa, Núria Marín valora que "l'essència del nostre projecte polític és fer de Terrassa, més que mai, una sola ciutat, en la qual no hi sobri ni hi falti ningú. Ara volem assolir un Pacte de Tota la Ciutat, el més ampli possible, per despertar tota la força de Terrassa, de totes les persones que formem la ciutat. El repte és formidable, les dificultats són moltes, però tot anirà bé si sabem afrontar-ho amb unitat i amb esperança. D'aquesta crisi en sortirà una ciutat millor per a tothom".

El president del grup municipal del PSC, Alfredo Vega, manifesta que "des del PSC valorem positivament que és treballi col·lectivament per un Pacte de Ciutat, de fet ja vam fer una proposta pública en aquesta línia abans que es tractés en Junta de Portaveus. És un moment difícil en què no podem perdre cap oportunitat ni duplicar esforços. L'acord polític emmarca les mesures per no deixar ningú enrere, per la reconstrucció econòmica i per orientar les mesures a impulsar canvis coherents amb la sostenibilitat social, econòmica i mediambiental, que proposa l'agenda 20-30. La participació de les entitats i la ciutadania ha d'apropar aquets objectius a la realitat, amb mesures concretes i que responguin a les necessitats. Necessitem lleialtat i transparència especialment de l'equip de Govern, gran part dels recursos han de venir d'altres administracions i el Pacte ha de fer possible que arribin allà on són necessaris. Per això animem a entitats i persones a participar activament".

El portaveu del grup municipal d'ERC-MES, Isaac Albert, afirma que "cal recuperar espais de confiança per construir la ciutat del present i del futur entre totes i tots. El pacte obre un espai indispensable, on poder sumar totes les visions de Terrassa cap un objectiu compartit. Mai Terrassa havia necessitat tant sumar tot el seu talent cap un objectiu compartit. La Covid-19 ha fet evidents les nostres febleses, cal respondre-li amb tot el nostre potencial".

El portaveu del grup municipal de Ciutadans, Javier González, afirma que "des de Ciutadans sempre hem considerat que una necessària col·laboració política és imprescindible per superar tots junts l'actual crisi provocada per la Covid-19. Perquè les pandèmies no entenen d'ideologies, i perquè el valor de la unitat exigible a la societat ha de ser exemplificat des de la política. Amb aquesta intenció es posa la primera pedra per a un Pacte de Ciutat, un acord social i econòmic per donar suport a la reactivació, combatre les desigualtats i millorar els serveis públics. Amb l'impuls d'un Ajuntament que estarà obligat a evolucionar com la pròpia societat ja ho està fent. Des de Ciutadans no renunciarem a que aquesta evolució futura sigui respectuosa amb la legalitat i lleial amb la resta d'administracions, per protegir el benestar de les classes mitjanes treballadores sense que ningú quedi exclòs".

El president del grup municipal de Junts per Terrassa, Miquel Sàmper, afirma que "l'emergència sanitària ha deixat pas a una profunda crisi econòmica i social. L'acord polític esdevé un primer pas imprescindible per afrontar els nous reptes i ho farem de la mà del teixit social, cultural, empresarial i esportiu de la ciutat".

Línies estratègiques

L'objectiu del Pacte de Ciutat serà definir, estructurar i coordinar la resposta de la ciutat de Terrassa a l'etapa de post-crisi sanitària que s'iniciarà amb el desconfinament progressiu i/o amb la finalització de l'estat d'alarma.

Totes les forces polítiques municipals han acordat, mitjançant aquest document de bases, les grans línies estratègiques del futur Pacte de Ciutat, que són les següents:

  1. Impuls de la reactivació i recuperació de l'economia terrassenca, de la creació d'ocupació i d'oportunitats de progrés: La reactivació de l'economia terrassenca, la lluita contra l'atur, la creació d'ocupació estable i de qualitat i la generació d'oportunitats empresarials i laborals a tots els sectors i especialment als situats estratègicament en millor posició de cara al futur.
  2. Preservació i enfortiment de l'equitat, la cohesió social, la inclusió i la perspectiva de gènere: La preservació i l'enfortiment de l'equitat social amb polítiques en àmbits cohesionadors com la cultura, l'educació o l'esport, sempre amb una mirada interseccional i amb perspectiva de gènere per assolir una ciutat més justa, inclusiva i feminista.
  3. Impuls d'una estratègia global de ciutat orientada a la sostenibilitat i a la preservació del medi ambient: L'impuls d'estratègies de ciutat orientades a la sostenibilitat, a la preservació del medi ambient, a la lluita contra l'emergència climàtica, a la resiliència i a la creació d'oportunitats de progrés social i econòmic sostenible.

