L'Ajuntament crea una plataforma perquè grups d'investigació, estudiants, ciutadania i empreses proposin solucions a reptes de ciutat

El projecte vol vincular els agents tecnològics i universitaris amb el teixit empresarial i trobar  solucions a problemàtiques que afecten el dia a dia de la ciutat

Catàleg de reptesL'Ajuntament de Terrassa, a través dels Servei d'Universitats i Innovació ha creat una nova plataforma digital https://reptes.terrassauniversitaria.cat, a través de la que es planteja aportar solucions a 13 reptes relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de salut i benestar, educació de qualitat, ciutats sostenibles, reducció de les desigualtats i igualtat de gènere. Un catàleg de reptes creat a partir de diferents processos participatius impulsats entre la ciutadania i els agents del territori alineats amb els ODS i seguint el full de ruta del programa de govern.

Algunes de les solucions que es busquen són, entre d'altres, sistemes de detecció d'incendis, desenvolupar projectes que integrin les dades dels col·lectius més vulnerables per dissenyar dispositius específics, solucions a la presència d'excrements d'animals a la via pública o bé sistemes d'alerta i auxili àgils i ràpids per combatre possibles agressions i obtenir ajuda de manera efectiva.

D'aquesta forma, estudiants universitaris, grups de recerca, empreses, institucions o ciutadania en general podran participar del projecte aportant solucions o nous reptes a través d'aquest portal. Un cop omplert el registre a la pàgina web, el Servei d'Universitats contactarà amb la persona que hagi omplert el formulari per vehicular la proposta amb els serveis o agents de la ciutat implicats i poder treballar-la conjuntament. L'evolució de cadascun dels reptes proposats es publicarà de forma periòdica a la mateixa pàgina web.

El regidor d'Universitats, Pep Forn, explica que: «El catàleg de reptes vincula el treball que es fa a la universitat amb les necessitats reals de la ciutat i de la ciutadania. Volem aprofitar l'enorme talent existent a l'àmbit universitari i de recerca i posar-lo al servei de la societat. També busquem visibilitzar aquest talent i ajudar-lo a créixer, implicant tots els agents en la solució de les diferents problemàtiques del dia a dia».

Les solucions a aquests reptes també es poden realitzar com a treball de màster o de doctorat, la qual cosa també es puntuarà si el projecte en qüestió es presenta com a treball a la convocatòria de beques de recerca per a estudiants universitaris del Campus de Terrassa, que convoca anualment el Servei d'Universitats de l'Ajuntament.

A banda de trobar solucions a problemàtiques de ciutat i buscar un impacte social positiu, aquest nou web pretén posar en valor  idees innovadores que ajudin a generar activitat econòmica utilitzant la innovació com a paraigües i metodologia de treball. A més, el projecte vincula els agents tecnològics i universitaris amb el teixit empresarial del territori per generar sinergies del les que puguin sorgir mentoratges o socis inversors.

Amb l'objectiu de fomentar la participació en el projecte, els diferents reptes es difondran i es donaran a conèixer a estudiants i grups de recerca del campus universitari de Terrassa, així com al teixit empresarial i a la ciutadania en general. Així, els reptes relacionats amb els ODS es publicaran a la plataforma Participa Terrassa (https://participa.terrassa.cat/) com a procés participatiu.