L'Ajuntament activa la campanya de sensibilització per prevenir i controlar el mosquit tigre

Un any més, participa en el projecte Mosquito Alert per millorar la vigilància dels mosquits transmissors de malalties

La primera onada de calor de l'estiu, anunciada per la setmana entrant, coincidirà amb l'activació de la campanya municipal per prevenir i controlar el mosquit tigre a Terrassa. L'Ajuntament ha iniciat les actuacions necessàries per fer el control i seguiment per detectar aquest insecte, o les seves larves, en els espais públics, embornals, fonts públiques i cementiri, que són els punts de cria més productius. La primera mesura de prevenció és eliminar els llocs d'acumulació d'aigua per evitar que creixin les larves.

Es recorda que, en cas de detectar la seva presència, sigui en llocs públics o privats, la ciutadania pot contactar amb el servei de Protecció de la Salut, del servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa, per tal de localitzar el possible focus de cria i evitar així la seva reproducció. Una altra opció és participar en la plataforma interactiva Mosquito Alert (http://www.mosquitoalert.com/ca/), a la qual s'ha adherit el Consistori per tercer any consecutiu, que té per objectiu millorar la vigilància dels mosquits transmissors de malalties.

Només cal que, en cas de detectar algun exemplar o punts d'aigua estancada, les persones facin una fotografia i l'enviïn a través de l'aplicació mòbil en aquesta plataforma d'alerta ciutadana que investiga i controla l'expansió de mosquit tigre. Aquest insecte, originari del sud-est asiàtic, es va detectar a Catalunya per primera vegada l'estiu de 2004 i se'l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. Viu en àrees urbanes, vola baix i pica de dia.

 

Recollida d'informació

La recollida de dades permet la seva anàlisi i posterior explotació per part de científics. Les fotografies i els resultats de l'observació s'incorporen posteriorment als

mapes interactius que determinaran com evoluciona la seva implantació i, així, controlar la seva extensió. Una informació que és determinant pels gestors de les polítiques públiques de salut i medi ambient a l'hora de prendre decisions relatives a la lluita contra el mosquit tigre i a la prevenció de determinades malalties.

La plataforma és gestionada per institucions com CREAF, CEAB-CSIC i ICREA, i impulsada per l'Obra Social "la Caixa". L'aplicació es pot descarregar al web http://www.mosquitoalert.com/ca/.

 

Transmissor de virus

L'objectiu final de la campanya municipal és lluitar contra el mosquit tigre perquè també és transmissor dels virus Zika, Dengue i Chikungunya, que poden provocar malalties d'origen tropical, ja que es contrauen per la picada dels mosquits femella infectats. Per aquesta raó, cal evitar la seva proliferació amb la detecció i revisió periòdica dels llocs on es reprodueixen.

Algunes de les recomanacions de caràcter preventiu són:

  • Buidar i posar sota cobert els objectes en els quals es pugui acumular aigua (gerros, galledes, plats d'animals domèstics, plats sota els testos...) i evitar la seva inundació. En el cas d'elements fixos, cal eliminar qualsevol cúmul d'aigua.
  • En recipients destapats (per exemple, bevedors per a animals) cal que l'aigua es renovi dos cops per setmana, com a mínim.
  • Les canaleres de recol·lecció d'aigües de les teulades han d'estar netes de restes vegetals i els embornals dels patis han d'estar nets.
  • Mantenir en condicions higienicosanitàries òptimes les piscines, basses i estanys.
  • Evitar qualsevol acumulació d'aigua que es pugui trobar als subsòls dels habitatges.
  • Davant d'una picada de mosquit tigre, es recomanable rentar i desinfectar la zona afectada i realitzar un tractament simptomàtic.