Creix un 4% l'ús de l'autobús com a mitjà de transport públic urbà a Terrassa el 2017

TMESA registra la xifra rècord de 12.663.260 viatgers en un any

Transports Municipals d'Egara S.A. (TMESA), l'empresa que gestiona el servei d'autobusos de transport públic urbà, ha fet públiques les dades d'ús d'aquest mitjà de transport durant el 2017, que posen de manifest un increment de gairebé un 4% respecte a l'any anterior. Concretament, durant l'any 2017, els vehicles de TMESA van transportar un total de 12.663.260 viatgers, el que significa un número rècord a la ciutat. Aquesta xifra suposa que el nombre d'usuaris s'ha incrementat en un 3,97% en relació a l'any 2016.

L'increment de 483.894 viatgers que ha experimentat el servei d'autobús urbà durant l'any 2017 en relació a 2016 reafirma una dinàmica que es va començar a intuir amb la presentació de les xifres de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que també van viure un considerable increment d'usuaris. Així, la coincidència de la dinàmica al servei d'autobusos i al de trens, fan pensar en un augment de l'ús del transport públic en relació al transport privat.

La línia més utilitzada de la xarxa de Terrassa és la línia L3, que frega els dos milions de viatgers durant l'any 2017 (1.934.625, concretament). En el mateix sentit, les línies L9, L8 i L1, superen també els 1.500.000 usuaris. Només aquestes quatre línies assumeixen més de la meitat dels viatgers.

 

Aposta per la millora del servei

Des de l'empresa consideren que l'aposta per la millora del servei mitjançant la reorganització d'algunes línies, la millora de l'accessibilitat, la potenciació de la intermodalitat i la millora la cobertura, han estat les claus per aquest increment de la xifra d'usuaris. 

En aquest sentit, l'any 2017 ha estat tota una fita pel servei, d'una banda per l'enfortiment dels vincles amb altres mitjans de transport públic, com ara el tren, així com per la millora de l'eficiència del servei que ha suposat l'inici de la renovació de la flota. La incorporació al juliol de 15 nous vehicles, entre ells sis amb tecnologia híbrida, ha permès millorar la fiabilitat del servei, és a dir, complir amb el servei compromès, fins a col·locar la taxa de compliment en el 99,72%. De la mateixa manera, els nous autobusos han incrementat la capacitat, amb la incorporació de vehicles articulats. A més, els sis autobusos de tecnologia híbrida han permès millorar els paràmetres mediambientals per la reducció de les emissions.