Els abonaments a la xarxa d'aparcament d'Egarvia augmenten un 25% el 2017

El creixement és constant des de l'any 2014

http://egarvia.terrassa.cat/La xarxa d'aparcaments soterranis que gestiona FàcilPK, la marca comercial de l'empresa municipal Egarvia, va registrar l'any 2017 un increment del 25,22 % en el nombre d'abonaments, el més important registrat els darrers anys. FàcilPK ofereix actualment una oferta de 1.509 places als sis aparcament que gestiona: avinguda de Barcelona, places de Lluís Companys, Primer de Maig i del Progrés, Vapor Universitari i carrer de Sant Leopold.

L'exercici 2017 es va tancar amb un total de 1.008 abonaments, a diferència dels 805 de 2016. Egarvia considera que no es tracta d'un increment puntual sinó d'un augment constant i sostingut que es registra des de 2014, any en què es van comptabilitzar 633 abonaments. Aquest increment s'atribueix a la recuperació econòmica, però també al resultat d'accions puntuals que van propiciar la recuperació d'un percentatge important d'abonaments perduts durant els anys de crisi. En concret, a accions com la campanya de captació de nous abonats realitzada el 2016 a l'aparcament del 1er de Maig, on s'oferien tres mesos gratuïts, i a la rebaixa de les tarifes aplicades el 2014 al pàrquing de l'avinguda de Barcelona i, el 2015, al de la plaça de Lluís Companys.

Els aparcaments soterranis que el 2017 han registrat un increment d'abonaments més important han estat els de la plaça Primer de Maig (39%), avinguda de Barcelona (28,31%) i a la plaça de Lluís Companys (27,34%), seguit de l'aparcament del Vapor Universitari (23,29%), plaça del Progrés (16,22%) i carrer de Sant Leopold (6,30%).

El tipus d'abonament contractat varia en funció de la ubicació del pàrquing. Així, als aparcaments del Centre destaca el diürn, perquè és el que més s'ajusta a les necessitats de l'activitat comercial, mentre que a la resta el més habitual és de 24 hores, el que millor cobreix les necessitats dels residents.

Com a conseqüència de l'increment d'abonaments mensuals, el 2017 es va registrar una davallada en l'oferta de places lliures per a vehicles en rotació. Si el 2014 aquesta era del 45,92%, el 2017 aquest percentatge es va situar en el 21,07%, per bé que als aparcaments de la plaça del Progrés i del carrer de Sant Leopold van ser els únics que van superar el 30% de places disponibles. En canvi, als pàrquings del Vapor Universitari i de la plaça del Primer de Maig, aquest ús va ser poc significatiu.

Pel que fa a les rotacions, l'any 2017 va tancar amb 175.592, a diferència de les 164.650 de 2016, el que representa un increment del 6,65%. La xifra més alta la va registrar l'aparcament de l'avinguda de Barcelona, amb un augment del 31,47%, mentre que la més baixa la van compartir els pàrquings del Vapor Universitari i de la plaça Lluís Companys.

Dels sis aparcaments soterranis de FàcilPK, quatre tenen 16 places de bicicletes (av. Barcelona, plaça del Progrés, carrer de Sant Leopold i Primer de Maig) i dos (plaça del Progrés i carrer Sant Leopold) disposen d'un servei de carregadors elèctrics per a cotxes i motos, amb quatre punts de connexió cada un d'ells.

Aparcaments construïts entre 2005 i 2010

FàcilPk va néixer l'any 2005 com a marca comercial dels aparcaments de l'empresa municipal Egarvia SA. Construïts entre els anys 2005 i 2010, els aparcaments es van plantejar amb l'objectiu de millorar la mobilitat i solucionar la problemàtica dels aparcaments en diferents punts de la ciutat.

L'aparcament soterrani amb major nombre de places és el de l'avinguda de Barcelona (2005), amb  340 places, seguit dels de la plaça del Progrés (2007), amb 306, i els de les places del Primer de Maig (2010) i Lluís Companys (2006), amb 286 respectivament. Els més petits són els del carrer de Sant Leopold (2009), amb 203 places i Vapor Universitari, amb 83.