El Govern porta al Ple municipal l'aprovació del Reglament de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa

El nou òrgan participatiu tindrà un caràcter consultiu i propositiu amb capacitat d'assolir acords que hauran de ser considerats pel Govern municipal

AixetaEl Govern municipal elevarà a l'aprovació del Ple de juliol el Reglament de l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT), l'òrgan que articularà la participació de la ciutadania en la definició de les polítiques i en les decisions estratègiques que afectin al servei d'abastament d'aigua municipal.

La transparència i la participació ciutadana en el servei de l'aigua és un dels objectius prioritaris i una de les principals novetats del nou de model de gestió pública, que està previst que comenci el 10 de desembre d'aquest any. Amb l'aprovació del Reglament i la creació d'aquest òrgan, es posa de manifest la voluntat política de millorar la governança de la ciutat aprofundint en la participació, la col·laboració i la concertació amb la ciutadania, els agents socials i amb la iniciativa ciutadana que ha impulsat el procés de canvi de la forma de gestió del servei.

La proposta de Reglament s'ha presentat i debatut prèviament amb les entitats que han de formar part del Plenari, que han pogut fer els seus suggeriments. El Reglament preveu que l'Observatori estigui format per una representació àmplia de la ciutadania, de les entitats, dels agents socials i econòmics, dels grups polítics, del govern de la ciutat i dels sectors consumidors d'aigua.

Entre les funcions de l'OAT, destaquen la presentació de propostes pel funcionament de Terrassa Cicle de l'Aigua, EPEL, l'elaboració d'estudis i informes, la informació i formació de la ciutadania i el control públic en la rendició de comptes. L'Observatori serà de caràcter consultiu, assessor, deliberatiu i propositiu, i tindrà capacitat d'assolir acords que hauran de ser considerats pel govern municipal.

L'OAT tindrà un funcionament autònom, amb el seu propi pla de treball, i els recursos suficients per poder desenvolupar les seves funcions i assolir els seus objectius, en compliment dels criteris de qualitat democràtica que té establerts l'Ajuntament. Aquest nou espai de participació neix en consonància amb els objectius del nou servei, el Reglament del servei i els Estatuts de l'EPEL, que preveu la seva creació.