L'Ajuntament fa una actuació de millora a tres camins de l'entorn natural de la ciutat

S'ha millorat el ferm i s'han solucionat problemes de canalització d'aigües 

L'Ajuntament de Terrassa ha acabat una actuació de millora a tres vials de l'entorn natural de la ciutat. Són tres senders que formen part de la xarxa de camins secundaris i de vora de l'Anella Verda. Concretament, es tracta d'un tram del Camí al Turó de Roques Blanques per Can Candi, del Camí lateral per la Riera del Palau entre els jutjats i la carretera C-58 i un tram del Camí Vell de Terrassa a Rubí. 

Les tasques es van iniciar al gener i van finalitzar a finals d'abril. En tots tres casos, els treballs s'han centrat en la millora del ferm i en la solució d'alguns problemes de canalització d'aigües, que causaven la degradació dels camins. Els desperfectes que presentaven aquestes vies dificultaven la circulació, sobretot per a les bicicletes, a causa dels sots i els basals que es generaven. En total, l'actuació ha suposat una intervenció sobre 2.700 metres d'aquests vials. 

A banda de les actuacions de millora del ferm, també s'ha tancat l'accés per a vehicles motoritzats als trams laterals de la riera del Palau. Aquestes vies eren utilitzades de forma recurrent per a abocaments incontrolats. D'aquesta manera, els esmentats vials són ara d'accés exclusiu per a vianants i bicicletes. Igualment, la renovació d'una canonada al Camí al Turó de Roques Blanques, garantirà l'escomesa d'aigua a la font de l'àrea d'estada de Can Candi. 

Els treballs, que s'han executat durant un període de tres mesos, han estat encarregats a l'empresa SERPA 2009 i comptaven amb un pressupost de 12.236,73 euros.