L'Ajuntament es prepara per adequar-se a l'estat d'excepcionalitat per sequera

La ciutat és un dels 224 municipis afectats per l'estat d'excepcionalitat declarat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar la setmana passada el decret pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per afrontar la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya. Aquesta setmana s'aplicarà l'estat d'excepcionalitat en el sistema Ter Llobregat, al qual pertany Terrassa, perquè els seus embassaments estan per sota del 30% de la seva capacitat. Aquesta mesura afecta prop de 6 milions d'habitants i un total de 224 municipis de Catalunya.

L'aigua de la ciutat prové en un 80% del riu Llobregat i, per tant, depèn molt directament dels embassaments de la conca d'aquest riu com són el de la Baells, la Llosa del Cavall i el de Sant Ponç, i la resta, s'agafa principalment d'una xarxa de pous i mines de Terrassa. Les reserves a les capçaleres dels rius continuen a la baixa després de 29 mesos sense pluges.

Amb aquest nou escenari, el quart dels cinc previstos per la Generalitat de Catalunya, s'incrementen les restriccions i prohibicions pels usos agrícoles i industrials i pel que fa al reg de patis i jardins o a les piscines. Tot i que no afecta, de moment, el consum domèstic d'aigua de beure, neteja dutxes, etc.


Comitè Municipal de Sequera

El Comitè Municipal de Sequera de l'Ajuntament Terrassa es va reunir divendres, 3 de març, per preparar la posada en marxa les accions concretes d'estalvi d'aigua potable que s'aplicaran. Des de l'activació de l'estat anterior, d'alerta, els serveis municipals ja s'estaven implementant mesures d'estalvi. L'empresa municipal Taigua també ha dut a terme mesures i incrementat la vigilància de les fonts de subministrament d'aigua i els recursos disponibles.


Mesures d'estalvi d'aigua en estat d'excepcionalitat

Terrassa compta amb un Pla d'Emergència en Situacions de Sequera que fixa i planifica les mesures a emprendre en el moment d'activar-se un escenari d'excepcionalitat. En les activitats urbanes, es regulen els següents usos:

    • Resta prohibit l'ús d'aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d'arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d'aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora.
    • El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l'esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes.
    • Es prohibeix omplir les fonts ornamentals, els llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.
    • Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, claveguerams, paviments, façanes i similars.
    • L'ús a les piscines queda limitat als casos següents:
- El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació, en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.
- En centres educatius, l'ompliment complet o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.
    • Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
    • La neteja de qualsevol tipus de vehicle, en general, queda limitada als establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
    • L'ús d'aigua en granges procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per a l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte.
    • Requerir als grans consumidors (amb un consum superior a 6000 m³/any) que elaborin un ‘Pla d'ús eficient de l'aigua' per prendre mesures per a reduir el consum.

 

Campanya municipal d'estalvi

Davant la situació actual, l'Ajuntament també incrementarà les accions informatives i de difusió perquè la ciutadania i empreses siguin molt més conscients de la situació de sequera que estem patint i emprenguin mesures d'estalvi. És imprescindible fer un consum d'aigua solidari i corresponsable, on cada persona faci accions per reduir el consum i contribuir a generar un estalvi col·lectiu que equilibri les reserves d'aigua. Aquest és el missatge que hi ha darrera de l'eslògan de la campanya comunicativa de l'ACA, ‘La pluja no la controles, l'aixeta sí', que es difondrà, reforçarà i complementarà des de l'Ajuntament i Taigua. 
Algunes de les accions quotidianes que podem fer a casa són:

    • Tanca l'aixeta mentre t'ensabones. Cada minut oberta es gasten 10 litres.
    • Col·loca reductors de cabal a les aixetes. Pots estalviar fins un 50% d'aigua
    • Fes dutxes que no superin els 5 minuts. Cada minut es gasten entre 8 i 15 litres.
    • Aprofita l'aigua de dutxa fins que s'escalfa. La pots utilitzat per al vàter o per regar.
    • El vàter no és una paperera. Cada descàrrega aboca 10 litres.
    • Instal·la sistemes de doble descàrrega a la cisterna.
    • Omple bé la rentadora i el rentavaixelles i fes servir programes d'estalvi.
    • Recull l'aigua de pluja per regar, fregar el terra...
    • Repara aixetes, cisternes, canonades.... Una aixeta que degoteja perd 30 litres al dia.
    • Rega les plantes a les hores de menys insolació, amb sistema de goteig o regadora.

També està previst fer una campanya informativa adreçada a les urbanitzacions i comunitats de veïns, on el consum d'aigua és més elevat degut a que disposen de zones verdes i enjardinades, i en molts casos de piscina. En aquesta campanya s'informarà especialment que:

    • Està prohibit el reg per aspersió de les zones de gespa, únicament es permet regar mitjançant gota a gota o regadora per a la supervivència de les plantes, en les hores de menor insolació.
    • Les piscines que es buidin no es podran reomplir, d'acord amb les condicions fixades per l'ACA, no està permès omplir piscines, únicament les que disposin d'un sistema de recirculació, podran reomplir en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària.


El quart dels cinc escenaris previstos per l'ACA

L'ACA defineix cinc escenaris o estats representats per cinc colors: blau-normalitat, verd-prealerta, groc-alerta, taronja-excepcionalitat i vermell-emergència. El Pla especial d'actuacions per situacions d'alerta i eventual sequera (PES) contempla que, si s'activa qualsevol dels tres últims escenaris, s'adoptin mesures graduals per reduir el consum d'aigua.