Els districtes aproven els seus programes de dinamització, dotats amb 60.000 euros

Els districtes aproven els seus programes de dinamització, dotats amb 60.000 euros

Consells Municipals de DistricteEls Consells Municipals de Districte de Terrassa han decidit ja els seus programes de dinamització per enguany. Amb la reunió del plenari del Consell Municipal del Districte 3, celebrada aquesta setmana, tots els districtes han aprovat les accions de dinamització que es duran a terme fins al desembre. L'Ajuntament de Terrassa destina per segon any consecutiu a aquests programes un total de 60.000 euros, que els districtes s'encarreguen d'administrar.

Les activitats de dinamització comunitària tenen com a objectiu millorar la convivència i la cohesió social, incidint en aspectes com la diversitat i el civisme. En aquesta línia hi tenen cabuda aquelles propostes que impliquin més d'una entitat, que busquin la participació de la ciutadania i que afavoreixin la vida en comunitat. D'aquesta manera, es potencien les relacions entre el veïnat i es reforça el paper de les entitats del territori. Entre les propostes que es duran a terme enguany destaquen les fires d'entitats al carrer, caminades pel territori, cinema a la fresca, concerts, espectacles infantils, teatre i activitats en horts urbans, entre altres. Tots sis districtes sumen una trentena d'activitats que s'aniran desenvolupant a partir d'ara i fins a final d'any.

Els processos de participació per a elaborar els programes de dinamització, un per cada districte, van arrencar el passat mes de febrer amb l'aprovació de les bases reguladores i la creació d'una comissió d'impuls i seguiment a cada districte. Fins a l'1 d'abril, la mateixa comissió i qualsevol membre dels Consells Municipals de Districte van poder presentar les propostes d'activitats que consideressin oportunes. Després d'una fase de valoració tècnica, el plenari de cada Consell ha estat l'encarregat de debatre les propostes presentades i decidir quines seran les que es duran a terme. Les activitats programades a cada districte i tota la informació del procés es pot consultar a la plataforma Participa a Terrassa: https://participa.terrassa.cat/.

Els programes de dinamització i els processos de participació vinculats obeeixen a la voluntat del Govern municipal de potenciar la cocreació i l'apoderament del teixit social. En aquest cas, s'afavoreix que les entitats treballin en xarxa i desenvolupin accions conjuntes.

Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla de Mandat 2015-2019, que recull el compromís de facilitar la participació, la implicació i la col·laboració de la ciutadania en el govern de la ciutat, dotant els consells de districte de recursos econòmics, de gestió i decisió pròpia, per prioritzar actuacions en els seus territoris, acompanyades d'iniciatives de pressupostos participatius. L'any passat, cadascun dels sis Consells Municipals de Districte ja van disposar de 10.000 euros per finançar aquestes activitats, decidides pels mateixos consells.