L'Ajuntament contractarà 80 persones en una nova edició del programa Treball i Formació

Enguany s'inicia una nova línia d'ajuts per a persones perceptores de la renda garantida de ciutadania

L'Ajuntament de Terrassa, a través de Foment de Terrassa, contractarà un total de 80 persones dins l'edició 2023 del programa Treball i Formació, que està impulsat i subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. Les contractacions, que s'estan realitzant de manera esglaonada, tenen una durada d'un any a jornada completa i es centren en la realització de tasques de suport addicionals als serveis municipals amb interès general i social.

L'objectiu principal del programa Treball i Formació és obrir les portes del món laboral a col·lectius de persones que viuen en situació de vulnerabilitat, per tal de millorar la seva situació econòmica i proporcionar la formació i l'experiència necessàries per ser reintroduïdes en el mercat laboral, mitjançant un contracte laboral.

L'edició d'enguany donarà suport a 5 línies d'acció per a col·lectius específics i que estiguin en situació d'atur:

  • Línia PANP, per a persones en situació d'atur de llargada durada i no perceptores de prestació per desocupació.
  • Línia PRGC, de nova creació, per a persones perceptores de la renda garantida de ciutadania.
  • Línia Dona, per a dones víctimes de violència masclista i també dones en situació d'atur de llarga durada.
  • Línia MG52, per a persones majors de 52 anys.
  • Línia TRANS, per a persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques o que la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes.

La primera fase de les contractacions es va iniciar el passat 18 de juliol, amb 14 noves incorporacions als serveis municipals de Patrimoni, Manteniment i Esports, així com a la societat municipal Egarvia.

Avui, 6 de setembre, s'ha iniciat la segona fase amb la formalització del contracte de 42 persones que s'incorporaran als serveis de Medi Ambient i Sostenibilitat, Patrimoni, Coordinació territorial, Servei d'Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana (SAEPBU), així com a les societats municipals Egarvia, Societat Municipal d'Habitatge i Eco-Equip. A mitjans d'octubre es preveu realitzar les últimes incorporacions amb un total de 24 persones amb perfil administratiu, que duran a terme les seves tasques a diferents serveis municipals.

Les persones contractades en el marc del programa Treball i Formació seran perceptores d'un contracte laboral i acompanyament per part de personal tècnic municipal per garantir la seva integració al lloc de treball, facilitant itineraris d'orientació personalitzats, així com proporcionar els recursos necessaris per conèixer el mercat laboral i les eines per cercar feina, per a la inserció posterior al mercat laboral ordinari. Les accions formatives tindran una durada de 60 hores, distribuïdes al llarg de 12 setmanes durant l'horari laboral, i es centraran en les competències digitals.

Aquestes cinc línies del programa Treball i Formació 2023 tenen un pressupost de 2.662.091,79 euros, del quals 2.603.174,69 euros estan subvencionats pel SOC i 58.917,10 euros són d'aportació municipal.