L'Ajuntament organitza la jornada «Gestió i optimització de l'aigua industrial en resposta a la sequera», per assessorar a les empreses sobre com gestionar aquest recurs en el context actual

La trobada se celebrarà divendres al matí al Centre de Serveis de Proximitat a les Empreses de la Masia Els Bellots

La sessió informativa, de caràcter obert i gratuït, se celebrarà al Centre de Serveis de Proximitat a les Empreses de la Masia Els Bellots (carrer de la Terra, 3) i l'obertura, prevista a les 11 h del matí, anirà a càrrec de les regidores d'Energia, Patrícia Reche; i d'Empresa, Maise Balcells. A continuació, tècnics del servei de Medi Ambient i de l'empresa municipal TAIGUA parlaran sobre la sequera a la ciutat; les obligacions que tenen els grans consumidors pel que fa al consum d'aigua i les perspectives de futur a llarg termini. La jornada continuarà amb l'explicació de l'estudi de la possible demanda d'aigües regenerades per part de la industria a càrrec del servei de promoció industrial i del gerent de l'empresa DINSTEC i finalitzarà després dels precs i preguntes.

La voluntat d'aquesta jornada és explicar la situació actual de sequera, les accions que s'estan portant a terme per part de l'Ajuntament i TAIGUA i compartir experiències d'estalvi i optimització d'aigua amb les empreses presents a la jornada. La ciutat compta, en l'actualitat, amb 20 polígons industrials i amb més de 5 mil empreses, segons dades del quart trimestre de 2023 de l'Observatori del Vallès Occidental. Els sectors que més aigua consumeixen són el tèxtil i l'alimentari. Actualment, les reserves de les conques internes són d'un 17,60% (8/4/2024).

 

En estat d'emergència des del febrer

Terrassa és un dels municipis catalans que es troben en l'estat d'Emergència I decretat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) des del 2 de febrer i que afecta, principalment, a les localitats que s'abasten dels embassaments del sistema Ter-Llobregat. Pel que fa a les empreses que tenen subministraments propis com pous o mines, representa una obligació de reducció del 25% dels consums d'aigua, però també l'obligatorietat, segons contempla el Pla d'Emergència en situacions de sequera municipal, de què els grans consumidors (empreses o centres que tenen un consum superior als 6.000 m³/any) d'elaborar un Pla d'ús eficient d'aigua, que són analitzats per l'Ajuntament.

En aquest context de sequera, l'empresa municipal TAIGUA, treballa en diferents àmbits com, per exemple, donar suport tècnic en la recerca i adequació de possibles captacions d'aigua subterrània per al reg de supervivència d'espais verds públics; apostar per projectes que representin millores tecnològiques i modernització, com els comptadors amb telemesura o la d'implantació de dispositius que permetin conjugar informació de mesures i cabals que ajudin a detectar fuites.