L'Ajuntament adequa camins del barri de les Martines i millora la connectivitat amb l'Anella Verda

S'està arranjant l'itinerari que enllaça els carrers de les Martines, del camí de la Font del Moreu i del Torrent de Can Guitard

El barri de les Martines està situat al sud-oest de la ciutat, a la zona boscosa de la serra de les Martines, i és travessat pels torrents de les Carboneres i les Martines, amb camins que connecten directament amb l'Anella Verda. El projecte de l'Anella Verda, que no integra el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, contempla millorar el manteniment i la neteja dels camins d'ús públics i l'arranjament de la xarxa de camins per a la circulació preferent de vianants i bicicletes. En aquest sentit, l'Ajuntament de Terrassa ha iniciat els treballs per adequar i arranjar el recorregut que enllaça els carrers de les Martines i de la Font del Moreu que connecten amb el carrer del Torrent de Can Guitard, al barri de les Martines. Les obres van a càrrec de Containers Viladecavalls SL. El termini d'execució és de dos mesos i el pressupost d'adjudicació d'11.709,49 euros.

Les obres d'aquest tram, que coincideix amb una part del sender de gran recorregut GR de la Federació d'Entitats Excursionistes de Terrassa (també conegut com el camí Romeu entre Barcelona i el monestir de Montserrat), consisteixen a millorar el ferm, deteriorat per l'erosió provocada per la circulació de l'aigua superficial. En concret, al carrer Camí de les Martines (també dit camí vell de Viladecavalls a Rubí) es millorarà la franja de vorera que no està pavimentada; al camí de la Font del Moreu s'arranjarà el ferm i, al tram de connexió del carrer del Camí de la Font del Moreu amb el del Torrent de Can Guitard, es faran treballs de desbrossament per habilitar un traçat únic i ben delimitat, amb cartells que impediran l'accés a vehicles no autoritzats.

 

Anella Verda, més de 4000 hectàrees protegides

L'Anella Verda comprèn el sòl no urbanitzable de Terrassa, menys els terrenys declarats Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, i abasta una superfície de 4.568 Ha, amb 3.249 Ha de boscos, 882 Ha de conreus i 416 Ha d'equipaments, habitatges i infraestructures. És un projecte que va sorgir l'any 2012 com a proposta ciutadana per evitar la degradació de l'entorn natural i agrícola que hi ha des de l'entorn urbà fins als límits del terme municipal.

El seu objectiu és preservar i ordenar aquest sòl no urbanitzable per tal de trobar un equilibri entre les funcionalitats ecològica, econòmica i social del territori. Els cinc reptes marcats són: garantir la connectivitat de tot el territori de l'Anella Verda; conservar la diversitat del seu paisatge i millorar la qualitat dels seus hàbitats; desenvolupar el seu potencial agropecuari; promoure el coneixement i el respecte dels seus valors i, finalment, fer compatibles les seves funcions ecològica, econòmica i social.

 

Enderroc de l'edifici dels horts municipals de Can Casanoves

L'Ajuntament de Terrassa ha enderrocat l'edifici del recinte dels horts municipals de Can Casanoves (c/ de Colom, 542), al Polígon Industrial de Santa Margarida, pel risc que representava i la falta de garanties d'estabilitat del terreny on es trobava, la qual cosa feia inviable la seva reparació, segons els informes tècnics municipals. L'edifici disposava d'una zona de 76 magatzems agrupats, on hi havia lavabos i espais comuns. En aquest àmbit ara hi haurà una esplanada, ja que els usuaris disposen d'unes casetes per deixar les eines de treball.

Els horts municipals de Can Casanoves funcionen des de juliol de 2007. Ocupen una superfície de terreny de 51.000 m2, situada entre el carrer de Colom i la carretera de Rubí on, des de l'any 2017, hi ha 158 parcel·les de conreu, d'uns 50 m2, de les que actualment n'hi ha d'ocupades 62.