Finalitzen els Tallers Participatius per repensar el servei d'autobusos urbans de Terrassa

Les conclusions es traslladaran a l'equip que dissenyarà la proposta de redefinició del servei

Els Tallers Participatius per millorar el servei d'autobusos urbans de la ciutat han finalitzat amb resultats positius, tant pel que fa a la presència i protagonisme de la ciutadania com a les idees aportades i recollides. La darrera de les quatre sessions –dividides en una presentació i tres tallers- es va dur a terme ahir dimecres, 28 de juny, al Centre Cívic President Macià (rambla de Francesc Macià, 189). Després d'aquesta primera fase de plantejament d'opinions, experiències i suggeriments, s'obre ara el període per traslladar els resultats d'aquests tallers a l'equip encarregat de dissenyar la proposta concreta de redefinició del servei.

En les sessions, que van començar el 20 d'abril, han participat més de 80 persones, la meitat en representació de 24 entitats de la ciutat i la resta com a participants a títol individual. Pel que fa al perfil dels participants, un 60% han estat homes, per un 40% dones. Tot i que han assistit alguns joves, la presència majoritària ha estat la de gent gran. A més de les 80 persones que han participat activament en els tallers, 20 persones més s'han interessat, tot i que no han arribat a assistir a les sessions.

En els tallers s'han tractat diversos temes relacionats amb el servei d'autobusos urbans per conèixer de primera mà les experiències i necessitats dels usuaris amb l'objectiu adaptar-lo al màxim, en un procés de reformulació del servei, a les demandes de la ciutadania.

El redisseny de línies, entre les propostes

En finalitzar els debats, les persones participants han coincidit en assenyalar algunes de les qüestions claus, al seu parer, per a la millor adaptació del servei. D'aquestes conclusions s'extreu que la millora de l'eficàcia i de l'atractiu del servei d'autobusos urbans passa pel redisseny d'algunes línies, tant pel que fa al seu traçat com a les freqüències. La puntualitat, la sincronització, la millora de la coordinació per facilitar els transbordaments, la garantia de freqüències d'entre 10 i 15 minuts o la racionalització de recorreguts, han estat alguns dels temes recurrents a les sessions, obtenint amb un major grau de coincidència per part dels participants.

Durant les sessions, els i les assistents han mostrat també el seu interès per altres qüestions col·laterals, com ara el replantejament de les tarifes socials, la millora de la informació o l'increment de les campanyes de civisme als vehicles, així com la introducció de la sensibilització en relació al transport públic en els programes educatius. La preocupació per les condicions mediambientals i la necessitat de renovar la flota amb criteris ecològics, ha estat també un dels temes de discussió.

Dels debats que s'han dut a terme es desprèn també la inquietud per l'equilibri en els recorreguts del servei al centre de la ciutat, amb les seves particularitats, i als barris més perifèrics. A la necessària ampliació dels horaris que plantegen les persones que utilitzen el servei, s'afegeix el requeriment de tenir en compte també el servei de ferrocarrils i el servei cap a llocs allunyats com ara l'hospital o els polígons industrials. La ciutadania ha mostrat en aquesta participació la consciència que és necessària una major aportació econòmica per aconseguir aquestes millores.