L'Ajuntament inicia les obres de reparació i millora del pont de l'avinguda de Jacquard

Els fons europeus Next Generation 2 d'accessibilitat subvencionen part d'aquest projecte, igual que la reurbanització de la plaça dels Museus, també al barri de Vallparadís, que es durà a terme aquesta primavera

Aquesta setmana començaran les obres de reparació del pont de l'avinguda de Jacquard, l'estructura que creua el parc de Vallparadís, connectant el centre amb els barris de l'est de la ciutat per salvar la barrera orogràfica que suposa el parc.

Les actuacions previstes en el projecte, que està subvencionat pels fons europeus Next Generation 2, es divideixen en dues parts: D'una banda, els treballs de rehabilitació i reparació dels elements estructurals del pont i, de l'altra, les tasques que s'executaran en els elements de la superestructura del pont, mitjançant la seva reurbanització. Concretament, les actuacions en l'àmbit superior del pont corresponen a la millora del drenatge i impermeabilització del paviment, per tal d'evitar l'entrada d'aigua que provoca greus danys a l'estructura.

Per a garantir la seguretat tant pels vianants com pels vehicles que circulen pel pont de l'avinguda de Jacquard, mentre durin els treballs s'instal·larà una barrera mitjançant un pretil estètic urbà i es reforçarà la seguretat a la barana, amb una xarxa lleugerament inclinada. També es reforçarà la xapa que conforma la barana actual en els trams que estan més danyats i oxidats.

Pel que fa als elements estructurals, és a dir a l'àmbit inferior del pont, es millorarà el drenatge de l'aigua de pluja reconduint l'aigua recollida als embornals i executant tubs de desguàs. També es repararan els elements danyats amb patologies a l'obra de fàbrica, al voladís de formigó armat i a l'estructura metàl·lica, millorant-ne la durabilitat d'aquests elements estructurals i l'aspecte estètic.

El pressupost de licitació total de l'obra és de 778.273,85 euros i es preveu que es triguin tres mesos per executar els treballs de l'àmbit superior i tres mesos més per a finalitzar les tasques en la part inferior.

Mentre duri l'obra es garantirà un carril mínim per cada sentit de circulació, així com com també el pas de les persones tant per dalt del pont com pel parc de Vallparadís, per tal que les afectacions siguin les mínimes possibles.

 

La plaça dels Museus, un nou mirador

Aquesta primavera, i també amb recursos provinents de les ajudes europees Next Generation 2 en matèria d'accesibilitat, es duran a terme treballs de millora i reurbanització a la plaça dels Museus, situada al carrer de Salmerón. L'Ajuntament vol convertir aquest espai en un nou mirador davant del castell Cartoixa, assegurant la contemplació del monument i de part del parc de Vallparadís.

El projecte contempla la substitució de la tarima de fusta actual, així es retirarà la tarima de taulons de fusta existent, inclosa la seva subestructura de suport; també l'enderroc de la llosa de formigó sota la tarima per tal de permeabilitzar el sòl i fer una connexió amb el sistema freàtic i es construirà un nou paviment permeable de llambordins de formigó prefabricat amb junta verda.

D'altra banda, amb l'objectiu de convertir l'espai en una zona d'estada amb presència de verd i confort climàtic, es reubicaran fora de l'àmbit els 6 bancs existents, que avui dificulten el flux de vianants. El projecte preveu la creació de noves zones d'estada intercalades entre quatre nous parterres vegetals enjardinats amb vegetació arbòria i arbustiva i també la plantació d'una desena d'arbres.

Així mateix, està prevista la instal·lació de tretze nous bancs i cadires, de 300cm, 180cm i 70cm d'amplària i la col·locació de delimitadors d'acer de 45cm d'alt per tal de protegir els parterres vegetals.

El pressupost total del projecte és de 80.603,69 euros i es preveu que s'executi en un termini de 3 mesos des de l'inici de l'obra.