Gairebé 75.000 alumnes d'infantil, primària i secundària iniciaran demà el curs escolar a Terrassa

L'Ajuntament promou els desplaçaments sostenibles a peu, en bici, en bus o en metro

Un total de 74.985 alumnes d'infantil, primària i secundària de la ciutat iniciaran demà el curs escolar 2023-2024. Les matriculacions totals són de 39.399 alumnes a l'etapa infantil i primària i 35.586 a secundària. D'aquests, hi ha 1.725 alumnes que cursaran P3 i 2.638 que començaran 1r d'ESO. Tot i així, aquestes dades es veuran modificades aquesta setmana, perquè les comissions de garanties per a l'escolarització estan estudiant les més de 300 sol·licituds presentades a l'Oficina Municipal d'Escolarització des de la darrera setmana de juliol fins ara.

Enguany, la ciutat comptarà amb 2.175 professionals de l'ensenyament. D'aquests, 954 són mestres d'educació primària, 1.050 corresponen a professorat d'educació secundària, 140 professores i professors de Formació Professional i 31 són professionals d'altres especialitats.

Per al tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Educació, Joan Salvador, aquest curs comença amb les següents prioritats: «garantir l'equitat educativa amb l'escolarització equilibrada i afavorir l'accés a les activitats del fora escola del màxim d'alumnat possible. Això serà possible gràcies a les activitats que ja s'estan treballant conjuntament amb els centres amb el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives (PMOE). Relacionat amb l'equitat educativa, i en el marc de l'Educació 360, treballem amb la nova empresa concessionària del servei de menjador escolar per donar un valor educatiu al temps de migdia» i, en segon lloc, «continuarem amb el pla de xoc contra l'absentisme i l'abandonament escolar, intervenint des de diferents àmbits i actuant de manera coordinada amb la comunitat educativa i el Departament d'Educació per fomentar projectes singulars i d'orientació que ens permetin prevenir i acompanyar l'alumnat per evitar l'abandonament».

Per al tinent d'alcalde, una altra de les prioritats d'aquest curs que avui s'inicia, és «en el marc del Consell de la FP, treballar amb el Departament d'Educació i amb els agents socioeconòmics de la ciutat per donar impuls a la formació professional a Terrassa».

Un any més, l'Ajuntament de Terrassa posarà en marxa un dispositiu especial per facilitar la mobilitat i garantir la seguretat de l'alumnat en els seus desplaçaments, així com en les entrades i sortides dels centres escolars. La tornada a l'escola per a l'alumnat d'infantil, primària i ESO tindrà lloc demà, dimecres 6 de setembre, mentre que les classes als ensenyaments de batxillerat, cicles formatius de grau mig i cicles formatius de grau superior d'FP començaran el dimarts, 12 de setembre.

 

Escoles Bressol Municipals

Enguany les Escoles Bressol Municipal han rebut un total de 854 matrícules, 20 de les quals són lactants, 303 són alumnat d'I1 i 531 corresponen a alumnat d'I2. En no tractar-se d'una etapa obligatòria, aquestes xifres s'aniran modificant durant els primers dies de curs per les altes i baixes d'última hora.

En total, 101 persones vetllaran per al benestar i la cura dels infants a les Escoles Bressol Municipals. En concret, aquest curs les EBM compten amb 11 directores, 65 tutores d'aula i 25 persones de coordinació i reforç.

Pel que fa a les escoles municipals d'Educació Especial inicien el curs aquest mes de setembre amb 126 alumnes matriculats. Concretament, l'Escola FATIMA té 96 alumnes inscrits, mentre que l'Escola El Pi en té 30.

A la resta d'escoles municipals (l'Escola Municipal d'Art i Disseny, l'Escola Municipal de Música – Conservatori i l'Escola Municipal La Llar), la matrícula segueix oberta i, per tant, encara no es disposa de les dades definitives d'alumnat.

 

Dispositiu policial

Amb motiu de l'inici del curs escolar, la Policia Municipal durà a terme un servei operatiu específic de regulació del trànsit i de protecció en aquells punts en què, per la seva especificitat, s'ha considerat necessària la presència policial. En aquest sentit, el dispositiu es realitzarà a partir de l'inici del curs escolar i disminuirà progressivament fins que es consideri normalitzada la situació. Es prioritzaran aquells centres escolars on el criteri tècnic indiqui un cert risc viari.

D'altra banda, la Policia Municipal recorda a la ciutadania la necessitat de respectar les normes i tenir cura de l'autoprotecció. Els principals responsables de garantir la protecció escolar són els pares, mares o persones tutores i les mateixes escoles, per això és important tenir cura a l'hora de circular, especialment en aquells espais amb més afluència d'alumnat, i evitar comportaments incívics que poden ocasionar situacions de risc molt fàcils d'evitar respectant la regulació.

