L'Ajuntament millorarà l'enllumenat de l'antic espai del Mercadal al Sector Montserrat

El solar té actualment un ús d'aparcament per als veïns de la zona

L'antic espai del Mercadal Martí l'Humà al Sector Montserrat té actualment un ús d'aparcament per al veïnat de la zona. Aquest espai, però, presenta deficiències d'il·luminació. Per això, l'Ajuntament instal·larà en aquest espai 17 nous fanals per millorar l'enllumenat de la zona i per facilitar un millor ús de l'espai per part dels veïns, donant resposta a les seves demandes. Els treballs començaran el proper dilluns, 14 de novembre, i tenen un termini d'execució previst de dos mesos.

El projecte de millora de l'enllumenat del solar preveu la instal·lació dels nous fanals a l'espai situat a l'encreuament de l'avinguda del Vallès i el carrer de Salamanca. D'aquesta manera, tot el solar quedarà convenientment il·luminat, amb especial atenció per les bandes del perímetre més properes al carrer de Salamanca i a l'avinguda del Vallès; sense oblidar, però, la part central del terreny.

L'evolució de l'ús de l'espai i les necessitats dels veïns determinaran la possibilitat d'introduir noves adequacions en aquesta parcel·la.

Els treballs han estat encarregats a l'empresa Muntatges Lleida SA, i el seu pressupost és de 77.916,46 euros (IVA inclòs).