L'acord de bases estableix que per desenvolupar aquestes línies estratègiques és fonamental definir unes bases per a un nou model de governança més democràtica i eficaç i per al disseny d'un nou model de ciutat, capaç de generar benestar, qualitat de vida i oportunitats per a totes les terrassenques i terrassencs. En aquest sentit, l'acord advoca per una governança democràtica, transparent i participativa que construeixi des de l'àmbit col·lectiu, des de la proximitat i des del municipalisme, sense perdre la visió global, i que, alhora, aposti per la transformació digital per avançar cap a una administració més eficient al servei de la ciutadania.

Segons les bases del pacte polític, el Govern municipal portarà a terme una revisió en profunditat del Programa de Govern, que fixarà eixos i objectius per al període 2020-2023. Aquest procés es portarà a terme prenent com a guia el Pacte de Ciutat i prioritzant les actuacions i els recursos de forma coherent amb el mateix.

Les bases estableixen que el Ple municipal, a proposta de l'equip de Govern, farà una revisió i actualització del Pressupost 2020, i fixarà les prioritats per a la preparació en paral·lel del Pressupost 2021. Tindran en compte les línies mestres establertes pel Pacte de Ciutat i s'orientaran cap a una estratègia post-crisi compartida amb tots els grups municipals i amb el màxim nombre possible d'institucions, entitats, empreses, associacions, xarxes i col·lectius de la ciutat, als quals l'Ajuntament oferirà en el seu moment la seva implicació activa a través de la plataforma de participació (i eventualment de forma presencial en la mesura que les condicions sanitàries ho permetin) per dur a terme programes i actuacions coordinades per l'administració municipal i orientades segons les conclusions del Pacte de Ciutat.

Calendari

Amb aquest acord polític previ s'inicia un procés que ha de culminar previsiblement a finals de juliol, amb l'aprovació al Ple del Pacte de Ciutat.

Els treballs s'engeguen de manera imminent amb la fase de treballs preliminars, en què es farà una anàlisi de la realitat d'abans i durant la crisi, mitjançant estudis, indicadors i dades disponibles, així com les previsions de cara a l'etapa posterior, considerant febleses o fortaleses dels diferents àmbits.

Està previst que a finals de maig es constitueixi la Taula Política del Pacte de Ciutat (presidida per l'alcalde de Terrassa i integrada per un/a representant de cada grup municipal). Les actes de les reunions de la Taula seran públiques i accessibles des del portal de Transparència municipal.

Un cop constituïda, i amb la col·laboració dels serveis municipals corresponents, la Taula farà la diagnosi política, i de forma paral·lela establirà els mecanismes per incorporar una diagnosi col·laborativa que permeti detectar, recollir i estructurar les preocupacions dels terrassencs i terrassenques, dels agents socioeconòmics i educatius i de les persones que integren els consells sectorials i territorials existents.

Un cop es disposi d'aquesta diagnosi es procedirà a analitzar i debatre propostes, que permetin l'elaboració d'un document base, redactat, editat i revisat en profunditat. Aquest document, un cop aprovat per la Taula Política del Pacte de Ciutat, servirà de base per endegar la fase de col·laboració i participació ciutadanes, i l'inici del corresponent diàleg i construcció col·lectiva del Pacte de Ciutat amb els agents de la ciutat i la ciutadania.

A partir d'aquests processos, la Taula elaborarà una proposta definitiva de Pacte de Ciutat tenint en compte les aportacions rebudes. Aquesta proposta inclourà un document amb les propostes rebudes i una anàlisi raonada de la seva incorporació o no al document final.

Finalment es preveu elevar el Pacte de Ciutat a l'aprovació del Ple municipal del 24 de juliol, i es demanarà l'adhesió a les institucions, entitats, associacions, empreses, col·lectius i xarxes de la ciutat.

Una vegada aprovat, la Taula establirà el sistema de comunicació, trasllat d'informació i sistema de seguiment del Pacte de Ciutat, amb els indicadors corresponents.

Al llarg de tot el procés, l'Ajuntament donarà informació oficial a la ciutadania de manera continuada i transparent.