El Ple municipal aprova el Pla local per a un Envelliment Integral de Terrassa (PLEI'T)

El document marca les directrius a seguir fins al 2030 en les polítiques relacionades amb les persones de 60 anys o més

PLEI'TEl Ple de l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat avui el Pla Local per a un Envelliment Integral de Terrassa (PLEI'T), el document que marca les línies mestres de les polítiques municipals en relació a l'envelliment i les persones grans fins el 2030. El Pla s'ha aprovat per unanimitat del Ple Municipal.

El punt de partida del PLEI'T és una primera diagnosi feta el 2018, amb indicadors posteriorment actualitzats, a partir de la qual es desenvolupa una anàlisi actual i projectiva de la població en els propers 10 anys i s'incorporen els nous marcs de referència, com ara els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides o la Dècada de l'Envelliment saludable 2021-2030 de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). També s'han recollit les aportacions de la ciutadania a través d'enquestes, d'entitats a través de tallers participatius i de persones significatives de la ciutat a través d'una sèrie d'entrevistes. Alguns fragments d'aquestes entrevistes es poden veure al canal de Youtube de l'Ajuntament de Terrassa: (https://www.youtube.com/playlist?list=PL3Eg6MgEy3etGcjjE1VCRoGdixpF_0vrO).

La regidora de Gent Gran, Mónica Polo, ha explicat que «Amb tot això, hem volgut escoltar les persones grans de la ciutat, per poder traslladar al pla les seves demandes i expectatives. Només així podrem prendre decisions que ajudin a millorar la qualitat de vida de les més de 50.000 persones de més de 60 anys que hi ha a Terrassa». Polo ha afegit que el PLEI'T «Neix amb la vocació de ser una guia que aporti una mirada global i estratègica a curt i llarg termini, que impregni tota l'acció municipal, no només el servei de Promoció de la Gent Gran». En aquest sentit, l'elaboració del Pla l'ha encapçalat el servei de Promoció de la Gent Gran, que ha coliderat el procés juntament amb els serveis municipals de Promoció de l'Autonomia Personal i de Salut i els Serveis Socials, recollint, a més, les aportacions d'una trentena de serveis municipals més.

El document està estructurat en quatre línies estratègiques, que  recullen 17 objectius generals i 41 d'específics. Aquestes quatre línies són:

  • La contribució social i cultural de les persones grans, el seu valor i reconeixement. Envelliment actiu.
  • La cura a les vulnerabilitats de les persones grans.
  • Entorns propicis i favorables. Ciutat propera a totes les persones.
  • Comunicació, coneixement i sensibilització

Les directrius marcades pel Pla s'hauran d'anar concretant progressivament en mesures a desenvolupar en cada mandat, a través de diferents plans d'acció. El primer, que s'aplicarà fins a l'any vinent, recull les més de 130 mesures que els diferents serveis municipals estan duent a terme actualment amb incidència directa o indirecta en la població de més de 60 anys. A partir d'aquí, es dissenyarà i implementarà un pla d'accions per a  cada nou mandat.

El PLEI'T és el primer d'una sèrie de plans estratègics que l'àrea de Cicles de la Vida està treballant simultàniament, i que en els propers mesos acabaran de prendre forma, amb el denominador comú que emmarquen les polítiques publiques del futur en referència a les diferents etapes vitals.