L'Ajuntament de Terrassa rep una subvenció de 639.000 € de la Generalitat per la ventada del desembre

La Junta de Govern ha acceptat la dotació en la reunió d'aquest matí

Arbres caiguts a VilardellLa Junta de Govern Local de Terrassa, reunida avui en sessió ordinària, ha acordat acceptar parcialment una subvenció de 825.299,89 € atorgada per la Generalitat de Catalunya per contribuir a paliar els danys de la ventada del 9 de desembre de 2014. El Govern català ha resolt lliurar al Consistori aquesta quantitat, després que aquest demanés un total de 1.802.796,05 €. L'Ajuntament, però, ha de descomptar de la xifra concedida l'import de les indemnitzacions rebudes de les asseguradores. Per aquest motiu, la Junta de Govern ha acceptat rebre 638.930,37 € de la Generalitat.

Amb aquestes diners, l'Ajuntament de Terrassa recuperarà el que ha gastat fins ara reparant els danys de la ventada i podrà fer front a noves actuacions. Ja el desembre de 2014 el Consistori va destinar 538.740,92 a actuacions d'urgència com ara reparacions en cobertes i façanes d'escoles i altres equipaments, semàfors i senyalització de trànsit, entre altres, i especialment en la retirada d'arbres caiguts sobre la via pública. En el que portem d'any l'Ajuntament ha facturat fins ara uns 64.000 € més, en actuacions com la reparació de la coberta de la deixalleria de Can Barba i altres edificis públics, a més de la retirada de soques de les voreres, entre altres intervencions.

Hi ha pendents altres reparacions que, si bé tenen un cost econòmic important, són menys urgents perquè els danys no comporten riscos de seguretat ni afectacions rellevants als serveis públics. Entre altres, s'han de retirar les nombroses soques tallades que resten a parcs i jardins i s'han de fer algunes actuacions en equipaments cívics, culturals, esportius i comercials, en habitatges de propietat municipal, i al Parc Audiovisual.

Ara l'Ajuntament resta a l'espera de les subvencions per a actuacions en el medi urbà que atorgarà properament la Diputació de Barcelona. Recordem que el passat mes de març aquesta institució ja va concedir al Consistori un ajut de 94.205 € destinats exclusivament a l'àmbit agroforestal.

El 9 de desembre de 2014 es van produir fortes ventades a diferents zones del país, registrant-se a Terrassa ratxes de més de 90 Km/h. El nostre municipi va ser un dels més afectats, amb dues víctimes mortals, més de 100.000 arbres caiguts a l'anella verda, afectacions als serveis públics i nombrosos danys materials en propietats públiques i privades.