Comencen les obres de rehabilitació de l'edifici catalogat de l'antiga fàbrica Sala i Badrinas

Les obres van a càrrec de la Junta de Compensació, d'iniciativa privada, i un cop restaurat, l'edifici passarà a ser de titularitat municipal

Aquest estiu han començat les obres de rehabilitació de l'edifici catalogat que s'ha preservat en les obres de transformació urbanística que ha impulsat l'Ajuntament a l'espai que ocupava l'antiga fàbrica tèxtil Sala i Badrinas, al Segle XX. L'immoble, un dels dos edificis que s'han preservat per estar catalogat dins l'inventari municipal, és el que va acollir les oficines administratives i els despatxos de direcció i que s'ubica al carrer de Prim, 59. Les obres, que es van iniciar el 29 de maig i tenen un termini d'execució previst de 8 mesos, van a càrrec de la Junta de Compensació del sector, d'iniciativa privada, que és qui impulsa la transformació de tot aquest àmbit. Un cop restaurat, l'edifici serà lliurat a l'Ajuntament de Terrassa

L'immoble, de 908 m² construïts, té dues plantes i els treballs contemplen fer tot un seguit d'actuacions per consolidar l'edificació i per preservar els elements de valor. Entre altres aspectes, es faran les obres que permetin garantir la seva impermeabilització; recuperar les cobertes (claraboies, baixants, teules...); reparar els tancaments; restituir els vidres trencats i les fusteries exteriors. L'alcalde accidental, Xavier Cardona, explica que «una de les finalitats és recuperar tots aquells elements que representaven un interès artístic i que han desaparegut o bé s'han malmès amb el pas del temps. Des de l'Ajuntament seguim en la línia de reconvertir els espais urbans buits existents per dotar-los d'una segona vida, oferint nous usos a la ciutadania, però també reivindicant el patrimoni i passat industrial de la ciutat». Dels elements que es preservaran, destaquen els elements originals que hi ha el vestíbul principal i a les oficines i, entre els treballs previstos, figura la restauració de la barana principal i del sostre de fusta amb plafons de vidre; la reparació o substitució de les fusteries interiors; la porta de ferro que dona accés al recinte; el rellotge de la façana principal, que data dels anys 30; i els esgrafiats de la roda i la filadora i la imatge de l'empresa, que es troben malmesos, entre altres.

El Pla de Millora Urbana de Transformació de la Fàbrica Sala i Badrinas, desenvolupat per la Junta de Compensació, contempla la urbanització de l'àmbit, que està pràcticament finalitzada, i que ha estat prèvia a l'edificació d'aquest futur complex residencial, de 30.692 m², que està delimitat pels carrers de Baldrich, Prim, Lepant i de la carretera de Rubí.

Aquests treballs han representat el punt de partida del projecte de transformació dels antics espais industrials de la ciutat, actualment en desús, per dotar-los d'una segona vida i, també, l'inici d'un dels projectes que promourà la reactivació urbanística del barri del Segle XX, amb nous espais i equipaments públics.