L'Ajuntament de Terrassa aplicarà una moratòria en la concessió de llicències a clubs cannàbics

Així ho ha decidit avui la Junta de Govern Local

Junta de GovernL'Ajuntament de Terrassa no concedirà noves llicències relacionades amb els clubs o associacions cannàbiques durant un any. La Junta de Govern Local, reunida aquest matí en sessió ordinària, ha aprovat una moratòria per deixar d'autoritzar qualsevol activitat en aquest àmbit que depengui de les seves competències. En aquest temps, el Consistori treballarà per aclarir les condicions administratives relacionades amb el desenvolupament de les activitats d'aquestes associacions. 

La decisió del Govern Municipal és conseqüència del fet que a Catalunya no existeix un marc legal clar que reguli específicament el funcionament d'aquest tipus d'activitat. Això ha fet que, davant l'ambigüitat normativa, en els darrers anys han proliferat els clubs cannàbics a la ciutat i arreu del país en una situació de buit legal. Per aquesta raó, altres ciutats properes a Terrassa, com ara Barcelona o Sant Cugat del Vallès, han establert ja moratòries similars. 

Per aquests motius, i davant la possibilitat que una inadequada regulació pugui comportar conseqüències negatives per a la salut pública, la convivència social o la seguretat ciutadana, la Junta de Govern Local de Terrassa ha resolt suspendre durant un any l'atorgament de llicències d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal·lacions o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial destinades a clubs i associacions de cànnabis. 

Durant l'any d'aplicació de la moratòria, el Consistori revisarà la reglamentació municipal d'aplicació, com pot ser el POUM o l'ordenança municipal d'usos i activitats, i determinarà si cal modificar algun d'aquests instruments o crear-ne algun de nou, com ja han fet altres municipis de Catalunya i la resta de l'Estat. D'aquesta manera, l'Ajuntament es dotarà del marc normatiu necessari per a establir detalladament tots els criteris relatius a l'establiment i funcionament d'aquestes activitats, des de la ubicació i característiques dels locals, fins a les condicions d'admissió, càlcul d'aforament, horaris i regulació del seu nivell de responsabilitat civil, entre d'altres.