L'Ajuntament impulsarà un pla quinzenal de neteges a fons per consolidar la millora de l'estat dels carrers de la ciutat

En el Ple de Debat de l'Estat de la Ciutat s'ha aprovat una proposta de resolució dels Grups Municipals que integren el Govern Municipal, on es presenten una sèrie de propostes per compartir i impulsar el potencial de la ciutat

Ple Debat Estat de la CiutatUna de les principals mesures anunciades avui durant la sessió extraordinària i especial de Debat de l'Estat de la Ciutat del Ple municipal, ha estat l'anunci per part de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, d'un pla de neteges intensiu, cada 15 dies, a qualsevol punt de la ciutat on es detecti una necessitat especial. Està previst que aquestes actuacions incloguin escombrada manual, reg amb aigua a pressió, neteja a les zones de les bateries de contenidors, els entorns de papereres i embornals, neteja de graffitis, etc. 

En aquest sentit, a més, també s'ha anunciat la implantació de la recollida domiciliària Porta a Porta de residus municipals en diferents àmbits de la ciutat, en concret en els barris residencials de Can Palet de Vista Alegre, Vista Alegre i de Can Gonteres. El model plantejat és el de la recollida individualitzada Porta a Porta de les 5 fraccions (orgànic, paper, envasos, vidre i resta) i de restes de poda, tant domèstic com comercial. Es preveu que aquesta mesura afectarà una població de 1.947 habitants, 817 habitatges i 17 activitats econòmiques. 

En aquest sentit, Ballart, ha apuntat durant la sessió la feina que s'està fent des de l'Ajuntament en aquest àmbit afirmant que «Són passos endavant, que es van notant, potser no al ritme que ens agradaria, però amb un esforç i una dedicació de tots els recursos econòmics possibles, que creiem que està donant resultats».  A més, l'alcalde ha afegit que «Hem de treballar per aconseguir un canvi cultural, fomentar el civisme i seguir penalitzant l'incivisme, així continuarem en el camí que estem recorrent cap a una Terrassa no només més neta, sinó també més sostenible».

En la seva intervenció, l'alcalde ha fet balanç d'altres aspectes en què s'hi està treballant i en les actuacions empreses, a més de la neteja, en àmbits com el de la seguretat, el transport públic, comunicacions, serveis sanitaris, infraestructures i millora de l'espai urbà.

A aquesta tasca, i a les propostes recollides al Programa de Govern, en què actualment el 65,8% dels projectes o actuacions previstes ja estan en marxa, l'alcalde s'hi ha referit afirmant que es tracta de «percentatges molt raonables en el context d'aquests anys i que, per descomptat, no inclouen tot allò que ha calgut fer a causa de la pandèmia i que no es podia preveure en absolut»

Intervencions ciutadanes i propostes de resolució

El Reglament Orgànic Municipal determina que el Ple municipal de Debat sobre l'Estat de la Ciutat incorpori, segons l'article 11, la participació ciutadana. Així, en el ple d'avui han intervingut la FAVT; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa; l'Asociación Restauración Ministerios Ebenezer Terrassa;  l'Observatori dels Drets Socials; i el Consell Local de la República. Prèviament, la Síndica de Terrassa, Isabel Marquès, ha fet la presentació de la Memòria de gestió de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa de l'any 2021. 

Seguidament, per ordre de representació al Ple, els diferents Grups Municipals han fet les seves intervencions per a la presentació de les respectives propostes de resolució. Finalment, han resultat aprovades la presentada pel Grup Municipal de Ciutadans, que proposa millorar el debat de l'estat de la ciutat, així com la de Junts x Terrassa, excepte 4 punts, per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. La proposta del Grup Municipal del PSC no ha estat aprovada. Per altra banda, l'altra proposta que ha estat aprovada, ha estat la presentada pels grups municipals integrants de l'Equip de Govern, Tot x Terrassa i ERC, que proposa definir grans consensos per impulsar Terrassa i desenvolupar-ne tot el seu potencial. 

Els acords de la proposta fan un repàs de diferents accions en els àmbits estratègics de l'acció de govern, com l'educació, per continuar consolidant Terrassa com a ciutat d'oportunitats on educar-se en igualtat d'oportunitats, formar-se i orientar-se per desenvolupar un projecte de vida; la promoció econòmica i l'ocupació, amb una estratègia de reactivació i desenvolupament econòmic i sostenible; els serveis públics, per avançar en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania en àmbits com la seguretat i la neteja; i la igualtat de drets, per garantir la convivència, l'equitat i la inclusió a tota la ciutat; entre d'altres.