L'Ajuntament inicia una campanya informativa amb el lema «No alimenteu els coloms»

L'excés de menjar deriva en una sobrepoblació d'aquestes aus que poden ser portadores de malalties a les persones i als animals de companyia

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa una campanya informativa amb el lema «No alimenteu els coloms» per sensibilitzar la ciutadania de les conseqüències de la sobrepoblació d'aquestes aus urbanes, que s'han convertit en una plaga. Els coloms són les aus que millor s'han adaptat a l'entorn urbà, ja que han trobat amb facilitat el menjar, l'aigua i els refugis on poden nidificar, reproduir-se i protegir-se. La seva sobrepoblació ha fet que provoquin molèsties, brutícia i també riscos per a la salut pública de les persones i dels animals de companyia, perquè els coloms poden ser portadors de malalties.

La col·laboració ciutadana és fonamental per minimitzar els problemes que generen. Durant aquests dies, l'equip municipal d'informació ambiental ha repartit més de 700 flyers i mig centenar de cartells informatius en els centres cívics, els casals de barri, les biblioteques, els mercats municipals i els casals de gent gran de la ciutat. Alhora, també s'han penjat cartells en aquelles places i parcs on s'ha detectat una incidència de persones alimentadores. En aquest sentit, es recorda que l'ordenança municipal prohibeix alimentar els animals a l'espai públic i a les zones privades exteriors amb una sanció de 750 euros.

Des de l'Ajuntament de Terrassa es fa una gestió integrada de control de plagues basada en mesures de prevenció per ordenar i sanejar l'espai públic. Amb aquestes actuacions es procura minimitzar l'ús de tractaments químics perquè només s'hagin d'utilitzar en casos molt concrets. Abans, s'aposta per fer un control biològic, físic i mecànic. D'altra banda, en cas que calgui utilitzar productes químics, es prioritzen els plaguicides més específics, més selectius i de menys perillositat per a la salut de les persones i del medi ambient.

Si evitem alimentar els coloms i, també deixar restes de menjar fora de papereres i contenidors, contribuïm a prevenir la resta de plagues, que els aliments a la via pública els atrauen. A Terrassa, com a d'altres grans ciutats, tenim espècies que són considerades plagues (rosegadors, coloms i insectes, com les paneroles i mosquits) i, les invasores, com són les cotorres argentines, les vespes asiàtiques i el mosquit tigre.

 

Campanya del mosquit tigre

Un any més, l'Ajuntament ha endegat la campanya de control i vigilància del mosquit tigre per tal d'explicar la importància que tenen les mesures de protecció i vigilància, tant en l'àmbit individual com en el comunitari. La mesura preventiva més eficaç és eliminar els possibles focus de cria, com són els llocs on es pugui acumular aigua estancada en balcons, patis i jardins, per tal d'evitar la seva reproducció.

L'Ajuntament efectua les actuacions necessàries per fer el control i seguiment als espais públics i embornals, que són possibles punts de cria d'aquest insecte i, en cas de detecció de larves, es valora el tractament més efectiu a realitzar en cada cas.

Així, les persones que detectin possibles punts de cria a la via pública poden contactar amb el servei municipal de Protecció de la Salut, del servei de Medi Ambient. La col·laboració ciutadana és essencial per eliminar aquells punts de les finques particulars on hi hagi aigua estancada, especialment acumulacions d'aigua en petites quantitats.