El Govern municipal eleva al Ple la proposta de Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a Terrassa

El document presenta circuits, actuacions, funcions i responsabilitats en les intervencions a realitzar

La Comissió Informativa de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest matí elevar al Ple municipal d'aquest mes d'octubre, que se celebrarà el dijous dia 25, la proposta de Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa. Aquesta proposta de l'Equip de Govern és resultat d'un acord de la Junta de Portaveus de l'any 2015, que establia la necessitat d'iniciar un procés participatiu per elaborar un protocol de dol, i designava el Servei municipal de Polítiques de Gènere com a encarregat d'impulsar-lo i coordinar-lo.

Així, el 2016, en el marc del Consell Municipal per la Igualtat, que aplega representants de tots els àmbits culturals, socials i econòmics de la ciutat, es va acordar la creació de tres comissions de treball que abordarien tres vessants d'aquest Protocol: el rebuig ciutadà (Comissió de Participació); la intervenció psicosocial (Comissió Institucional); i l'abordatge del dol amb infants en els espais educatius (Comissió d'Educació).

Fruit de la intensa feina de cada una d'aquestes comissions, s'ha redactat un document que presenta circuits ben definits i de comunicació fluïda i interconnectada, per establir les actuacions, funcions i responsabilitats en la intervenció a realitzar. Entre d'altres, estableix les fases d'actuació un cop rebuda la comunicació oficial per part de les forces de seguretat corresponents quan s'hagi produït un feminicidi. Una vegada activat, la coordinació recaurà en els serveis municipals de Polítiques de Gènere o d'LGTBIQ, i hi intervindran diferents serveis municipals o d'altres administracions, o la Fundació EXIL, encarregada de l'assistència psicològica immediata. A partir d'aquí, el protocol estableix la resta de fases i la intervenció i participació de diferents serveis municipals implicats segons el cas, determinant necessitats, així com actuacions a emprendre a nivell institucional.

El Protocol de Dol en cas de feminicidi i altres assassinats per violència masclista a la ciutat de Terrassa preveu també formació continuada als equips professionals que han d'intervenir si es produeix un cas, a més de campanyes de comunicació i difusió per donar a conèixer aquest Protocol entre el teixit social i la ciutadania en general.

Exposició pública

Si el document és aprovat en el Ple municipal, entrarà llavors en període d'exposició pública, amb la possibilitat de fer-hi al·legacions. A partir de l'aprovació definitiva, es posaran en marxa les actuacions de comunicació, difusió a la ciutadania i d'adhesió del teixit social.

La versió provisional del document es presentarà públicament en el marc de la jornada de formació per a professionals "Feminicidis: processos d'intervenció", que el Servei de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa organitza el proper 9 de novembre, en el marc de la campanya contra la violència masclista. El Protocol de Terrassa serà presentat juntament amb els de Girona i Barcelona.