L'Ajuntament es presenta a la segona convocatòria del fons Next Generation amb un projecte per digitalitzar el cicle integral de l'aigua

Si tira endavant, la iniciativa permetrà avançar en la redacció del Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament

L'Ajuntament de Terrassa ha tramitat una nova sol·licitud de subvenció al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico per optar a la segona convocatòria dels ajuts europeus Next Generation del Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Digitalización del Ciclo del Agua (PERTE), aprovat l'agost de 2023 pel Govern de l'Estat. El febrer de 2023 l'Ajuntament va optar a la primera convocatòria, però no va ser acceptada per manca de pressupost.

Ara, l'Ajuntament torna a presentar la seva candidatura amb un nou Projecte de Transició Digital i Millora en l'Eficiència del cicle de l'aigua (EFIAIGUA). El pressupost total és de 7.081.006 euros i la finalitat és que el PERTE subvencioni més de 5,8 milions d'euros. Per a la regidora del Cicle de l'Aigua, Patrícia Reche, aquesta segona convocatòria és una nova oportunitat «per fer la transició digital, implementant les noves tecnologies i la digitalització de la xarxa d'abastament i sanejament. La finalitat és millorar l'eficiència hidràulica i energètica de tot el cicle integral de l'aigua a través de la sensorització i la digitalització del servei d'abastament i, també, del clavegueram».

 

Projecte de Transició Digital i Millora en l'Eficiència del cicle de l'aigua

Pel que fa a clavegueram, el projecte recull les actuacions necessàries per avançar en la redacció del Pla integral de Gestió del Sistema de sanejament, que és obligatori pels ajuntaments, segons la recent modificació de la normativa que regula el Domini públic Hidràulic. Amb l'execució d'aquestes actuacions, l'Ajuntament disposaria de les dades per elaborar aquest pla integral que abastaria, aproximadament, un terç de la xarxa, de 425 km de col·lectors, i que inclouria el clavegueram de la conca nord de la riera del Palau, per tal que, en episodis de pluja intensa, es puguin evitar els desbordaments i la contaminació associada. Aquesta conca té un especial interès, ja que engloba els àmbits de la ciutat on els últims aiguats han provocat majors inundacions, com és la zona de la Ronda de Ponent i la Rambla d'Ègara.

Aquest projecte representa el punt de partida per poder continuar, a futur, els treballs i obtenir, finalment, el Pla Integral de Gestió del Sistema de Sanejament de tota la ciutat. L'objectiu és aconseguir un model digital i hidràulic de la xarxa municipal per optimitzar el disseny, la planificació i la seva gestió, així com conèixer el seu estat i la seva capacitat de transport. D'aquesta manera es podria predir el seu comportament en situacions futures, simulant i analitzant diferents escenaris de disseny o operació que podrien ajudar a concretar un millor enfocament dels diferents projectes, o senzillament, de presa de decisió municipal.

En relació a la xarxa d'abastament, que gestiona TAIGUA, a banda de les actuacions ja presents en la primera convocatòria del PERTE - com són la optimització o digitalització de les captacions d'aigua, la modelització de la xarxa o els comptadors de telectura pels abonats - s'introdueixen novetats com la regeneració i recàrrega d'aqüífers, la millora de l'eficiència energètica o la gestió avançada de les fuites per millorar l'eficiència hídrica. Finalment, aquest segon projecte, incorpora la millora en la xarxa LORAWAN i en el disseny, desenvolupament i implantació dels panells de gestió de dades per fer possible la digitalització de tot el cicle de l'aigua.

 

Objectiu dels PERTE

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica de Digitalización del Ciclo del Agua (PERTE), impulsat pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), pretén modernitzar el sector i avançar cap a una gestió més eficient i sostenible, per ser un dels països de la Unió Europea amb un major estrès hídric.

Un dels objectius és precisament, avançar en la lluita contra el canvi climàtic i el repte demogràfic, millorant l'eficiència, la reducció de pèrdues en les xarxes d'abastament, amb la finalitat de contribuir a l'estalvi d'aigua i d'energia.

Pel que fa al sistema urbà de l'aigua, el PERTE contempla mesures per millorar la integració de noves tecnologies al llarg de tot el cicle, des de la seva captació, potabilització, distribució, tele-lectura, sanejament, depuració, reutilització i la seva tornada a la naturalesa.

El Projecte de Transició Digital i Millora en l'Eficiència del cicle de l'aigua (EFIAIGUA) recull totes les actuacions que ja figuraven en els estudis previs que, tant l'Ajuntament com TAIGUA, havien fet de les xarxes d'abastament i sanejament per minimitzar les pèrdues i disposar, així, de sistemes més sostenibles i eficients. A més, també dona resposta a la proposta de resolució presentada el seu dia per l'Observatori de l'Aigua de Terrassa (OAT) per modernitzar la gestió del cicle de l'aigua amb la implantació d'un sistema de telemesura.