Inici d'obres d'instal·lació d'elements de protecció en diversos punts de la ciutat per a la millora de la seguretat

Les obres, que tindran una durada un mes, tindran lloc als districtes 3, 4 i 5

senyal d'obresAquest 2 de desembre s'han iniciat obres per a la millora de la seguretat mitjançant la instal·lació d'elements de protecció en diversos punts de la ciutat, concretament a l'avinguda de Joaquim de Sagrera (darrera dels Jutjats), a la riera de les Arenes (al polígon industrial Els Bellots) i al passeig del Vint-i-dos de Juliol (a la sortida de la nova estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) situada al barri de Sant Pere.

En les actuacions de l'avinguda de Joaquim de Sagrera i de la Riera de les Arenes, és necessària la instal·lació d'una barana que eviti el perill de caiguda al talús de la riera del Palau i de la riera de les Arenes. En canvi, a l'actuació del passeig del Vint-í-dos de juliol, simplement cal col·locar un element vertical per evitar que les persones que surtin de la nova estació dels FGC es dirigeixin directament a la sortida d'un gual de vehicles.

Les tres obres han estat adjudicades a l'empresa Construcciones Javier Mojal S.L. per un import de 24.006,35 euros i tenen una durada prevista d'un mes.

 

Obres per a la millora de l'accessibilitat a la plaça de García Lorca

D'altra banda, també està previst l'inici el proper dilluns 12 de desembre de les obres per a la millora de l'accessibilitat interior de la plaça de Federico García Lorca. Actualment, aquesta plaça compta amb dues zones diferenciades. A la primera, en sentit nord, les actuacions que es portaran a terme passen per reomplir de sorra el terra de la zona de jocs infantils, enderrocar una vorada de jardí enfonsada que ha perdut la seva funcionalitat inicial, així com també l'eliminació dels matolls al voltant de la zona de jocs infantils.

Pel que fa a la segona zona, situada en sentit sud, presenta fortes filtracions d'aigua en els diferents sectors de sauló. En concret, aquesta part de la plaça té diferents desnivells salvats amb graons i rampes de sauló que, amb el pas del temps, han generat escorrentius, provocant la pèrdua de sauló i un augment del desnivell entre els graons i el paviment de sauló.

Per solucionar aquest problema, en aquesta part de la plaça s'enderrocarà la part de graons i murets que sigui necessària per instal·lar posteriorment cinc rampes de formigó que enllaçaran els diferents desnivells de la plaça. També es reomplirà amb sauló aquest sector, de manera que quedi compactat i enrassat amb els esgraons, murets existents i les noves rampes. Finalment, en les noves rampes de formigó es col·locarà un passamà d'acer galvanitzat sobre dos muntants collats sobre la rampa.

L'obra ha estat adjudicada per Curnal Invest. SL. per un import de 9.903,85 euros i té una durada prevista d'un mes.