L'Ajuntament inicia una actuació de reparació del paviment al Polígon Industrial "Els Bellots"

Els treballs formen part d'una estratègia global de millora i dinamització dels espais industrials 

L'Ajuntament posarà en marxa el proper dilluns, 16 de gener, una actuació de manteniment per tal de millorar el Polígon Industrial "Els Bellots". Els treballs s'emmarquen dins una estratègia més global de manteniment dels espais industrials per tal de dinamitzar el seu funcionament, una de les prioritats més destacades de l'acció de govern que es desenvolupa des de l'Àrea Municipal de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. En aquest sentit, el tinent d'alcalde responsable, Miquel Sàmper, posa de manifest que "són moltes i complexes les accions que cal fer per dinamitzar i rellançar l'activitat industrial a Terrassa. En definitiva, totes les que integren el "Pla de Desenvolupament Industrial" aprovat pel Ple Municipal i presentat públicament el proppassat 1 de desembre. Però el primer que cal fer, i més bàsic, és mantenir els polígons industrials en unes condicions òptimes i, per això, en aquest mandat ens hem proposat tornar a invertir de manera significativa en manteniment de via pública també en aquests espais".

Els treballs se centraran en un tram del carrer de la Terra i un altre del carrer de l'Aire, on es repararà la pavimentació malmesa per l'intens trànsit de vehicles pesants. Pel que fa a les voreres, s'intervindrà en aquests mateixos trams, però també en altres llocs del polígon. S'han detectat a la zona paviments fets malbé per diversos motius, entre d'altres, les arrels d'alguns arbres. I, igualment, s'ha constatat que hi ha escocells buits o bé amb soques d'arbres que han estat talats. També s'intervindrà en aquest sentit i, a més de les reparacions de les voreres, es trauran arbres que estan provocant desperfectes i s'endreçaran els escocells tapant els que sigui necessari i arrencant les soques que puguin generar un risc. També s'han identificat al polígon guals de vianants que s'adequaran per millorar l'accessibilitat.

Dins el mateix projecte, també estan previstes actuacions per a la senyalització dels polígons industrials de la ciutat. En el cas d'Els Bellots, afectarà a la senyalització horitzontal de la zona. En el cas d'altres sectors, es reforçarà la senyalització vertical d'identificació i accessos. Així es farà a les zones industrials situades a ambdues bandes de l'avinguda del Vallès i al nord de la ciutat, al polígon de Can Petit i al polígon Nord, així com a zones d'accés pel sud i l'oest. L'objectiu és reforçar la personalitat dels polígons industrials i la importància de la indústria a la ciutat.

El projecte complet compta amb un pressupost de 310.970 euros (IVA inclòs) i serà executat per l'empresa Asfaltos Augusta SL. Està previst que els treballs es desenvolupin durant quatre mesos.

Totes aquestes actuacions s'emmarquen dins l'estratègia municipal de revitalitzar les zones industrials i augmentar el seu atractiu per a la consolidació i instal·lació d'empreses com a pols d'atracció de l'activitat productiva.