L'Ajuntament planta arbres i vegetació per donar ombra al camí vell dels Plans de Can Bonvilar

L'actuació forma part del projecte de l'Anella Verda

L'Ajuntament posa en marxa una actuació per donar ombra al camí vell dels Plans de Can Bonvilar, que és el que dóna accés al Centre d'Informació Ambiental (CIAB), l'escola El Pi i la residència assistida per a gent gran de Mossèn Homs. Aquest vial és utilitzat per les persones usuàries d'aquestes instal·lacions i també pels ciclistes i els vianants que volen conèixer l'Anella Verda. És un tram assolellat perquè no té l'arbrat ni la vegetació necessària que li doni ombra. Per resoldre aquesta actuació, el projecte d'intervenció paisatgística i funcional contempla millorar l'entorn amb la plantació d'arbres, arbustos i delimitant l'àmbit agrícola del camí. Les obres, que han començat aquest mes, van a càrrec de l'empresa Garden Tona S.L. i el pressupost d'adjudicació és de 7.718,59 euros. El termini d'execució és de dos mesos.

Els treballs contemplen la plantació de 22 oms (Ulmus sapporo gold) i de 673 exemplars d'espècies arbustives -337 unitats d'estepa blanca (Cistus albidus) i 336 d'estepa negra (Cistus monspeliensis)- al llarg dels 500 metres de longitud que té aquest tram del camí vell dels Plans de Can Bonvilar, comprès entre la cruïlla amb el camí vell de Sant Quirze a Matadepera i el pont sobre el torrent de la Betzuca. Un tram que coincideix amb la traça del camí vell de Terrassa a Castellar i del camí circular de l'Anella Verda.

L'actuació forma part del projecte de l'Anella Verda, que contempla millorar el manteniment i la neteja dels camins d'ús públics i l'arranjament de la xarxa de camins per a la circulació preferent de vianants i bicicletes.