El pagament anual de la targeta T-Blanca de TMESA es farà a partir d'ara per domiciliació bancària

Les persones usuàries hauran de comunicar les seves dades abans del 31 de desembre

L'Ajuntament ha modificat el sistema de pagament anual de la T-Blanca per facilitar la gestió a les 17.550 persones usuàries que, actualment, tenen aquest títol de transport. El pagament es podrà fer a partir d'ara de forma més còmoda, fàcil i pràctica, ja que podran rebre la nova targeta a la bústia de casa seva abans del 28 de febrer de 2019. L'Ajuntament ha iniciat avui l'enviament de les cartes on s'informa a les persones usuàries dels llocs i la manera com poden comunicar les seves dades de domiciliació bancària abans del 31 de desembre.

Les persones usuàries poden trucar al telèfon d'informació municipal 010 (facilitant el DNI i el número de compte), tramitar-ho a través del web de la seu electrònica seuelectronica.terrassa.cat/tblanca lliurant la butlleta omplerta que s'adjunta amb la carta informativa a les urnes habilitades a les consergeries de qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) o a l'Oficina de Mobilitat del c/ d'Iscle Soler o, si ho prefereixen, ho poden tramitar presencialment si sol·liciten cita prèvia a les OAC.

 

Una targeta bonificada

La T-Blanca és un títol bonificat que permet fer més accessible el transport públic a les persones més grans de 65 anys, a majors de 4 anys amb certificació de discapacitat igual o superior al 33%, a persones amb incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i a persones majors de 60 anys amb jubilació anticipada; en tots els casos, amb uns ingressos iguals o inferiors a 12.748,29 euros. El cost d'aquesta targeta, que ve determinat pel nivell d'ingressos de renda anual, oscil·la entre els 5 i els 20 euros. Les tarifes de la T-Blanca s'han mantingut constants des de la seva aparició, a finals de 2013.

De la darrera Enquesta de Satisfacció del servei d'autobusos de transport públic urbà, que gestiona Transports Municipals d'Ègara S.A. (TMESA), corresponent a l'exercici de 2017, es desprèn que les persones usuàries de la T-Blanca fan un ús mitjà de 160 viatges l'any. D'aquesta manera, el valor del viatge seria de 0,13 cèntims en el cas dels que paguen la tarifa més cara corresponent a 20 euros anuals, una xifra  representa una subvenció del 87%.

La T-Blanca és una de les tarifes que regula l'Ajuntament, juntament amb la T-25 i el bitllet senzill. La xifra de persones usuàries de la T-Blanca ha disminuït lleugerament en els darrers anys perquè el 2016 i el 2017 van variar els trams i els límits d'ingressos per homogeneïtzar aquest escalat als beneficis fiscals de les Ordenances del 2017, que es troba referenciat a l'Índex de la Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).