El Ple extraordinari de dijous debatrà la millora del servei d'autobusos urbans a partir del 3 de juny

Es proposa l'ampliació horària i la millora de les freqüències de pas

L'aprovació de l'expedient d'ampliació del servei de transport públic urbà de viatgers de Terrassa és un dels punts que es discutiran a la sessió plenària de caràcter extraordinari que es farà dijous, 9 de maig. L'ampliació del servei, prevista a partir del 3 de juny, ajudarà a incrementar la demanda i guanyar persones usuàries en la quota modal que té aquest mitjà de transport a Terrassa per contribuir, així, a reduir un 12% l'ús del vehicle privat que contempla el Pla de Mobilitat Urbana de Terrassa, per millorar la fluïdesa del trànsit i les condicions ambientals i de salut de la ciutat.

Entre les mesures que s'implementaran per oferir un millor servei a les persones usuàries figuren:

  • Incrementar la freqüència de pas de les línies L1, L2, L3 i L9, entre dos i tres minuts, i reforçar-lo amb un vehicle més per donar resposta a la demanda i resoldre, així, els problemes de capacitat detectats en determinades hores punta. També es proposa consolidar un vehicle de reforç a les línies L5 i L8.
  • Augmentar els horaris per ajustar les demandes de connexió amb l'inici del servei de les línies ferroviàries S1, de FGC, i R4, de Renfe, i garantir que les persones usuàries arribin abans de les 6.09 h a les estacions de tren. Pel que fa al servei de nit, els autobusos passaran per aquests punts com a mínim fins a les 22.10 h.
  • Ampliar la cobertura horària de la línia LH per millorar, d'aquesta manera, les entrades del primer torn dels treballadors de l'Hospital de Terrassa, fent que la LH arribi abans de les 6 del matí.
  • Incrementar el servei a les línies L1, L2 i L3 a l'agost (la primera i darrera setmana del mes), com ja es fa a la L8 i L9, i, en conseqüència, augmentar l'amplitud horària a la franja compresa entre les 7 i les 8 h, que és una de les hores punta de mobilitat que, a hores d'ara, registra un nivell de servei baix.

Aquestes mesures s'incorporen dins el contracte actual per a la gestió i explotació del servei de titularitat municipal de transport públic col·lectiu i urbà de viatgers a Terrassa, vigent entre l'Ajuntament i Transports Municipals d'Egara S.A. (TMESA). El pressupost anual del servei, de l'1 de gener a 31 de desembre de 2019, és de 14.816.703,51 euros i l'aportació anual de l'Ajuntament és de 7.349.143,32 euros. TMESA està constituïda en un 80% per la societat Corporación Española del Transporte S.A, integrada pel grup Avanza Movilidad Urbana SL i en un 20% per l'Ajuntament de Terrassa.