El Govern Municipal garanteix que la contractació del festival Elixir és 100% legal i transparent

El Govern valora positivament la continuïtat i la trajectòria de prestigi de l'Elixir, que se celebra des de l'any 2013

ComunicatDavant les acusacions infundades, tergiversacions i falsedats que ha fet públiques avui el PSC de Terrassa i en el context de la persecució partidista a la qual aquesta formació està sotmetent a la regidora Rosa Boladeras, el Govern Municipal de Terrassa fa públic el següent comunicat.

PRIMER.- El Govern Municipal garanteix que la contractació del festival Elixir és 100% legal i 100% transparent, sense cap mena d'irregularitat legal. L'expedient administratiu corresponent ha passat tots els controls interns i incorpora els informes que acrediten que ha estat tramitat d'acord amb la normativa legal vigent.

SEGON.- És totalment falsa l'afirmació tendenciosa que fa el PSC, quan atribueix a la regidora Rosa Boladeras la contractació del festival Elixir. La regidora es va abstenir, tal com preveuen les lleis vigents i tal i com es recull a la documentació oficial i als informes del secretari i l'interventor de l'Ajuntament. El procediment s'ha portat a terme sense cap irregularitat legal.

TERCER.- El festival Elixir és un projecte cultural de llarg recorregut i de prestigi, fundat per Rosa Boladeras l'any 2013. El Govern Municipal ha continuat valorant i recolzant el festival, de la mateixa manera que es va fer en el període entre 2013 i 2018 i aplicant els mateixos criteris culturals i administratius que ara.

QUART.- El Govern Municipal expressa el seu suport polític i personal a la regidora Rosa Boladeras, davant d'aquest conjunt d'acusacions i falsedats que constitueixen un assetjament polític absolutament rebutjable, així com un lamentable intent de desacreditar el prestigiós festival Elixir.

CINQUÈ.- El Govern Municipal emprendrà les accions legals que consideri oportunes en relació a les tergiversacions i acusacions infundades, abusives i injustes que s'han produït en els darrers dies.