 

Consells de Mobilitat

Des de l'Ajuntament s'han enviat cartes a totes les escoles per tal que aquestes puguin informar a les famílies sobre les alternatives específiques d'accés a la seva escola. En aquest sentit, des de l'Ajuntament fa temps que es treballa per tal d'impulsar la mobilitat sostenible com a mecanisme de lluita contra el canvi climàtic i perquè Terrassa sigui una ciutat més verda i sostenible, amb menys contaminació i menys soroll.

Durant el primer trimestre del curs escolar, algunes escoles poden veure modificat el seu recorregut d'accés habitual amb vehicle privat a causa de les actuacions de millora dels carrers que s'estan duent a terme. Per això, es recomana minimitzar al màxim possible l'ús del vehicle privat i intentar fer els desplaçaments amb mitjans de transport més sostenibles com el transport públic, a peu, en bicicleta o VMP. Terrassa compta amb una xarxa pedalable de 400 km, amb limitació a 30 km/h a la majoria de carrers, dels quals 25 km són carrils exclusius per a bicicletes i VMP. Aquesta informació es pot consultar a la pàgina web https://www.terrassa.cat/tornada-al-cole.

D'altra banda, el servei municipal d'autobusos preveu reforços puntuals d'algunes línies, en funció de les necessitats que es detectin. Els horaris, temps d'arribada i informació del servei es pot consultar a l'app de TMESA en temps real.

Pel que fa als títols de transport, a més de l'ús de la T-16, que permet viatjar gratuïtament als menors de 16 anys, el descompte del 50% a la T-25 segueix vigent fins a finals d'any. Amb aquest descompte, la T-25 passa de tenir un preu de 18,10 euros a 9 euros i, per tant, el cost per viatge és de 36 cèntims.

 

655.000 euros invertits en manteniment dels centres educatius

Durant les vacances d'estiu, l'Ajuntament ha dut a terme actuacions de manteniment als centres educatius de la ciutat. Les més destacades han estat les següents:

  • Escola Bressol Ginesta: s'ha executat el primer lot d'actuacions del projecte de reforma. En concret, s'ha redistribuït l'interior d'alguns espais, per adaptar l'immoble a l'activitat quotidiana del centre; s'ha instal·lat una nova escala d'emergència exterior, per tal de donar compliment a la normativa contra incendis; i s'inclou dins d'aquest lot la construcció d'una estructura externa, adossada a l'edifici, per dotar-lo d'un ascensor en els propers mesos. Les obres les està duent a terme l'empresa RT Neogrup Instalaciones y Mantenimientos Industria SL per un import de 124.894,28 euros. El lot 2 d'actuacions, que actualment no té calendari previst, inclou diverses intervencions al pati, amb la instal·lació d'un nou sorral, la creació d'una nova zona d'ombra mitjançant la plantació de vegetació i la construcció d'un lavabo al mateix pati. Finalment, el lot 3 inclou la instal·lació d'un ascensor.
  • Escola Joan XXIII: pintura de tres façanes de l'edifici, adjudicada a l'empresa Projectes Micma SL per 16.335 euros. També s'han pintat els interiors a través d'un pla d'ocupació.
  • Escola França: pintura de les façanes de l'edifici de primària (plantes superiors); adjudicada a l'empresa Decor Vallès 2000 SL per 11.616 euros.

Conjunt d'obres de paleta a diversos centres, adjudicades a l'empresa Urbe SBD SL per 16.755,11 euros:

  • Escola Bisbat d'Ègara: reparació d'una paret del pati d'infantil, transformant part de la paret en una pissarra exterior.
  • Escola Enxaneta: reparació de part d'una solera (base de formigó) del pati.
  • Escola La Roda: reparació de part dels lavabos interiors de les aules d'infantil i consolidació de la visera (element sobresortint per donar aixopluc) a la façana principal.
  • Centre Municipal d'Educació Especial FÀTIMA: adequació de l'escala exterior de l'edifici d'Administració i reparacions al paviment d'accés a l'escola.
  • Escola Bressol Municipal Coloraines: substitució i modificació del paviment del vestíbul.
  • Escola Bressol Municipal L'Esquitx: nou accés exterior a una aula de planta baixa a través d'una rampa amb baranes i porta.

A més, s'ha dut a terme la substitució de la caldera de l'escola bressol Somriures, amb personal propi i amb un import de materials de 5.292,12 euros. També és previst substituir, pròximament, la caldera de l'escola Auró, també amb personal propi i amb un import de materials de 14.009,97 euros.

En total, l'Ajuntament de Terrassa dedica aquest 2023 més de 655.000 euros al manteniment dels centres educatius de la ciutat, entre la despesa ordinària, les inversions i la partida especial provinent del superàvit del pressupost municipal. Aquesta xifra, però, no inclou els gairebé 125.000 euros de les obres de l'EBM Ginesta, que es van licitar a finals de l'any passat i van a càrrec del pressupost del 2022.