El TSJC valida el procés de canvi a gestió directa del servei d'abastament d'aigua i la constitució de l'empresa municipal TAIGUA

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el contenciós administratiu interposat per Mina

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat el recurs contenciós administratiu interposat per Mina Pública d'Aigües de Terrassa SA a la sentència del 22 de novembre de 2023 que validava l'acord de Ple de 22 de març de 2018. En aquest acord s'aprovava definitivament la memòria per determinar la forma més sostenible i eficient de gestió del servei d'abastament d'aigua a Terrassa, la constitució i els estatuts de TAIGUA i el nou Reglament del servei públic d'abastament d'aigua.

La resolució judicial, feta pública aquest mes de gener, únicament estima parcialment un apartat del recurs en relació a la part dels béns revertits, que ja havien quedat aclarits a l'anterior sentència del TSJC i que aquí se'n dona trasllat. Aquesta sentència és recurrible en cassació davant el Tribunal Suprem.

Amb aquesta sentència del TSJC, que se suma a l'anterior sentència del març del 2021, que va esdevenir ferma al maig del 2022 amb la inadmissió a tràmit de la seva impugnació en cassació per part del Tribunal Suprem, es valida el procés de canvi a gestió directa del servei d'abastament i l'acord d'extinció de la concessió i reversió dels béns a l'antiga empresa concessionària. Per a la regidora de Cicles de l'Aigua, Patricia Reche: "amb aquesta nova decisió judicial, queda confirmat i totalment legitimat tot el procés de finalització de l'antiga concessió després de 75 anys i el canvi de forma de gestió que des del 10 de desembre de 2018 es presta de forma directe per part de l'empresa municipal TAIGUA".

D'altra banda, i fora de l'àmbit judicial, queda pendent la liquidació de les relacions econòmiques derivades del contracte de concessió atorgat a Mina Pública d'Aigües de Terrassa, SA per a l'explotació del servei d'abastament i subministrament d'aigua potable de Terrassa. L'Ajuntament va abordar l'anàlisi de la vessant econòmica de la liquidació l'any 2023, analitzada per una comissió d'estudi, que va plantejar una proposta de liquidació econòmica derivada de la finalització del contracte de concessió atorgat a Mina i que es fixa per un import total de 5.366.766,30 € a favor de l'Ajuntament de Terrassa. Aquesta liquidació serà, doncs, la darrera fase de l'extinció de la concessió del servei a Mina.