Canvis en el sentit de la circulació a dos carrers del barri de la Cogullada a partir de demà

L'objectiu és millorar la seguretat i la mobilitat viària amb mesures de pacificació del trànsit

L'Ajuntament de Terrassa implantarà a partir de demà dimarts, 26 de febrer, noves mesures de pacificació del trànsit al barri de la Cogullada per tal d'ordenar la mobilitat i millorar la seguretat viària, seguint els criteris que estableix el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-21, amb l'objectiu de reduir el trànsit de pas pel carrer del Concili Egarenc. Així doncs, es canvia el sentit de la circulació a dos trams de carrers, al del Concili Egarenc (entre la carretera de Martorell i el carrer del Pintor Fortuny), per minimitzar el volum del trànsit que es dirigeix cap a les autopistes C-58 i C-16; i al del Pintor Fortuny (entre els carrers del Concili Egarenc i de Lavoisier), per facilitar la mobilitat en aquest sector del barri. La mesura també facilitarà l'accés a l'aparcament dels serveis funeraris situats a la Rambleta del Pare Alegre. L'objectiu és aconseguir una mobilitat sostenible i segura per tal de reduir la velocitat, el soroll i la contaminació atmosfèrica.

Aquesta actuació va acompanyada d'un canvi en l'ordenació de les places d'aparcament que hi ha en bateria en el tram del carrer del Concili Egarenc davant de la plaça de les Josefines, situat entre els carrers del Pintor Fortuny i del Pintor Torres. Es substitueixen per una zona d'estacionament en línia que s'habilitarà als dos costats. D'aquesta manera, les persones conductores guanyaran en visibilitat a l'hora de fer maniobres i els vianants travessaran amb més seguretat pels passos de zebra. La reordenació del trànsit a la Cogullada s'emmarca dins el pla de mobilitat en actuacions de pacificació associades a les Zones 30.

Totes aquestes són mesures adoptades per reequilibrar l'espai públic, condicionant una xarxa del vehicle motoritzat més optimitzada i eficient, i promocionant els desplaçaments a peu, en bicicleta o en transport públic. El Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa 2016-21 contempla tot un conjunt d'actuacions per tal d'assolir una reducció de l'accidentalitat, del soroll i del consum energètic, una millora de la qualitat ambiental i de l'habitabilitat dels carrers, així com un augment del grau d'autonomia dels infants, de persones grans i de les persones amb capacitats diverses.