El procés d'elecció de la Sindicatura de Greuges es posa en marxa amb la fase inicial d'informació

La ciutadania pot accedir al calendari i la normativa d'aquest procediment públic i obert a través de la plataforma Participa a Terrassa

Logo Sindicatura de Greuges de TerrassaAquest dilluns s'ha posat en marxa el procés participatiu per a l'elecció i nomenament de la figura del Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa amb l'inici de la primera fase, consistent en la difusió pública del seu calendari i aspectes normatius. La Comissió ciutadana de seguiment, que té l'encàrrec de vetllar pel correcte funcionament d'aquest procediment públic i obert, va establir la data del 19 de setembre per a l'inici de la fase d'informació.

Tractant-se d'un procés participatiu, la ciutadania podrà accedir a tota la informació al seu voltant, principalment a través de la plataforma Participa a Terrassa (https://participa.terrassa.cat/); en aquest espai trobaran disponible la descripció del procés i de les seves fases, els documents relacionats, tota la normativa amb els òrgans que hi participen i el calendari previst. Aquests continguts també seran accessibles al web municipal (https://www.terrassa.cat/sindicatura) i es difondran mitjançant la resta de canals de comunicació municipals, les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i els equipaments municipals.

Tal i com va explicar el tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Isaac Albert, a la Comissió de seguiment amb les entitats "aquest esforç comunicatiu respon a l'objectiu de garantir la transparència durant tot el procés i assegurar i promoure la participació de la ciutadania".

Fases del procés i calendari

Aquest és el calendari previst de les diferents fases del procés, validades per la Comissió ciutadana de seguiment:

  • Fase 1: Del 19 de setembre a 31 d'octubre de 2022 - INFORMACIÓ DEL PROCÉS

Per garantir la participació i la transparència durant tot el procés, la ciutadania tindrà a l'abast tota la informació necessària a través del portal Participa a Terrassa, els canals d'informació i comunicació municipals, les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i els equipaments municipals.

  • Fase 2: del 26 de setembre al 4 de novembre de 2022 - PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Durant aquest període, les persones interessades podran presentar la seva candidatura. Les associacions i col·lectius de la ciutat també podran presentar una persona com a candidata. Sempre d'acord amb els requisits establerts a les bases del procés.

  • Fase 3: del 17 al 29 de novembre de 2022 - DIFUSIÓ DE CANDIDATURES

Durant aquesta fase es duran a terme accions d'informació i difusió de les candidatures per part de les persones candidates, les entitats, la ciutadania i l'Ajuntament.

  • Fase 4: a partir del 30 de novembre (data a concretar) - RECOLLIDA DE SUPORTS

Les persones majors de 16 anys inscrites al Padró Municipal d'Habitants de Terrassa podran prestar el seu suport a una única candidatura d'entre totes les presentades. La recollida de suports es farà de forma presencial durant un dia a partir del 30 de novembre (data a concretar), a diferents equipaments municipals. La Comissió Ciutadana de Seguiment proclamarà el resultat final d'aquesta fase, a la vista del recompte de suports obtinguts per cada candidatura.

  • Fase final - TANCAMENT

L'alcalde de Terrassa, tenint en compte el resultat del procés participatiu i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l'elecció del candidat o candidata al càrrec.