L'Ajuntament inicia una nova edició del projecte d'inserció laboral «Treball als Barris»

El projecte contractarà 51 persones al Districte 2 i al barri de La Maurina

L'Ajuntament de Terrassa ha presentat el nou pla d'execució del programa «Treball als Barris» amb l'objectiu principal de millorar la inserció laboral de persones en risc d'exclusió als barris de La Maurina, Torre-sana, Vilardell, Montserrat i Ca n'Anglada i, alhora, contribuir al dinamisme socioeconòmic de dites zones i a l'equilibri territorial. Aquest programa s'impulsa pel Servei d'Ocupació de Catalunya i s'executa des de Foment de Terrassa.

Amb el programa «Treball als Barris» es vol promoure també la convivència veïnal a través de la millora de l'ocupabilitat de les persones usuàries, facilitant recursos per a l'accés al mercat de treball i posant en contacte les persones demandants d'ocupació amb aquelles empreses del territori amb necessitats de contractació, enfortint la col·laboració amb el teixit empresarial i reforçant les sinergies amb les entitats i agents del territori. En concret, enguany el programa preveu la contractació de 51 persones i que els dispositius d'inserció sociolaboral atenguin a unes 300 persones.

Per a la tinenta d'alcalde de Promoció econòmica i Projecció de la Ciutat, Núria Marín, «és imprescindible treballar pel teixit socioeconòmic i pel foment de l'ocupació amb visió de ciutat. És per això que programes com «Treball als Barris» són una eina eficient per atendre aquelles situacions que requereixen d'un tractament especial, posant el focus d'acció en una àrea d'influència concreta per obtenir beneficis a nivell local».

La possibilitat d'obtenir experiència laboral a través de contractacions per a la realització de tasques als propis barris on viuen les persones contractades és també un incentiu per fomentar l'activitat econòmica, el sentiment de pertinença i la dinamització del teixit empresarial, augmentant la competitivitat i retornant aquesta inversió en forma de benefici per al propi barri.

Les accions previstes per aquesta nova edició es desenvoluparan a través de 3 programes:

  • Manteniment del dispositiu d'inserció sociolaboral, amb dos punts destinats a l'atenció de col·lectius amb dificultats especials, ubicats en els barris objectiu de l'actuació: al Centre Cívic Francisca Redondo de la Maurina i al Centre Cívic Montserrat Roig de Ca n'Anglada. L'objectiu d'aquest dispositiu és contribuir a la millora de les competències professionals de les persones usuàries, a través d'actuacions d'orientació i acompanyament, accions preventives per a joves, formacions a mida amb compromís de contractació i accions de col·laboració amb entitats i empreses del territori.
  • Execució de programes mixtes de formació i treball, a través de la Casa d'oficis, que en aquesta edició es centrarà en les especialitats de fusteria d'alumini i operacions auxiliars en l'organització i funcionament d'instal·lacions esportives i monitoratge esportiu. Un total de setze joves, vuit per a cada especialitat, participaran del programa, per aconseguir els objectius d'aprendre un ofici, aprendre i consolidar l'ús de la llengua catalana en l'entorn professional, aconseguir experiència professional i fomentar la participació en la dinamització dels propis barris.
  • Actuacions ocupacionals i professionals consistents en la contractació temporal de 35 persones desocupades dels barris objectiu per realitzar obres i oferir serveis d'interès general a espais públics.

Amb la finalitat de poder dur a terme totes les activitats plantejades al programa «Treball als Barris», Foment de Terrassa destinarà a 10 persones per a la realització de tasques administratives, de dinamització, així com persones especialistes en ocupació i en intermediació amb empreses. El programa comptarà amb una dotació total d'1.220.917,86 euros, dels quals 1.036.155,27 euros estan finançats pel Servei d'Ocupació de Catalunya i 184.762,59 euros són aportats per fons propis.