Els museus de Terrassa incrementen en més d'un 26% el nombre de visitants a l'estiu

Més de 20.000 persones els han visitat durant els mesos de juliol i agost

Seu d'Ègara

El nombre de visitants als museus de Terrassa s'han incrementat un 26,21% durant els mesos de juliol i agost respecte al mateix període de 2016. L'any passat, 16.133 persones van visitar alguns dels museus de la ciutat durant aquests dos mesos, mentre que aquest any han estat un total de 20.362. 

Aquestes xifres refermen l'aposta de l'Ajuntament de Terrassa per seguir treballant en la línia de consolidar la ciutat com a punt d'atracció turística de qualitat. Segons ha explicat la regidora de Turisme, Rosa Maria Ribera: "La valoració principal d'aquestes dades és que l'activitat turística a Terrassa durant els mesos de juliol i agost va en augment i es consolida la nostra ciutat com una opció turística també durant el període vacacional, en què tradicionalment l'activitat en ciutats com la nostra era menor. Aquest fet ens encoratja a continuar treballant per millorar i potenciar els atractius que Terrassa presenta al conjunt de visitants". 

D'aquest increment en visites als museus i monuments de la ciutat, destaca el gran augment de visitants del Castell Cartoixa de Vallparadís, que passa de 1.198 visitants l'any 2016 a 4.130 visitants l'any 2017. Aquesta variació s'explica en part perquè aquest any aquest museu va obrir durant el mes de juliol, a diferència del 2016 en què va restar tancat. De la resta, destaquen petites variacions segons els edificis, i uns increments de visitants importants que es mantenen els darrers anys al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i la Masia Freixa.

VISITES ALS MUSEUS I MONUMENTS DE LA CIUTAT

Visitants 2017

Visitants 2016

Variació

 

 

 

 

MNACTEC

7.739

6.427

20,41%

Centre Documentació i Museu Tèxtil

455

241

88,80%

Seccions del Museu de Terrassa

 

 

 

Seu d'Ègara

2.261

2.549

-11,30%

Castell Cartoixa de Vallparadís

4.130

1.198

244,74%

Casa Alegre de Sagrera

3.535

3.916

-9,73%

Torre del Palau

150

179

-16,20%

Claustre del convent de Sant Francesc

68

120

-18,33%

Masia Freixa

1.994

1.503

32,67%

TOTAL

20.362

16.133

26,21%


Els participants a les visites turístiques guiades també han crescut pràcticament en un 20% respecte al 2016. Així, se n'han fet un total de 54 visites a grups, i les persones participants són majoritàriament de fora de la ciutat (un 56%, mentre que el 44% restant són de Terrassa).

VISITES TURÍSTIQUES AMB SERVEI DE GUIA

2017

2016

Variació

Grups

54

53

1,89%

Persones

669

558

19,89%


Pel que fa al nombre de consultes a l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Terrassa, durant els mesos de juliol i agost van registrar-se un total de 1.177 consultes (una mitjana de 29 consultes diàries), que signifiquen un 10% més que el mateix període del 2016, i d'aquestes, aproximadament la meitat han estat fetes ciutadans i ciutadanes de Terrassa, i l'altra meitat visitants o turistes, una proporció que també va en augment.

CONSULTES OFICINA DE TURISME

2017

2016

Variació

Consultes presencials

999

742

       7,77%

Consultes telefòniques

178

136

30,88%

Total consultes Oficina de Turisme

1.177

1.063

100,00%

Mitjana de consultes/dia

29,29

17,42

68,14%

Una altra dada significativa és que el principal motiu de la visita de les persones que s'han adreçat a l'Oficina de Turisme és el turisme cultural, amb gairebé un 60% de les respostes, seguit pel turisme actiu i de natura amb més d'un 21%.

En resum, es consolida la tendència dels darrers anys en què el període tradicionalment vacacional és un període de força activitat i nombroses visites tant a la pròpia Oficina de Turisme de la ciutat, com al seu conjunt de museus i espais visitables, consolidant així una oferta turística d'estiu basada en el patrimoni i els atractius culturals de la ciutat.