El programa GAS ha estat seleccionat com a Bona Pràctica al Premi Internacional CGLU - Ciutat de Mèxic - Cultura 21

El projecte transversal «Gèneres, Accessibilitats i Sostenibilitats» (GAS) formarà part de la Plataforma internacional de cultura de la xarxa CGLU

La 6a edició del Premi Internacional CGLU - Ciutat de Mèxic - Cultura 21 ha reconegut Terrassa per les seves activitats de promoció cultural. L'Ajuntament va presentar a principis d'any, a través del servei de Relacions Internacionals, la candidatura del projecte GAS (Gèneres, Accessibilitats i Sostenibilitats), impulsat pel servei de Promoció Cultural i Audiovisual, que ha estat finalment reconegut pel jurat com a Bona Pràctica.

Aquest reconeixement suposa que la xarxa Ciutats i Governs Locals Units (CGLU) farà difusió del programa transversal GAS a la seva web Plataforma internacional de cultura, on ja hi ha quatre Bones Pràctiques culturals de la ciutat presentades en altres edicions del premi: el Llibre Blanc de la Cultura (2014), Terrassa Ciutat del Cinema (2018), el Projecte per al desenvolupament cultural de la Seu d'Ègara (2020) i el Programa Cultura al Territori (2022).

La regidora de Relacions Internacionals i de Promoció Cultural i Audiovisual, Rosa Boladeras, destaca que «la cultura a Terrassa és viva, diversa, segura, inclusiva i plural. Seguim treballant per acostar-la i fer-la accessible a tothom, no només a nivell físic i cognitiu, sinó també a nivell socioeconòmic i psicològic, aplicant un segell propi i de cultura compromesa com és el GAS». Boladeras explica que «GAS és un segell que marca els projectes culturals impulsats a Terrassa per garantir aspectes com l'accessibilitat de tothom a l'oferta cultural, unes propostes culturals sostenibles i la no-discriminació per raons de gènere. Volem visibilitzar, a la llarga, el poder de sembrar de la cultura i les arts i la seva capacitat i força de transformació. Un compromís que ara hem vist reconegut a nivell internacional amb aquest reconeixement».

Una visió inclusiva, accessible i sostenible

El projecte GAS treballa per assegurar que totes les iniciatives, activitats o esdeveniments culturals que es realitzen a Terrassa incorporin una perspectiva no sexista i afavoreixin la participació de tothom en igualtat de condicions i oportunitats, a tots ells nivells, amb una visió inclusiva i accessible i amb un ferm compromís amb la sostenibilitat, tant pel que fa a l'optimització d'espais, recursos, horaris o inversions com a l'objectiu de residu zero en tots els esdeveniments culturals que s'organitzen a la ciutat. L'Ajuntament vol apropar-se així encara més al model de ciutat amb el qual està compromès: una ciutat oberta i amb oportunitats per a tothom, que contempli totes les accessibilitats i que avanci cap a la sostenibilitat. 


Terrassa és ciutat membre de CGLU (Ciutats i Governs Locals Units) des de la seva fundació l'any 2004, i l'alcalde, Jordi Ballart,  és membre directe del Consell Mundial de l'organització pel període 2022 – 2026. CGLU és una organització mundial integrada per 240.000 pobles, ciutats, regions i metròpolis i més de 175 associacions de governs locals i regionals de 140 països, representant un 70% de la població mundial i constituint-se en un potent interlocutor de les ciutats i les seves comunitats dins l'àmbit internacional. Dins la CGLU, la ciutat forma part dels grups de treball en àmbits com la Cultura, Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans.

La missió de la Comissió de Cultura de CGLU és fomentar la cultura com a quart pilar del desenvolupament sostenible. La Comissió promou les polítiques culturals locals com a clau en qualsevol estratègia de desenvolupament local i sostenible. La cultura és el nucli dels processos que amplien les llibertats i els drets de la ciutadania i construeixen la identitat local.